журнал Профтехосвiта

Головна місія журналу «Профтехосвіта» — забезпечення працівників системи ПТО якісною, актуальною, сучасною інформацією, яка сприятиме їхньому професійному розвитку; популяризація на сторінках журналу досвіду роботи педагогів, управлінців, науковців, навчальних закладів; сприяння розвитку системи ПТО.

«Профтехосвіта» охоплює широке коло читачів управлінців, викладачів, майстрів ви­робничого навчання, психологів, вихователів. На сторінках журналу можуть знайти необхідну інформацію як молоді працівники, так і досвід­чені педагоги.Управління якістю

Ірина ВОЛІК. Профтехосвіта Харківщини: сучасність і перспективи розвитку

2

Тетяна РУСЛАНОВА. Моніторингові дослідження як показник якості професійної освіти

8

Наталія СОЛОГУБ, Ольга ГОРЄНКОВА. Видавнича діяльність НМЦ ПТО Харківщини. Популяризація досвіду педагогічних працівників

19


Методичний супровід

Надія ЯЗИКОВА. Інтернет-уроки з української літератури. Особливості організації самостійної роботи учнів

23

Світлана ДАНИЛЕНКО. Інтерактивні методи навчання на уроках біології. Дієві методи для розвитку знань, умінь і навичок учнів

28


Виховний простір

Олена БРОНСКОВА. Виховна робота в гуртожитках ПТНЗ. Організація та умови ефективної діяльності

33

Аліна ГЕРАСИМЕНКО. Формування життєвої орієнтації. Розробка соціального заходу з елементами тренінгу

36


Час навчання

Алла МОРОЗ. Компаративний аналіз на уроці зарубіжної літератури. Застосування в різних навчальних ситуаціях

41

В’ячеслав КИРИЛОВИЧ, Тетяна НАЗАРОВА. Квест як форма реалізації міжпредметних зв’язків

49


Виробниче навчання

Римма РЯБОКОНЬ. Інтерактивні методи навчання. Реалізація на уроках виробничого навчання

56


Вкладка

Професійна (професійно-технічна) освіта. Нормативно-правове забезпечення

Дуальна форма навчання. З досвіду впровадження  

Предметні тижні з біології, екології та хімії

 

Передплата на півріччя

грн383.78/6 міс
Передплатити видання

Місячна передплата

грн65.03/1 місяц
Передплатити видання