Дефектолог

63,57 грн.

Передплатний індекс – 90224

Передплата на ДП Преса

Періодичність виходу – 1 раз на місяць.

Обсяг номера — до 52 сторінки.

Мінімальний термін передплати – 1 місяць.

Немає в наявності

Артикул: 90224 Категорія: Позначки: ,

Опис

Газета «Дефектолог» — інформаційно-методичне видання для фахівців, які працюють з дітьми з особливими потребами у навчальних закладах всіх типів, включаючи
дошкільні. У виданні друкуються матеріали з усіх напрямів, об’єднані поняттям «Дефектологія». Матеріали видання призначені для працівників спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами, а також для педагогів інклюзивних шкіл.

Анонси номерів

КАЛІГРАФІЧНІ ХВИЛИНКИ. Засіб корекції дисграфії дітей із легкою розумовою відсталістю

Перше, що спадає на думку, коли ми чуємо слово «каліграфія» — це саме мистецтво східної писемності. Китайська, японська, арабська каліграфія є чимось більшим, ніж гарними літерами на папері. Окрім цього, інші країни ще за стародавніх часів створювали властивий лише їхній культурі стиль письма. Із самого початку зародження каліграфії цей вид мистецтва зайняв велике місце у культурі людини, став відображенням особистості, її емоційного стану, внутрішнього світу. Ще в Стародавньому Китаї під час імператорських іспитів на державну службу саме каліграфія давала екзаменаторам важливе початкове враження про потенційних кандидатів.

За останні роки збільшується кількість дітей із різними порушеннями писемного мовлення. Найбільшу увагу педагогів, логопедів, психологів серед таких мовленнєвих порушень привертає дисграфія. Це порушення спостерігають не лише серед учнів спеціалізованих навчальних закладів, а й серед учнів закладів загальної середньої освіти. Одним із найголовніших завдань школи є навчати каліграфічному письму. Оволодіння графікою в дітей із дисграфією та легкою розумовою відсталістю є важливим, оскільки без знання графіки неможливо вивчати інші предмети.

Процес навчання письма є складним та багатоетапним. У дітей із дисграфією та легкою розумовою відсталістю він має проходити за іншою схемою та методикою, ніж у здорових. Щоб навчання було ефективним, потрібно враховувати загальний розвиток дитини з відхиленнями, розвиток її мисленнєвих операцій, пам’яті, уваги, уяви, орієнтаційно просторового та зорового сприйняття.

Щоб оволодіти письмом потрібна узгоджена робота зорового, рухового, мовленнєво-рухового та мовленнєво-слухового аналізаторів. Порушення узгодженої праці аналізаторів дає підставити говорити про дисграфію.

Дисграфія — це порушення процесу письма, яке проявляється головним чином у стійких, повторюваних помилках, що зумовлені несформованістю вищих психічних функцій, тобто дитині важко оволодіти писемними навичками. Порушення слухомовленнєвого сприймання усного мовлення відображається й на письмі. До того ж науковці виділяють ще низку причин порушення письма: • порушення зорового аналізу (нерозрізнення букв); • розлади рухових уявлень письма.

Навчання письма, як показує практика, є нудним процесом як для абсолютно здорової дитини, так і для тієї, у якої фіксують мовленнєві порушення; у цей період дитина розумово майже не розвивається. Пояснити це можна тим, що процес навчання письма є монотонним та одноманітним, таким, що швидко стомлює, не активізує розумових і творчих здібностей. Учитель повинен враховувати емоційний стан дитини, організовувати роботу так, щоб на кожному етапі вона раділа своїм успіхам.

Однією із найважливіших вправ для навчання письма є вправа під назвою «Хвилинка каліграфічного письма». Саме ця вправа допомагає навчитися дитині з дисграфією та легкою розумовою відсталістю поєднувати букви, слова, речення, а пізніше — зв’язні тексти. Тривалість каліграфічної хвилинки на кожному із занять для дитини з мовленнєвими порушеннями повинна становити не більше ніж 5—6 хвилин. Це оптимальний час, за який дитина не встигає втомитися.

Під час навчання письма дітей із дисграфією та легкою розумовою відсталістю педагог застосовує каліграфічні хвилинки. За їх допомогою з кожним заняттям письмо стає цікавішим і не так стомлює. Кількістю занять може зрости згодом, але тривалість каліграфічної хвилини не повинна перевищувати 8 хвилин. Систематичні вправляння в письмі дають змогу зосередити увагу дитини на щоденному формуванні техніки письма.

Для дітей із мовленнєвими особливостями важливим є наповнення каліграфічної хвилинки необхідною лексичною, орфографічною та мовленнєвою діяльністю. За ефективного використання каліграфічної хвилинки можна не тільки вивчати написання тої чи тої букви у випадкових словах, а й підбирати слова-орфограми для скорочення часу на уроці. Робота під час каліграфічних хвилинок дає змогу навчити дітей із мовленнєвими порушеннями культурі оформлення письмових робіт, зокрема, як правильно розміщувати слова в рядку, як дотримувати полів, абзаців, як акуратно виправити помилку.

