99048
ptj (1)ptj (2)ptj (3)ptj (4)ptj (5)

Профтехосвіта

63,03 грн.

Передплатний індекс – 99048

Передплата на ДП Преса

Періодичність виходу – 1 раз на місяць.

Обсяг номера — до 96 сторінок.

Мінімальний термін передплати – 1 місяць.

e-mail: journal-ptj@osvitaua.com

Немає в наявності

Артикул: 99048 Категорія: Теґ:

Опис товару

Головна місія журналу «Профтехосвіта» — забезпечення працівників системи ПТО якісною, актуальною, сучасною інформацією, яка сприятиме їхньому професійному розвитку; популяризація на сторінках журналу досвіду роботи педагогів, управлінців, науковців, навчальних закладів; сприяння розвитку системи ПТО. «Профтехосвіта» охоплює широке коло читачів управлінців, викладачів, майстрів виробничого навчання, психологів, вихователів. На сторінках журналу можуть знайти необхідну інформацію як молоді працівники, так і досвідчені педагоги.

Анонси та новини видання


Управління якістю

2

Тетяна РУСЛАНОВА, Зінаїда НАЗАРЕЦЬ. Дуальна форма навчання. Перші кроки у запровадженні профтехосвітянами Харківщини

6

Юлія ВИСОЦЬКА, Ірина СМИРНОВА, Олена ТЕМЧЕНКО. Професії «Продавець продовольчих товарів», «Манікюрник»: комплексно-методичне забезпечення


Методичний супровід

11

Ірина КІРІК, Інна МЕХЕДОК. Сайт із професії як засіб формування інформаційно-цифрової компетентності учнів

14

Надія КОКОРА. Хімічний диктант. Метод контролю знань учнів


Виховний простір

17

Ольга СМОЛЕНКО. Виховання громадянина-патріота на уроках суспільних дисциплін

20

Ольга ЯРМОЛЮК. Предметні тижні з біології, екології та хімії. Розробка виховного заходу

28

Людмила ОЖГО, Владлена ДРОБНА. Обчислення площ плоских фігур. Урок алгебри й початків аналізу


Час навчання

41

Тетяна БУРДЕЙНА. Екологічні досліди на уроках природничого циклу

45

Роман ГУМАРОВ, Віктор СУХІЛІН. Розвиток фізичних якостей учнів. Змагально-ігровий метод навчання на уроках фізичної культури

51

Вікторія ТРЕЩОВА, Інна БЛІНКОВА. Читання креслень за професією. Розробка уроку


Виробниче навчання

60

Галина ЛЕЖНЮК. Нарізування зовнішньої трикутної різьби різцями. Урок виробничого навчання

69

Наталія КОНДРАСЮК. Програма Adobe PageMaker 6.5. Робота з головним меню, вікном і панелями інструментів


Це цікаво

74

Юлія ЛИПЧАНСЬКА. Використання хмарних технологій в освітньо-інформаційному просторі навчального закладу

Ринок праці: запити та пропозиції

STEM – освіта: від уроку до інновації

Підліткове та юнацьке пияцтво: нагальна проблема сьогодення

Дуальна форма навчання. З досвіду впровадження  

Предметні тижні з біології, екології та хімії

 


Управління якістю

Ірина ВОЛІК. Профтехосвіта Харківщини: сучасність і перспективи розвитку

2

Тетяна РУСЛАНОВА. Моніторингові дослідження як показник якості професійної освіти

8

Наталія СОЛОГУБ, Ольга ГОРЄНКОВА. Видавнича діяльність НМЦ ПТО Харківщини. Популяризація досвіду педагогічних працівників

19


Методичний супровід

Надія ЯЗИКОВА. Інтернет-уроки з української літератури. Особливості організації самостійної роботи учнів

23

Світлана ДАНИЛЕНКО. Інтерактивні методи навчання на уроках біології. Дієві методи для розвитку знань, умінь і навичок учнів

28


Виховний простір

Олена БРОНСКОВА. Виховна робота в гуртожитках ПТНЗ. Організація та умови ефективної діяльності

33

Аліна ГЕРАСИМЕНКО. Формування життєвої орієнтації. Розробка соціального заходу з елементами тренінгу

