Методист, №10, жовтень 2014

Зміст: Слово редактора: Екскурсія по замку життя. Офіційно: Лист МОН України “Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання”. Лист МОН України “Щодо атестації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів”. Лист...

Історія України, №21, листопад 2014

Зміст: Новини: Видатні історики серед випускників Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Академічна наука: Станіслав Кульчицький. Новітня історія України (2010 – 2014). Додаток до підручника для 11-го класу загальноосвітніх навчальних...

English, №22, листопад 2014

Contents: Methodology: Читання як засіб засвоєння нового матеріалу. It is interesting to know: Facts about libraries. Language workshop: The printed world. Literature of Ukraine. Books in our life. Improve reading skills: It’s time for reading! Вкладка:...

Сучасна школа України, №10, листопад 2014

  Зміст: Чи потрібні освіті реформи взагалі? Концепція без концепції. Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 років. Концептуальні засади нової редакції Закону України “Про освіту”. Стратегічне бачення “Нова Країна”. Освіта і...