Відомий педагог-методист Тарас Хоменко пропонує хвилинки каліграфії на основі творів Василя Сухомлинського зі збірки «Всі добрі люди — одна сім’я», адже діти з дисграфією та легкою розумовою відсталістю будуть опановувати не лише написання тих чи тих літер, а й засвоювати уроки моральності та правила поведінки в суспільстві. Педагог-методист радить такі каліграфічні хвилинки проводити тільки після того, як діти ознайомляться з творами В. Сухомлинського на уроках читання.

Особливу увагу навчанню письма дітей із дисграфією приділено в системі Марії Монтессорі. Система поділяється на дві частини: перша — це малювання, що підготовлює до письма. Діти відтворюють на папері контури простих геометричних фігур великого розміру й заштриховують їх кольоровими олівцями. Аналіз послідовних дитячих малюнків показує, що штрихи, якими дитина заповнює фігури, спочатку короткі й неправильні, стають довшими та паралельними і, нарешті, фігури виявляються заштрихованими цілком реальними паличками, що тягнуться від одного краю фігури до інших.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВПРАВ ІЗ КАЛІГРАФІЇ:

 • більш детальна та тривала робота над формами всіх літер алфавіту;

 • більш детальна робота над різними видами з’єднань літер залежно від складності написання;

 • удосконалення всіх особливостей письма (нахил, лінійність, рівномірність елементів);

 • прискорення темпу письма для формування безвідривного і ритмічного написання складів, невеликих слів.

Друга частина методу навчання письма Монтессорі — це вивчення букв алфавіту за допомогою обмацування їхніх контурів, зроблених із наждачного паперу. Дитина обмацує контури букв зліва направо, тобто за тим напрямком, що відповідає напрямку письма. Одночасно їй повідомляють назву кожної букви. Перед безпосереднім написанням букв для дитини з мовленнєвими порушеннями корисними будуть такі прийоми М. Монтессорі.

Прийоми М. Монтессорі для дитини з мовленнєвими порушеннями

 1. Обмацування літери, яка вирізана з картону, що допомагає розвивати необхідні для письма м’язи
 2. Обведення літер спочатку вказівним, а потім вказівним та середнім пальцями в напрямку письма
 3. Обведення літер у напрямку письма за допомогою дерев’яної палички

Вправи цього типу допоможуть дитині з мовленнєвими порушеннями детально розглянути образ літери та запам’ятати її. Тільки після проведення таких методик можна переходити до безпосереднього навчання письма. Вивчаючи малу букву з дітьми з мовленнєвими та розумовими порушеннями, потрібно дотримувати таких порад: підбирати приклади, де буква стоїть на початку слова, у середині, у кінці, а буквосполучення будуть із верхнім, середнім та нижнім з’єднанням. Вивчаючи велику літеру, потрібно добирати зразки її поєднання відривно й безвідривно, з’єднання за допомогою сполучних ліній і без них.

Наприклад: 1) написання літери Д — один рядок; 2) написання складів: Ди, Да, Ду, Де, Дм, Дж, Дн тощо — один рядок; 3) написання речення, у якому б зустрічалась певна літера, і робота над його змістом.

Після детального вивчення кожної літери, учитель повільно переходить до вдосконалення почерку дітей із мовленнєвими та розумовими особливостями.

Використання вправ для дітей із мовленнєвими та розумовими особливостями

 1. Написання елементів букв поодинці, групами й у безвідривному сполученні.
 2. Написання малих і великих букв окремо, слів із ними.
 3. Написання малих букв групами безвідривно протягом усього рядка.
 4. Написання алфавіту букв з одночасним їх поєднанням
 5. Списування текстів для закріплення навичок письма.
 6. Письмо під диктовку з темпом, що наростає.
 7. Списування.

Робота для закріплення та остаточного формування почерку

 1. Списування текстів із підручника для ґрунтовного закріплення письма в зошиті в одну лінію, без обмежень у часі.
 2. Письмо під диктовку з темпом, що наростає.
 3. Написання великих та малих букв за алфавітом у певному темпі.
 4. Написання невеликих слів, цифр під такт.
 5. Повсякденний контроль за правильним написанням малих і великих букв, слів та речень.

Проблема корекції порушень письма в молодших школярів усе ще залишається актуальною. Це пов’язано з тим, що традиційні методи запобігання та корекції дисграфії не завжди ефективні. Не всі методики, що існують нині, є повноцінними засобами профілактики мовленнєвих порушень, проте найефективніша, на нашу думку, система Марії Монтессорі. Вона передбачає поступове навчання письма, починаючи з тактильних відчуттів дитини.