36


Час навчання

Алла МОРОЗ. Компаративний аналіз на уроці зарубіжної літератури. Застосування в різних навчальних ситуаціях

41

В’ячеслав КИРИЛОВИЧ, Тетяна НАЗАРОВА. Квест як форма реалізації міжпредметних зв’язків

49


Виробниче навчання

Римма РЯБОКОНЬ. Інтерактивні методи навчання. Реалізація на уроках виробничого навчання

56


Вкладка

Професійна (професійно-технічна) освіта. Нормативно-правове забезпечення

Профорієнтаційне Skype-консультування учнів шкіл міст і районів Дніпропетровської області

Військово-патріотичне виховання. Із досвіду співпраці з Товариством сприяння обороні України

Слово редактора 

1 Хвала рукам, що пахнуть хлібом!


Наші ювіляри

2 Петро КОРЖЕВСЬКИЙ

Готувати кадри на вимогу часу


Управління якістю

3 Микола МОРОЗЮК

Навчальний заклад із 115-річною історією Здобутки і перспективи діяльності

8 Микола МЕЛЬНИКОВИЧ

Підготовка водіїв транспортних засобів у ПТНЗ Проблеми та способи їх вирішення


Сторінки пам’яті

11 Ірина СКИБАНякістю

Маленькими сторінками великої історії Cтановлення та розвиток Сарненського професійного аграрного ліцею


Методичний супровід

15 Ганна МИХАЙЛЮК

Викладання предметів загальноосвітнього циклу: особливості професійного спрямування

20 Ірина ПАНЬКО

Професійне спрямування на уроках хімії Реалізація у навчанні майбутніх працівників аграрного профілю

24 Тетяна ГРИНЕВИЧ

Усні вправи на уроках математики як засіб реалізації компетентнісного та діяльнісного підходів

28 Микола МЕЛЬНИКОВИЧ

Лабораторно-практичні заняття: ланкова система проведення у ПТНЗ аграрного профілю


Це цікаво

42 Галина КУШНІР

Навчальне господарство ліцею: база для удосконалення знань, умінь і навичок

43 Анатолій ГНІТЕЦЬКИЙ

Дбаючи про здоров’я підлітків Про здорове харчування й учнівську їдальню


Виховний простір

44 Тетяна ВЛАСЮК

Робота учнівського самоврядування Сучасні підходи до організації

48 Любов САХНЕНКО Дослідження історії рідного краю Діяльність ліцейного музею «Краєзнавчий»

51 Ірина СКИБАН

Плетіння бісерної сітки Заняття гуртка бісероплетіння


Час навчання

57 Петро КУРАЧИК

Розвиток космонавтики в Україні Розробка уроку з фізики

61 Іван ЦИЦЮРА

Двигуни тракторів Розробка інтерактивного уроку з предмета «Трактори»


Виробниче навчання

66 Сергій ГРИНЕВИЧ

Механізми рульового керування автомобіля Урок виробничого навчання

Анонс журнала «Профтехосвіта» 9, 2017

«Профтехосвіта» № 9

У спеціальному випуску журналу «Профтехосвіта», пропонуємо досвід профтехосвітян Закарпатської області.

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів ПТНЗ в умовах модернізації професійної освіти

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Закарпатській області проводить системну роботу з педагогічними кадрами ПТНЗ щодо підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників, практикуючи організацію низки заходів як у рамках соціального партнерства з підприємствами, так і на базі професійно-технічних навчальних закладів регіону. Про досвід організації такої діяльності НМЦ ПТО у Закрпатській області читайте у статті.

Співпраця із соціальними партнерами – шлях до відновлення робітничого потенціалу. З досвіду Хустського професійного ліцею сфери послуг

Педагогічний колектив ліцею чітко усвідомлює, що в нинішніх умовах ринку праці суттєвим чинником підвищення якості професійного навчання, адаптації молодих робітників до нових економічних умов та закріплення їх на робочих місцях є соціальне партнерство. Важливого значення тут набуває соціальна функція професійної освіти, сутність якої полягає в забезпеченні високого рівня соціального захисту випускників ліцею на основі здобуття ними якісної професійної освіти. Крім того, соціальне партнерство колективів сприяє обґрунтованому розподілу та працевлаштуванню працівників, зростанню ефективності роботи підприємств.

