Розробка уроку з економіки на тему “Глобальні проблеми людства”

Мета уроку:Сформувати знання  про глобальні проблеми людства; розвивати вміння аналізувати, систематизувати отриману інформацію , висловлювати свої думки та робити висновки щодо причин виникнення та можливі...

читати більше

Методологічні аспекти проведення розминки на уроці фізичної культури

Найбільш специфічним елементом підготовчої частини, як і уроку загалом, є виконання різноманітних фізичних вправ. Увесь комплекс впливів, фізичних вправ, що виконуються у підготовчій частині для...

читати більше

Розробка уроку “Електиричі явища”

навчальна: поглибити, узагальнити і закріпити знання учнів за темою «Електричні  явища»; продовжити формування вмінь розв’язувати задачі різного типу: розрахункові, якісні, експериментальні; вчити учнів...

читати більше

Урок “Розвиток металургійних виробництв в Україні. Охорона навколишнього середовища під час виробництва і використання металів”

Мета: формувати знання учнів про металургійне виробництво, розширити і поглибити знання про способи одержання металів; розвивати логічне мислення; виховувати в учнів зацікавленість. Тип уроку:...

читати більше

Інтегрований урок “Білки”

Мета: узагальнити та поглибити знання учнів про білки, як високомолекулярні біополімери; ознайомити зі структурою білків та їх властивостями; загальнобіологічне значення та широке використання білків;...

читати більше

Урок “Харчові добавки. Е – числа”

Мета: формувати поняття про харчові добавки, показати учням значення харчових добавок, їхню необхідність і небезпеку для здоров’я; визначити значення хімії в сучасній харчовій промисловості; розвивати...

читати більше

Гра “Хімічна біологія”

Мета: підвищення пізнавальної активності учнів, популяризація хімічних знань, розширення загальної ерудиції, демонстрація міжпредметних звʼязків хімії та біології; вдосконалити логічне, аналітичне й...

читати більше

Виховна година “Сторінками життєвого шляху Д. І. Менделєєва”

Мета: узагальнити й розширити знання учнів про життя й творчість Д. І. Менделєєва; розкрити багатогранність особистості Менделєєва, величезне коло його інтересів, талант і широту наукових досліджень у...

читати більше

Методична розробка позакласного відкритого заходу “Комерційна мозаїка”

Тип уроку - комбінований. У змісті питань з контролю знань, а також у процесі закріплення нового матеріалу використаний навчальний матеріал, що вивчається студентами, з дисципліни «Підприємницьке право»...

читати більше

Розробка уроку з інформатики на тему: Практична робота № 4 “Створення графічних зображень за поданим планом”

Мета: Навчальна: перевірити якість засвоєння учнями основних понять з теми графічний редактор; перевірити набуті учнями практичні навички при роботі у графічному редакторі, користуванні інструментами...

читати більше

Урок-тренінг з основ здоров’я “Усмішка – запорука здоров’я”

Кожному від народження дається найцінніший дар – життя. І найдорожче, що є в житті, - це здоров’я, яке необхідно не просто надійно берегти, а повсяк час примножувати. Одним із основних завданнь освітніх...

читати більше

Розробка уроку з курсу “Мій Київ” на тему: Київ ремісничий і промисловий”

Мета: сформувати знання про роль ремесла та промисловості в розвитку міста, відмінності ремесла та торгівлі; роль Києва як великого ремісничого та промислового центру; розвивати увагу, мислення, логіку,...

читати більше
Share This