Використані джерела 1. Волкова Л. С., Селивестрова В. И. Хрестоматия по логопедии: извлечения и тексты. Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. 656 с. 2. Корнев А. Н. Нарушение чтения и письма у детей. Санкт-Петербург: ИД «МиМ», 1997. 286 с. 3. Маслова Т. В., Найдьонова Н. А. Подолання дисграфії та дислекції в мінімальний термін на шкільному логопедичному пункті. Таврійський вісник освіти. 2014. № 2 (46). С. 155—163. 4. Рожнова В. М., Демидчик Г. С. Каліграфічні хвилинки — одна із форм удосконалення графічних навичок письма. Молодий вчений. 2014. № 4 (07). С. 74—76. 5. Тенцер Л. В. Психолінгвістичні механізми виникнення різних форм дисграфії у дітей молодшого шкільного віку. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2014. Вип. 26. С. 223—229.

6. Цигвінцева Є. О., Кравченко А. І. Профілактика дисграфії в дітей дошкільного віку засобами Монтесорі-педагогіки. Сучасні проблеми логопедії та реабілітації. 2016. 5 квітня. С. 68—70. 7. Хоменко Т. П. Хвилинки каліграфії та доброти за творами В. Сухомлинського (для учнів 2-го класу). URL: http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/pochatkove-navchannyata-vixovannya/11759- xvilinki-kalgraf-ta-dobroti-za-tvorami-vsuxomlins-kogo-dlya-uchnv-2-klasu.html (дата звернення: 31.01.2018).

 

Алла ОЛЬШЕВСЬКА, учитель української мови Староприлуцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату смт Турбів, Вінницька обл.


Читайте також у газеті “Дефектолог” №2 :

ПРО АКТУАЛЬНЕ «Прогресивні» педагогічні ідеї, або Чому наші діти досі не вундеркінди? Каліграфічні хвилинки. Засіб корекції дисграфії дітей із легкою розумовою відсталістю ТЕМА НОМЕРА Мовлення й мислення. Підґрунтя розвитку людини, зумовлене роботою мозку Діти з ООП. Організація інклюзивного навчання Головні слова в реченні. Українська мова в 6-му класі Диференціація звуків. Дидактичний матеріал для роботи з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку з ООП ОСВІТЯНАМ Усе починається з дитинства. Виховний захід для дітей молодшого шкільного віку Збільшення й зменшення числа. Урок математики для учнів із порушеннями слуху. 3-й клас

dfg-2018-011-anons

Орієнтування у просторі як засіб розвитку зорового сприймання в дошкільників із порушеннями зору

Комунікативний метод навчання та жестова мова — проблема чи засіб навчання дітей із вадами слуху

dfg-2018-011

логопедична робота 4 Ольга Курган Су-джок-терапія — нетрадиційний метод логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку 15 Ольга Курган Подорож до країни Граматики Відкрите заняття для дітей старшої групи Інклюзія 21 Ольга Євдошенко Орієнтування в просторі Організація навчально-виховного процесу дошкільників із порушеннями зору 44 Віра Сичевська Арт-терапія з розумово відсталими дітьми в закладі дошкільної освіти компенсаторного типу

dfg-2018-010-anons

Су-Джок-терапія як один із нетрадиційних методів логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку.

Подорож до країни граматики. Відкрите заняття для дітей старшої групи

dfg-2018-010

погляд спеціаліста 4 Тетяна Абрамова Мовлення і мислення Робота мозку як підґрунтя розвитку людини інклюзія 7 Олена Ганенко Діти з порушеннями зору Упровадження освітнього процесу 14 Наталія Бульба Уроки розвитку зв’язного мовлення Курс із елементами інтеграції в 2-му класі для дітей із ЗПР ЛОГОПЕДИЧНА РОБОТА 19 Людмила Бондар, Людмила Косташенко Діти-дизартрики Теорія та практика корекційно-відновлювальної роботи 31 Тетяна Нетяженко, Ганна Прокопчук «Клуб винахідливих» Інтелектуальна гра для учнів 3—4-х класів Дошкільний вік 38 Інна Карчевська Геометричні фігури Семінар-практикум для вихователів Робота з дошкільниками 45 Наталія Пустова П’ятий елемент Пошуково-пізнавальна квест-гра