Стреси та емоційне вигорання педагога. Тренінгове заняття з педагогічними працівниками

Професійна діяльність педагога в усі часи була однією з найбільш емоційно напружених. Це пов’язано з великою кількістю непередбачуваних та неконтрольованих комунікативних ситуацій із нерегламентованим режимом роботи, високою мірою особистісної відповідальності викладача. Педагогічні працівники постійно знаходяться в емоційно насиченій атмосфері, свідченням цьому є інтенсивне й тісне спілкування з учнями, батьками, колегами, що призводить до емоційного вигорання. Автор статті дає практичні поради щодо профілактики емоційного вигорання педагогічних працівників та пропонує розробку проведення одного з тренінгових занять.

журнал «Профтехосвіта»

Анонс журнала «Профтехосвіта» 7, 2017

Тема номера. Профтехосвіта Луганської області

Номер журналу присвячено профтехосвіті Луганської області. У цій  області значна кількість професійно-технічних навчальних закладів опинилася в безпосередній близькості до території проведення антитерористичної операції. Однак, попри всі труднощі, профтехосвіта Луганщини й надалі готує робітничі кадри. Нині в професійно-технічних навчальних закладах Луганської області навчається приблизно 6 тис. учнів. Підготовка здійснюється з понад 50 професій для різних галузей економіки.

Особливу увагу приділяють використанню дистанційних форм навчання учнів, оскільки багато дітей перебуває в так званій сірій зоні і не має змоги виїжджати на навчання.

Про проблеми щодо відновлення потенціалу підготовки робітничих кадрів у Луганській області читайте на шпальтах спецвипуску журналу.

журнал «Профтехосвіта»

Анонс журналу «Профтехосвіта» 6, 2017

Тема номеру  Панорама творчих уроків 2017 р. «Сучасний урок: нові форми».

Кожного року видавництво «Шкільний світ» проводить конкурс «ПАНОРАМА ТВОРЧИХ УРОКІВ». В цьому році цей конкурс був присвячений темі «Сучасний урок: нові форми». В травні підведені підсумки конкурсу і редакції журналу «Профтехосвіта» приємно повідомити, що у ньому взяли участь більше 130 розробок профтехосвітян з різних регіонів України. До редакції надійшли методичні розробки уроків спеціальних предметів, предметів загальноосвітнього циклу. Найкращі із них представлені у червневому номері журналу.

Дякуємо вісім учасникам за цікаві розробки. Вітаємо переможців конкурс «ПАНОРАМА ТВОРЧИХ УРОКІВ».

 журнал «Профтехосвіта»

Анонс журнал «Профтехосвіта» 5, 2017

Взаємодія з соціальними та міжнародними партнерами: перспективи розвитку навчального закладу

 На сторінка журналу «Профтехосвіта» часто презентується досвід навчальних закладів з вирішення проблеми соціального партнерства. От і у травневому номері у рубриці «Соціальне партнерство» йдеться про ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей» Київської області, керівництво якого перспективи розвитку свого навчального закладу вбачають в розширенні соціального партнерства та міжнародного співробітництва з провідними корпораціями та компаніями, шляхом створення навчально-практичних центрів професійного спрямування на базі ліцею.

Бути взірцем для своїх вихованців. Засідання школи молодого педагога

 Сценарій засідання школи молодого педагога наведеного у рубриці «Методичний супровід» присвячено вивченню педагогічної спадщині В.О.Сухомлинського, який своє життєве кредо визначав так: «Найвище звання у світі – бути Людиною. Бути Людиною і дбати про щастя інших».

Молоді педагоги разом зі своїми наставниками спробують дати відповідь на питання: яким має бути справжній педагог?

Небезпеки, які таїть в собі Інтернет. Тренінгова виховна година для учнів ПТНЗ

 Педагоги б’ють тривогу: у соціальних мережах серед молоді та підлітків набула популярності так звана «гра». Суть її залишається незмінною – довести гравців до самогубства.

Саме тому є дуже актуальною запропонована тренінгові виховна година у рубриці «Виховний простір» яка спрямована на формування стійкого усвідомлення життя як найвищої цінності, ідеалів добра й гуманізму як життєвих векторів суспільства.

