Урок української мови у 7 класі «Безособові дієслова»

Автор: Шестобуз Світлана Володимирівна Мета: дати учням поняття про безособові дієслова, пояснити їх будову, значення, синтаксичну роль; сформувати вміння розпізнавати особові дієслова й правильно вживати їх у власному мовленні; розвивати мовлення, мислення;...

Урок української мови у 6 класі ««Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль»

Автор: Шестобуз Світлана Володимирівна    Мета: навчальна: сформувати уявлення учнів про числівник як частину мови; навчити учнів розпізнавати загальне значення числівників, визначити їх морфологічні ознаки, з'ясувати синтаксичну роль; Завантажити...

Урок русского языка в 8 классе «Дополнение как второстепенный член предложения. Дополнения прямые и косвенные»

Автор: Шестобуз Світлана Володимирівна Цель:   учебная: углубить знания учащихся о дополнении; познакомить с понятиями прямое и косвенное дополнение, со способами выражения дополнения; Завантажити...
Page 1 of 212