dfg-2018-009-anons

П’ятий елемент. Пошуково-пізна- вальна квест-гра

dfg-2018-009

Дитина з особливими потребами 4 Ольга Бояринцева Соціально-побутове орієнтування Календарно-тематичне планування для підготовчих і 1—4-х класів 12 Людмила Коваленко Значення електрики в житті людини Урок фізики та побутової хімії в 9-му класі за допоміжною програмою Діти з інтелектуальними недоліками та ЗПР 18 Наталія Олійник Будова слова Цикл уроків з української мови в 5-му класі 27 Тетяна Скиба, Лариса Одинченко Уроки географії в 9-му класі Орієнтовне календарно-тематичне планування 32 Лариса Оришечко Навчання діалогічного мовлення Урок розвитку мовлення в 5-му класі Діти з вадами зору 36 Наталія Ніколаєнко, Наталія Сікора, Світлана Льовочкіна Навчання незрячих дітей Семінар для тифлопедагогів Виховна робота 45 Валентина Махота Любі вчителі Сценарій свята Вчителів для дітей із ЗПР

dfg-2018-008

Дитина з особливими потребами 4 Корекція психофізичного розвитку дитини Перспективне планування програмового матеріалу відповідно до лексичних тем (вересень — травень) Наталія Коршенко

44 Простий приставний крок Методична розробка уроку ритміки в 1-му класі Мирослава Пручинська

dfg-2018-008-anons

Навчання незрячих дітей за системою Л. Брайля. Тифлосемінар для педагогів Діти з особливими освітніми потребами в школі. Інклюзія Сценарій до Дня вчителя

dfg-2018-007-anons

Корекція психофізичного розвитку дитини. Перспективне планування програмового матеріалу згідно з лексичними темами «вересень-травень»

Простий приставний крок. Елементи сучасного танцю. Методична розробка уроку ритміки в першому класі

dfg-2018-007

Дитина з особливими потребами 4 Програма з корекції мовлення Актуальність нової Програми в початкових класах4 Орієнтовне календарне планування з дизартрії 5 Орієнтовне календарне планування з РЗМ 12 Орієнтовне календарне планування з алалії (1-й рік навчання) 19 Орієнтовне календарне планування з алалії (2-й рік навчання)26 Орієнтовне календарне планування із заїкання37 43 Панорама творчих уроків Мандрівка Подвоєння літер на позначення подовжених м’яких приголосних. Бінарне заняття в 5-му класі 43

dfg-2018-006


діти з особливими потребами

4 Мотивація та саморозвиток особистості Методичні поради вчителям початкових класів


Діти з інтелектуальними недоліками та ЗПР

9 Сім’я та родина Урок у початковій школі з розвитку мовлення за методикою Тана — Содерберга


логопедична робота

32 Язичку допомагаємо, чисто звуки вимовляємо! Дидактичний матеріал для подолання вад звуковимови. Чистомовки, скоромовки, вірші


з досвіду роботи

43 Інтегрований урок з основ здоров’я та природознавства Презентація в 9-му класі в допоміжній школі

47 Урок розвитку мовлення 3-й клас

Особливості навчання незрячих дітей за системою Луї Брайля. Тифлосемінар для вчителів

Використання методів ейдетики на уроках історії. Семінар-практикум для вчителів

 


діти з інтелектуальними недоліками та ЗПР

Перевіряємо знання з української мови

4

Звук [с] і буква С

11

Легенда «Кошовий Іван Сірко» Реальне й фантастичне у творі. Конспект уроку з української літератури у 10-му класі

16

Малювання з натури іграшкового котика

22


Діти з вадами слуху

Формування вимови в глухих дітей

25


Логопедична робота

Диференціація звуків [з] — [с]

30


Виховний захід

Батьки — наше багатство!

34


Виховна година

«Хліб — усьому голова»

36

Здоровий спосіб життя

40


Виховна робота

«Умій дружбою дорожити»

45

Язичку допомагаємо, чисто звуки вимовляємо! Дидактичний матеріал для подолання вад звуковимови.

Значення електрики в житті людини. Розробка уроку для 9-го класу за допоміжною програмою.

ЕТИКЕТ СПІЛКУВАННЯ. Година спілкування з елементами тренінгу в початкових класах

Одним із аспектів інклюзивної освіти є забезпечення ефективності навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітніх закладах. Будь-яка форма інтегрованого навчання (повна, комбінована, часткова чи имчасова) таких учнів може бути ефективною лише за відповідних умов. І однією з таких умов є спільна робота педагогічних працівників, у процесі якої одночасно реалізуються корекційні, навчальні та виховні завдання. До таких форм роботи корисно залучати і батьків. В інклюзивних класах взаємодія між учнями з ООП та дітьми з типовим рівнем розвитку сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків, завдяки чому діти вчаться природно сприймати людські відмінності та толерантно ставитися до них, стають більш чуйними, милосердними, готовими прийти на допомогу. Ця година спілкування з елементами тренінгу допоможе їм у цьому.

Мета: ознайомити учнів із поняттями «етикет», «етика», «толерантність», «вихованість», «дитина з особливими потребами»; формувати в учнів навички культурної поведінки у повсякденному житті і досвід моральних взаємин у колективі; підвищити рівень культури, прищеплювати мовленнєвий етикет, уміння правильно оцінювати себе та інших; сприяти розвитку стійкого інтересу до формування морально-етичних якостей; виховувати ввічливість, милосердя, толерантність, чуйність, любов і повагу до ближнього.