журнал «Профтехосвіта»

Зміст номерів журналу "Профтехосвіта"

№ 1

 

Управління якістю

 

Елеонора МАГДИСЮК. Упровадження інноваційних педагогічних технологій

 

Методичний супровід

 

Вікторія МАРИНІНА. Формування професійної компетентності в учнів професійного художнього ліцею

Віра КУБАРИЧ. Професійне спрямування під час викладання української мови

 

Тамара МУЩАНОВА. Розвиток творчого потенціал у майбутніх фахівців служби побуту

 

Скрижалі долі

 

Валерій МАРЦЕНЮК. Батьківські уроки на все життя

 

Виховний простір

 

Оксана КОЛЕСНИК. Коли наступає хвилина мовчання…

Наталя ЧЕРНЮХ. Заняття математичного гуртка «Математик»

 

Освітні новини

 

Валентина ФІНОВСЬКА. Власні усмішки. Конкурс авторів-гумористів

 

Час навчання

 

Людмила ЧЕХОВИЧ. Кулінарна мандрівкана потязі знань. Урок-гра

Олена ШВИДКА. Право на життя, право на свободу

Марія РОМАНЮК, Наталія ШАЛАЙДА, Олег БАТЮК. Проведення бінарних та інтегрованих уроків

Владислава НЕЖУР, Лариса СВИСТАК. Вкладач та практичний психолог: форми співпраці

Юлія ІВАНЧЕНКО. Створення публікаційного матеріалу

Ірина ПАНЬКО. Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії

Ірина ВОЙТОВСЬКА, Жанна ГЛЄБОВА. Фрезерні верстати і роботи, що виконуються на них

Виробниче навчання

 

Олена СКРЯБІНА, Тетяна ПІЧКУР. Видовищні зачіски: сучасна технологія виконання

Олена ПАХОЛЮК. Обробка коміра блузи

Іван КРУЧАНИЦА, Євген СКОБЛЕЙ. Складання деталей під зварювання. Опрацювання навичок

 

№ 2

 

Управління якістю

 

Людмила РОМАН, Світлана БАТЄХО. Технології допрофесійного та профільного навчання. Досвід впровадження в умовах малого міста

 

Юридичний супровід

 

Людмила ВИСОЦЬКА Державна політика у галузі інклюзивної освіти

Валерій МАРЦЕНЮК. Про реформування професійно-технічної освіти

 

Психологічний супровід

 

Вікторія ШИЙКА. Стратегії успішного виховання особистості

 

Методичний супровід

 

Руслан ШЕВЧУК. Конкурс фахової майстерності. З досвіду організації та проведення

Юлія ПИРОГОВА. Роль методичного кабінету у впровадженні

педагогічного досвіду

Тетяна ВОЛОЧАЄВА. Бінарні уроки як засіб підвищення мотивації учнів до навчання

 

Соціальне партнерство

 

Оксана БАЮН. Соціальне партнерство як один з напрямів функціонування ПТНЗ

 

Виховний простір

 

Елеонора МАГДИСЮК. Використання проектної технології в навчально-виховному процесі

 

Час навчання

 

Наталія ГОРПИНИЧ. Розв’язання показникових нерівностей

Світлана ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Опорядження поверхонь гіпсокартонними листами

Петро КРЕНИЧКО. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки

 

Виробниче навчання

 

Василь ДЗЮБА. Оволодіння прийомами та навичками ремонту рухомого складу

Мар’яна БЕРЕШ. Приготування страв з м'яса

Наталія ГРОМОВА. Прогресивна жіноча стрижка „НЕО. ГРАФІК”

Анонс третього номеру журналу "Профтехосвіта"

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ Зінаїда НАЗАРЕЦЬ. Розробка та впровадження Державних стандартів ПТО нового покоління Світлана ВОЙТОВИЧ. Формування професійних компетентностей в сучасному освітньому інформаційному просторі

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД Олена ГРИШАЄВА. Проведення кваліфікаційних пробних робіт з професії «Кухар» Вікторія СКРИПЧЕНКО. Професійне спрямування на уроках української мови

