Уроки з географії

Показано 25–36 із 50

 • Франція. Особливості ЕГП, природних умов і ресурсів, населення та міста. Провідні галузі господарства. Урок з використанням ігрових технологій. 10-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Франція. Особливості ЕГП, природних умов і ресурсів, населення та міста. Провідні галузі господарства.
  Світ є глобальною та взаємопов’язаною системою країн і держав, що є в ньому. Розуміння специфіки країни з урахуванням її економічно-географічного положення, провідних галузей господарства, культурної спадщини допомагає зорієнтуватися в ньому. Подана розробка уроку надає базові розуміння функціонування країни, що є однією з передових на світовій арені. За її допомогою учні зможуть скласти комплексну характеристику Франції, що дасть можливість визначити її місце в загальній концепції світового господарства.

 • Туризм. Урок засвоєння нових знань. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Туризм.
  Сьогодні туризм став явищем, що увійшло в повсякденне життя майже третини населення планети. Сучасна індустрія туризму — одна з галузей світового господарства, що найшвидше прогресує і яку можна розглядати і як самостійний вид економічної діяльності, і як міжгалузевий комплекс. Подана розробка уроку за допомогою різноманітних завдань допоможе учням точніше сформувати уявлення про роль цієї галузі у світовому господарстві та її значення для економіки.

 • Секторальна модель економіки країни. Урок, адаптований для дистанційного навчання. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Секторальна модель економіки країни.
  Підприємливість і фінансова грамотність є однією з важливих компетентностей. Подана розробка уроку забезпечить краще розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань, сприятиме розвитку здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі. Урок можна використовувати як за очного навчання, так і за межами класу. Основний матеріал теми викладено в навчальній презентації, а узагальнення вивченого подають у вигляді цікавих вправ із можливістю їх виконання в онлайн-застосунку або на дидактичних картках.

 • Морські екосистеми України. Урок-дослідження. 8-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Морські екосистеми України.
  Історія вивчення природних комплексів морів сягає своїми коренями в сиву давнину. Багаті на життя моря завжди притягували рибалок, промисловців. Потреби транспортних перевезень і розвитку морегосподарського комплексу викликали необхідність накопичення різнорідних відомостей про будову та склад вод і дна Чорного й Азовського морів. Провести дослідження й ознайомитися з найголовнішими відомостями морських екосистем України учні зможуть за допомогою цієї розробки уроку.

 • Озера, їх різноманітність. Найбільші та найглибші озера світу. Комбінований урок. 6-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Озера, їх різноманітність. Найбільші та найглибші озера світу.
  Озера як частина водних ресурсів суходолу — стратегічний, життєво важливий природний ресурс, що має особливе значення. Вони є національним багатством кожної країни, однією з природних основ її економічного розвитку. Озера забезпечують усі сфери життя й господарської діяльності людини, визначають можливості розвитку промисловості й сільського господарства, розміщення населених пунктів, організації відпочинку й оздоровлення людей. Цю розробку уроку створено для ознайомлення учнів із різноманітністю озер на нашій планеті.

 • Роль транснаціональних компаній у розвитку машинобудівних і хімічних виробництв в Україні. Урок-дослідження. 11-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Роль транснаціональних компаній у розвитку машинобудівних і хімічних виробництв в Україні.
  Зростання економічної та політичної ролі транснаціональних корпорацій (ТНК) призвело до формування протилежних думок про те, як їхня діяльність змінює традиційний «баланс сил» суб’єктів політичної взаємодії. З одного боку, ТНК виступають у ролі головних двигунів світового економічного розвитку. З іншого — залишаються експлуататорами природних і трудових ресурсів країн, що розвиваються, готовими пожертвувати гуманітарними й екологічними цінностями для отримання прибутку. Сформувати свою думку щодо цього допоможе подана розробка уроку-дослідження.

 • Сталий розвиток як стратегія людства на ХХІ ст. Урок-гра. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Сталий розвиток як стратегія людства на ХХІ ст.
  Новою парадигмою розвитку суспільства є сталий розвиток, який доцільно розуміти не лише в контексті зміни взаємин людини та природи задля розширення можливостей економічного зростання, а як скоординовану глобальну стратегію виживання людства, орієнтовану на збереження та відновлення природних спільнот у масштабах, необхідних для повернення до меж господарської місткості біосфери. Цей урок має на меті допомогти учням проаналізувати та зрозуміти екологічну ситуацію у світі. Його проведення у формі гри сприятиме кращому засвоєнню матеріалу.

 • Особливості природних умов і ресурсів степової зони України. Урок формування знань, умінь і навичок. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Особливості природних умов і ресурсів степової зони України.
  Наразі зникає частина флори та фауни України, яка налічує понад 800 рослин і майже 550 тварин, занесених до Червоної книги. Степова зона становить 40% площі України, але повноцінного (заповідного) степу залишилося менше відсотка її території. Доля степового ландшафту нині трагічна. Його історична та біосферна роль залишається непізнаною й неусвідомленою. Цей урок створено для ознайомлення учнів із характерними рисами степу та привернення їхньої уваги до наявних екологічних проблем цієї зони.

 • Земля на плані та карті. Добірка опорних конспектів для учителя. 6-й клас

  20,00 грн.

  Земля на плані та карті. Добірка опорних конспектів для учителя
  Важливим компонентом географічних знань є засвоєння основ картографії й топографії. Збірку опорних конспектів створено для закріплення матеріалу, формування вмінь і навичок роботи з картографічними зображеннями. До неї увійшли необхідна основна, додаткова інформація та цікаві завдання з теми.

 • Рельєф України. Урок-конференція з використанням технології випереджальних завдань. 8-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Рельєф України.
  Типом рельєфу України, що переважає, є рівнини, які охоплюють близько 95% її території. 70% сучасної поверхні України займають низовини, 25% — височини і лише 5% — гори, які представлені Українськими Карпатами (4%) і Кримськими горами (1%). Українські Карпати часто обирають для встановлення рекордів. Наприклад, саме тут було розгорнуто 110-метровий прапор України, а ще — 107 жителів України станцювали на горі кубинські танці та встановили рекорд, який записано в Книзі рекордів України як «Наймасовіші танці в найвищій точці».

 • Земля на плані та карті. Урок-гра. 6-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Земля на плані та карті.
  Карту та план вважають другою мовою географії. Ця мова лаконічна й економна, вона доступна будь-якій людині. Вони є «альфою» й «омегою» географічних досліджень. Вирушаючи в експедицію, мандрівники збирали та вивчали всі можливі карти та плани місцевості. За допомогою цього уроку- гри учні зможуть вдосконалити свої вміння роботи з картою, атласом і планом місцевості.

 • Художні промисли України. Інтегрований урок географії і художньої культури. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Художні промисли України.
  Народні промисли й ремесла є невід’ємною частиною культури та побуту традиційного українського суспільства. З одного боку, вони пов’язані з матеріальною культурою, тобто господарством та освоєнням природних ресурсів, а з іншого — є частиною духовної культури народу, оскільки відображають народну творчість. Без речей, зроблених руками майстрів, важко уявити українську оселю. Народні умільці створювали зазвичай найнеобхідніші в побуті речі. І не просто створювали, а прикрашали їх так, що вони ставали справжніми витворами мистецтва. Ними милувалися, пишалися та дбайливо передавали з покоління в покоління.