Обладнання: мультимедійна дошка, зірка толерантності, дзеркало, хустинки, рукавички.

Перебіг заходу

І. Організаційний момент

Вправа «Створення емоційного комфорту»

Діти стають у коло, беруться за руки, посміхаючись, говорять одне одному: «Привіт, я радий(а) тебе бачити. Гарного дня».

Перегляд уривка мультфільму «Крихітка Єнот»

(https:/www.youtube.com/watch? v=MkdgZ8aL7Rw)

Обговорення на тему «У чому головне призначення людини?»

Учитель. У чому, на вашу думку, головне призначення людини?

(Діти висловлюють свої твердження.)

Учитель. Головне призначення людини — творити добро, бути милосердним, толерантним, ввічливим, вихованим… Адже люди народжуються різними, несхожими. У житті в кожного з нас є друзі, товариші, знайомі, родичі, сусіди, спілкування з якими приносить задоволення. Але довкола нас є і такі люди, яких ми недолюблюємо, якими нехтуємо, бо вони не схожі на нас.

Цього не має бути, бо всі ми, насамперед, люди і маємо ставитися до людей так, як ми хочемо, щоб вони ставилися до нас. Щоб розуміти інших, потрібно виховувати у собі толерантність.

Учитель. Ми сьогодні дізнаємось, хто такі люди з особливими потребами, сформулюємо основні правила етикету у спілкуванні з такими людьми, визначимо, як поняття «толерантність» пов’язане з добротою, дізнаємось різницю між «етикою» та «естетикою».

ІІ. Основна частина

Вправа «Зірка толерантності»

Проговорити і записати на зірці визначення змісту поняття «толерантність» — творити добро, бути милосердним, вихованим, ввічливим, поважати інших, пробачати, співчувати, співпрацювати.

Вправа «Риси характеру толерантної людини»

Учитель. Оберіть рису характеру, що характеризують толерантну людину. Поясніть свій вибір.

 • Жорстокість.
 • Доброта.
 • Гордість.
 • Чуйність.
 • Байдужість.
 • Милосердя.
 • Агресивність.

 

 Словникова робота

Толерантність — це повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Вихованню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті й переконань. У перекладі  з латинської «tolerance» означає «терпіння».

Учитель. Подивіться на себе у дзеркало — оцініть свій зовнішній вигляд, зачіску, одяг. Як ви ходите, сидите? Безшумно пережовуєте страви або п’єте напої, не заштовхуєте їжу великими шматками до рота, не плямкаєте? Відчиняєте двері, чекаючи, поки через них не пройдуть інші? Як спілкуєтеся з однокласниками, друзями, дорослими? Ці запитання можна продовжувати і продовжувати, а правильні відповіді на них завжди знайде той, хто постійно працює над собою, своїми манерами, зробив їх своєю звичкою. Саме вивченням правил гарного тону займається наука етика. Вона допоможе знайти відповіді на багато запитань, усвідомити закони етикету.

 

Словникова робота

Етика — наука про мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному та особистісному житті людей; норми поведінки, сукупність моральних правил.

Етикет — установлені норми поведінки і правила ввічливості.

 

Розповідь з елементами бесіди

Бібліотекар. Колись, за часів королівської влади, закони етикету були більш значущими, ніж статті конституції. Вперше слово «етикет» вжив французький король Людовік XIV у XVII ст. На одному з прийомів у цього монарха гостям вручили картки, де були перелічені правила поведінки, яких вони мали дотримуватися. Від назви цих карток (етикеток) і з’явилося поняття етикет.

Від тих часів залишилися лише спогади, але безперечним є те, що відсутність культури поведінки призводить до додаткових проблем, неприємностей, створює складності в житті людей.

Учитель. А ви як вважаєте? (Діти висловлюють свої думки.)

Притча про доброту і ввічливість

Одного разу до вчителя бойових мистецтв прийшов юнак і попросив дозволу навчатися в нього.

— Навіщо тобі це? — запитав майстер.

— Хочу стати сильним і непереможним.

— Тоді стань ним! Будь добрий з усіма, ввічливий і уважний. Доброта і ввічливість принесуть тобі повагу інших. Твій дух стане чистим і добрим, а значить, сильним. Уважність допоможе тобі помічати найтонші зміни, це дасть можливість уникати зіткнень, а значить, виграти поєдинок, не вступаючи в нього. Якщо ж ти навчишся запобігати зіткненням, то станеш непереможним.

— Чому?

— Тому що тобі ні з ким буде битися. Юнак пішов, але через декілька років повернувся до Учителя.

— Що тобі потрібно? — запитав старий майстер.