ВИХОВНИЙ ПРОСТІР Л. ВИСОЦЬКА. Великдень в Україні. Про традиції святкування Наталія ЦЮБКО. Вшанування переможців конкурсів фахової майстерності

ЧАС НАВЧАННЯ Світлана ДАВИДЮК, Тетяна ВОЛОЧАЄВА. Вивчення способів профілактики вірусних хвороб на уроках біології Алла СІМАХІНА. Ігрові форми навчання на уроках економіки Марина БРОВДІ, Ганна БАЛОГ. Українське образотворче мистецтво початку ХХ століття Галина КАЛІНІНА. Основи моделювання і художнє оформлення одягу Ольга ПОПЕЛЯР. Форматування комірок та діапазонів комірок

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ Ірина ГОЛУБЕНКО. Складова домашнього затишку Іван БОБИК. Використання інноваційних технологій на уроках виробничого навчання Євеліна ЦАРЬОВА, Марина АЛФЕРЧИК. Використання методу проектів на уроках «Проектної технології» та виробничого навчання Світлана ШЕПЕТА. Обслуговування відвідувачів у торговому залі

Профтехосвіта, №12, грудень 2014

ptj-2014-012-сv-1

Зміст:

Слово редактора: Ольга МАКАРЕНКО. Вітання з Новим 2015 роком.

Управління якістю: Петро БОКОЧ. Оновлення змісту управлінської діяльності керівника

Методичний супровід: Олена ГРИШАЄВА. Професійне спрямування змісту природничо-математичних дисциплін. Юлія Василець. Бібліотека як інформаційний центр навчального закладу. З досвіду роботи. Таїна МАЛЕШ. Тести як інструмент об’єктивного оцінювання знань учнів.

Скрижалі долі: Валерій МАРЦЕНЮК. Приклад у всьому...

Виховний простір: Євген КУЧЕРЯВИЙ, Зінаїда МУСІЄНКО. Зимові народні свята. Літературно-музичне свято. Олександр ОТИРКО. Подорож у минуле. Про діяльність історико-краєзнавчого гуртка. Ольга НАБОКА. Від старовини до сучасності. Конкурс професійної майстерності. Ірина МИТРОВКА. Виготовлення оберега «дідух» Наталія ГУДЬ, Ганна СИМКАНИЧ-БАЛОГ. Сяйво Віфлеємської зірки.

Час навчання: Світлана ЯРОШОВЕЦЬ. Поезія Шарля Бодлера. Аналіз програмових творів. Юлія МАМЕДОВА, Володимир ЯРОХНО. Ринки виробничих ресурсів та доходи у ринковій економіці. Галина ЛИЛАК. Модульно-компетентнісний підхід у підготовці майбутніх офіціантів. Оксана ТОКАРСЬКА. Машини для обробки тіста та напівфабрикатів. Людмила РУСІНА. Використання ігрових прийомів навчання. На уроках технології малярних робіт.

Освітні новини: Лінда ХОМ’ЯК. Вебінар із лідерами учнівського самоврядування. ПТНЗ Хмельницької області.

Виробниче навчання: Зоряна МАЖАК. Про оплату праці.

Профтехосвіта, №11, листопад 2014

ptj-2014-011-сv-1

Зміст:

З ювілеєм! Усе життя тобі, профтехосвіто Закарпаття!

Навчальний заклад: Надія ЛИБА. Магічний кристал щастя. Два покоління директорів ПТНЗ, дві долі та безцінний досвід.

Конкурс: Конкурс від журналу «Профтехосвіта».

Методичний супровід: Наталія МЕЛЬНИК. Персональний сайт педагога ПТНЗ. Геннадій КОЗЛОВСЬКИЙ, Оксана ЦИГАНОК. Формування культури спілкування. Олена РУДА. Особливості розробки плану уроку виробничого навчання. Практичне заняття з майстрами виробничого навчання.

Скрижалі долі: Валерій МАРЦЕНЮК. Людина слова й діла.

Виховний простір: Наталія ЛОНСЬКА. Професійне виховання учнівської молоді. Тетяна ВОЛОЧАЄВА, Юлія ОРЕЛ. Найбільша користь для людства. Євеліна ЦАРЬОВА, Олена ГНАТЮК. Мій перший виріб. З досвіду проведення конкурсу фахової майстерності.