— Я прийшов поцікавитися вашим здоров’ям і дізнатися, чи не потрібна вам допомога. І тоді Учитель узяв його за учня.

 

Обговорення притчі

Учитель. Що-ж таке ввічливість? (Це моральність, толерантність, прояв поваги, готовність зробити послугу.)

Сценка «Дві подруги»

(Дві учениці розігрують діалог. Оленка розповідає Поліні про свою, як вона вважає, колишню подругу Софійку.)

Оленка. Ти знаєш, Полінко, ця Софійка постійно недочуває, нікуди не ходить, ні з ким не спілкується — увесь час щось читає! Не буду я з нею дружити. Набридла вона мені зі своїм читанням, завтра ж від неї відсяду!

Поліна. До речі, Оленко! А ти підготувалася до завтрашніх тестів з природознавства?

Оленка. (миттєво змінює міміку і тон голосу). Ой! Я зовсім забула… Я піду. Бувай!

Поліна. Ти куди?

Оленка. Мені ж потрібно зайти до Софійки, вона така начитана, все знає. Поцікавлюся, як відбувається підготовка до тестів. Не з тобою ж я завтра буду сидіти!

Учитель. Охарактеризуйте Софійку. Яка основна її вада?

— Чи можна назвати Оленку толерантною дівчинкою? Чому?

Поясніть Оленці її помилку і переграйте сценку.

Психолог. Діти з обмеженими можливостями, діти з особливими освітніми потребами, особливі діти. Це не просто синоніми поняття «дитина з інвалідністю». Ці слова набагато точніше описують, що відбувається з дитиною, і в якому аспекті вона потребує допомоги.

Інвалідність, яка обмежує можливості маленької дитини, може бути спричинена різними діагнозами. Аутизм, слабозорість, затримка розумового або психічного розвитку, ДЦП, глухота, генетичні патології. Хвороба може вплинути на інтелект, або не торкнутися його. Але, так чи інакше, діти з обмеженими можливостями дуже незатишно почувають себе в суспільстві. І винні у цьому ми з вами.

— Як ви думаєте, чому? (Роздуми дітей.)

Річ навіть не у відсутності пандусів, а в реакції навколишніх. Цю тему обговорюють у суспільстві настільки рідко, що ми часом навіть не знаємо, як поводитися, опинившись поруч з такою дитиною. Запропонувати допомогу? Висловити співчуття? Зробити вигляд, що все нормально? Пройти повз, сховавши емоції? А емоції з’являються у будь-якому випадку. Діти, які мають інший вигляд та поведінку, притягують увагу, як і все незвичайне. А ви задумувалися, що вони тоді відчувають? (Пауза.) Адже, насамперед, це просто діти, повноправні особистості. Тільки через свій стан вони живуть і сприймають світ по-іншому.

— А ви знаєте як спілкуватися з ними і як поводитися в їхній присутності, щоб не поранити безтактовністю або нерозумінням? (Відповіді дітей.)

Словникова робота

Пандус (апарель, рампа) — це спеціальна конструкція у вигляді похилої площини (настил або спуск), що сполучає дві горизонтальні поверхні, які розташовані на різних рівнях. Призначені пандуси для спуску/підйому інвалідних і дитячих колясок. Назва походить від французького «pente douce» — «пологий спуск».

 Батьки дитини з особливими потребами

— Важливо пам’ятати, що не всі люди з інвалідністю користуються візками. Наприклад, є особи з вадами зору, слуху; люди з обмеженими можливостями пересування, які під час ходи можуть використовувати допоміжні засоби, такі як паличка, милиці, а також люди з розумовими вадами. Крім того, є набагато більше людей з «непомітними» чи «прихованими» ураженнями, такими як артрит, серцеві захворювання, ускладнене дихання… Діти, творіть добро, будьте толерантними, чуйними, милосердними, терплячими, адже всі ви у майбутньому станете батьками. А для батьків найбільше щастя — це здорова й усміхнена дитина!

Громадська організація інвалідів «Родина» зібрала поради, як поводитися з дітьми із обмеженими можливостями, щоб спілкування було комфортним, і ні ви, ні ваші співрозмовники не відчували ніяковості та роздратування.

Пам’ятка «10 загальних правил етикету спілкування з людьми із особливими потребами»

 1. Коли ви розмовляєте з людиною з інвалідністю, звертайтеся безпосередньо до неї, а не до того, хто її супроводжує, або сурдоперекладача, які присутні під час роз­мови.
 2. Коли вас знайомлять з людиною з інвалідністю, цілком природно потиснути їй руку — навіть ті, кому важко рухати рукою, або хто користує­ться протезом, цілком можуть потиснути руку (праву або ліву), що цілком припустимо.
 3. Коли ви зустрічаєтеся з людиною, яка по­гано або зовсім не бачить, обов’язково називайте себе і тих людей, які прийшли з вами. Якщо у вас спільна бесіда в групі, не забувайте пояснити, до кого зараз ви звертаєтеся і назвати себе. Обов’язково попереджайте вголос, коли ви відходите вбік (навіть, якщо відходите ненадовго).
 4. Якщо ви пропонуєте допомогу, чекайте, поки її приймуть, а потім запитуйте, що і як робити. Якщо ви не зрозуміли, не соромтеся — перепитайте.
 5. Звертайтеся до дітей з інвалідністю на ім’я, а до підлітків і старших — як до дорослих.
 6. Спиратися або повиснути на чийомусь інвалідному візку — це те ж саме, що спиратися або повиснути на його власника. Інвалідний візок — це частина недоторканного простору людини, яка його використовує.
 7. Розмовляючи з людиною, що зазнає труднощів у спілкуванні, слухайте її уважно. Будьте терплячі, чекайте, поки вона сама закінчить фразу. Не поправляйте і не договорюйте за неї. Не соромтеся перепитувати, якщо ви не зрозуміли співрозмовника.
 8. Коли ви говорите з людиною, яка користує­ться інвалідним візком або милицями, розташуйтеся так, щоб ваші та її очі були на одному рівні. Вам буде легше розмовляти, а вашому співрозмовнику не знадобиться закидати голову.
 9. Щоб привернути увагу людини, яка погано чує, помахайте їй рукою або поплескайте по ­плечі. Дивіться їй прямо в очі та говоріть чітко, хоча майте на увазі, що не всі люди, які погано чують, можуть читати по губах. Розмовляючи з тими, хто може читати по губах, розташуйтеся так, щоб на вас падало світло, і вас було добре видно, постарайтеся, щоб вам нічого не заважало і ніщо не затуляло вас.
 10. Не знічуйтеся, якщо випадково сказали: «Побачимося» або: «Ви чули про це..?» тому, хто насправді не може бачити або чути. Передаючи що-небудь у руки незрячому, у жодному разі не говоріть «Помацай це» — говоріть звичайні слова «Подивися на це».

(Батьки роздають пам’ятку кожному учаснику тренінгу.)

Технологія «Займи свою позицію»

Ситуація 1

Прогулюючись вулицею міста, ви побачили незрячого чоловіка, у якого в одній руці була сумка, а в іншій — палиця. Він вирішив перепочити, поставивши сумку і палицю біля стіни будинку. Раптом палиця впала. Які ваші дії?

Ситуація 2

У сусідньому будинку живе хлопчик Валерій, який користується інвалідним візком. Ваш друг Юрко, спілкуючись з ним, постійно спирається на його візок. Яке правило етикету у спілкуванні з людьми з особливими потребами порушує Юрко?

Ситуація 3

У вашому класі навчається дівчинка з інвалідністю. Ваша подруга звертається до неї зі словами: «Гей, ти чуєш…?» Що ви повинні зробити?

Вправа «Опиши свої відчуття»

Робота в групах

(Учні діляться на три групи і, виконавши завдання, обмінюються відчуттями та роблять висновки.)

Група 1 — із зав’язаними очима підійти до дошки і написати своє ім’я.

Група 2 — одягнувши рукавиці, дістати щоденник з рюкзака і записати назву місяця.

Група 3 — закрити вуха і, прослухавши загадку, відгадати її.

III. Завершальна частина

Виступ дитини з інвалідністю

Маніфест дитини з інвалідністю

Насамперед, я — дитина. Така ж людина, як і ти. Не плутай мене з моїм діагнозом.

Я — особистість. Допоможи мені проявити себе. Не роби нічого для мене без мене.

Я — повноправний член суспільства. Але безліч фізичних і психологічних бар’єрів заважають мені відчувати це. Допоможи мені подолати їх.

У мене є права дитини. Але з багатьох причин я можу відчувати дискримінацію за ознакою інвалідності.

Я — частина цього різноманітного світу, і у мене в ньому своя роль. Я перевіряю його на доброту.

 

Ольга Жилка, учителька початкових класів

Чемернянської ЗОШ І—ІІ ст., Рівненська обл.

газета “Дефектолог”, №3 березень 2018


офіційно

4

Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти

9

За роботу в спеціальних школах та інклюзивних класах встановлено доплату — рішення Уряду

10

Про затвердження Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої та дошкільної освіти


інклюзія

16

Наталія ЯМЧУК. Досвід упровадження інклюзії в школі. Навчання дітей з особливими потребами

28

Надія ВЕРТИПОРОХ. Сенсорна кімната. Корекційно-розвивальні заняття психолога


виховна робота

32

Наталія ПЕЗА. Прощавай, школо! Сценарій загальношкільного свята.


Дитина з особливими потребами

37

Олена КРАСНІК. Сила тигра. Позакласне заняття для дітей 9—13-ти років.


Діти з інтелектуальними недоліками та ЗПР

41

Інна КАРЧЕВСЬКА, Олена ТЕРЕТА. «Театр лопаток — диво для маляток». Використання технології організації театралізованих ігор у роботі з дітьми

45

Галина КОЛЬКО. «Формула здоров’я». Факультативне заняття для учнів 5—6-х класів

48

Руслан ІЛІКА. Ознайомлення з гімнастичними м’ячами (фітболами). План-конспект уроку з ЛФК у 2-му класі

Тести з української мови

Починаємо працювати з комп’ютером

Документи Міністерства освіти і науки України Досвід впровадження інклюзії в школі. Навчання дітей з особливими потребами


Діти з вадами зору

Тетяна Цюрмаста. Специфіка діяльності корекційного педагога

4

Тетяна Цюрмаста. Адаптація до школи-інтернату. Як допомогти першокласнику з вадами зору

12


Дитина з особливими потребами

Ольга Жилка. Етикет спілкування. Година спілкування з елементами тренінгу в початкових класах

46

Документи Міністерства освіти і науки України

Досвід впровадження інклюзії в школі. Навчання дітей з особливими потребами


Діти з вадами зору

Тетяна Цюрмаста. Специфіка діяльності корекційного педагога

4

Тетяна Цюрмаста. Адаптація до школи-інтернату. Як допомогти першокласнику з вадами зору

12


Дитина з особливими потребами

Ольга Жилка. Етикет спілкування. Година спілкування з елементами тренінгу в початкових класах

46


Анонс газети «Дефектолог» 13, 2017

Тести як проміжний контроль знань учнів

Зарубіжна література. 7—11-ті класи 

Останнім часом велика увага приділяється проблемі раціональної організації самостійної роботи учнів. Одним із можливих розв’язань цієї проблеми є розробка і впровадження в навчальний процес тестових форм контролю.

Однією з найважливіших переваг тестового контролю вважається високий ступінь об’єктивності виставлення оцінок, оскільки надається можливість точного підрахунку правильних і неправильних відповідей. Використання тестів у процесі навчання є одним із раціональних доповнень до методів перевірки знань, умінь і навичок учнів. Тести є також чудовим засобом індивідуалізації навчання, оскільки враховують психологічні особливості учнів.

В червневому номері газети ми друкували тести із зарубіжної літератури для слабочуючих дітей для 5—6 класів, у липневому  номері  продовжимо знайомити читачів з  тестами для 7—11 класів,

 

Алгоритм подолання  фонематичної дислексії.

Робота з дітьми з інтелектуальною недостатністю

       

Фонематична дислексія є найбільш поширеною і  проявляється при недорозвинені фонематичних процесів: слуховимовної диференціації фонем; фонематичного аналізу та синтезу.

Велика кількість учнів з таким симптомокомплексом вимагає створення чіткого алгоритму подолання  дефекту в межах навчального закладу.

Стаття  узагальнює та систематизує адаптований досвід педагогів спеціальної школи  у роботі з  учнями, що мають інтелектуальну недостатність  і стане корисною для педагогів шкіл з інклюзивною формою навчання;

Також вихователі та батьки отримають можливість закріплювати  практичні навички у використанні спеціальних  вправ та ігор під час самопідготовки  в позаурочний час, що забезпечить безперервність корекційно-відновлювального процесу. А покращення читацьких навиків у учнів подолає відчуття їх нижчевартості, полегшить вивчення навчальних предметів та забезпечить соціалізацію в дорослому житті.

газета «Дефектолог» 

Анонс газети «Дефектолог» 6, 2017

Корекційно-розвивальні заняття з розвитку уваги

для учнів 4-х класів із ЗПР

В роботі представлений комплекс занять на корекцію та розвиток уваги учнів 4-х класів із ЗПР. Заняття спрямовані на розвиток різних аспектів уваги (концентрацію, обсяг, розподіл, перемикання) і виступають як один з елементів підготовки учнів 4-х класів до переходу в старшу ланку, де їм потрібно буде сприймати та опрацьовувати більший обсяг навчального матеріалу, що вимагає достатнього рівня розвитку довільної уваги.

«Корекція фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення дітей 4-6 років»

На даному етапі розвитку логопедичної науки досі не розроблена система корекційно-розвивального навчання та виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку із ФФНМ. Саме тому авторами і був створений програмно-методичний комплекс «Корекція фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення» (для вчителів-логопедів та вчителів початкових класів),  з метою сформувати у дітей 4-6 років правильну вимову звуків, обґрунтувати концептуальні засади створення і реалізації комплексної спеціальної програми корекційної роботи з розвитку мовлення дітей для роботи вчителів-логопедів і вихователів логопедичної групи

газета «Дефектолог» 

 

 

Додаткова інформація

Кількість місяців передплати

, , ,

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.