Час навчання: Ольга ЛЕМЕЩЕНКО. Конституційні основи державного ладу України. Ірина БЕРЕЗА, Надія МАНЬКО. Канада. Методична розробка бінарного уроку. Ольга ТУРИЦЯ, Тетяна НІЧКАЛО. Білки у продуктах харчування. Олена ЧИЧКАЛЕНКО. Професійна підготовка майбутніх барменів. Використання інтерактивних методів навчання. Водимир КОСТІКОВ. Креслення планів будівель.

Виробниче навчання: Лариса СИДОРУК. З’єднання коміра з горловиною, рукавів — із проймами. Ніна ШАРИШ. Модельні зачіски різних типів. Інна ОРОС. Прийоми цегляного мурування. Юлія СИДОРЧУК. Технологія приготування їжі та кондитерських виробів. Виробничі ситуації.

Профтехосвіта, №10, жовтень 2014

ptj-2014-010-cv-1

Зміст:

Управління якістю: Валерій ТОРОНІЙ. Програма розвитку професійно-технічної освіти Закарпаття на 2012—2016 роки. Ольга СЛЮСАРЄВА. Системна методична робота з педагогічними кадрами як складова якісної підготовки кваліфікованих робітників. Володимир ГНАТКІВСЬКИЙ. Якісна професійна підготовка кваліфікованого робітника — передумова працевлаштування випускника ПТНЗ. Віктор КОЩАК. Підвищення професійної майстерності учнів. Упровадження інноваційних технологій.

Психологічний супровід: Оксана ЧЕЧУР. Особливості міжособистісних відносин підлітків.

Методичний супровід: Михайло РОШКО. Створення електронної бази. Комплексно-методичне забезпечення професій. Ірина КУЧЕР. Організація навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами. Віталія САРАЙ. Інтерактивні методи. Проведення засідань педагогічної ради. Оксана БІРЮЛЯ. Сайт викладача — інструмент інноваційної діяльності. Тетяна ФАЛЕС. Використання ІКТ як засіб підвищення якості навчально-виховного процесу. Семінар-тренінг.

Виховний простір: Любов КИШКАН. Мистецтво виховання. З досвіду роботи керівника методичної комісії. Катерина БІЛОВАР. Еволюція книжки від рукописної до електронної. Оксана КОВАЛЬЧУК. Найкращий знавець з питань охорони праці. Конкурс до Всесвітнього дня охорони праці.

Час навчання: Антоніна ПЛІХТА. Обладнання цехів швейних підприємств

Виробниче навчання: Олег ГОЦИК. Виготовлення і складання столярно-будівельних виробів. Олександра ЛЕСЮК. Хімічна завивка волосся. Михайло ЛЕНДЄЛ. Свердління отворів, розсвердлювання і зенкування.

Анонс 2015 "Профтехосвіта" №1

Управління якістю Елеонора МАГДИСЮК. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у ПТНЗ. Психологічний супровід Ярослава КАТЮК. Психолого-андрагогічний супровід майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти.

Методичний супровід В. МАРИНІНА. Формування професійної компетентності в учнів професійного художнього ліцею Віра КУБАРИЧ. Професійне спрямування під час викладання української мови Т. МУЩАНОВА. Розвиток творчого потенціал у майбутніх фахівців служби побуту

Скрижалі долі Валерій МАРЦЕНЮК. Батьківські уроки на все життя

Виховний простір Оксана КОЛЕСНИК. Коли наступає хвилина мовчання... Наталя ЧЕРНЮХ. Заняття математичного гуртка «Математик» Надія ГОРБЛЮК. Покличе знову перший дзвоник

Освіт-новини В. ФІНОВСЬКА. Власні усмішки. Конкурс авторів-гумористів

Час навчання Олена ШВИДКА. Право на життя, право на свободу М. РОМАНЮК, Н. ШАЛАЙДА, О. БАТЮК. Проведення бінарних та інтегрованих уроків в умовах ПТНЗ Владислава НЕЖУР, Лариса СВИСТАК. Форми співпраці викладача та практичного психолога Юлія ІВАНЧЕНКО. Створення публікаційного матеріалу Ірина ПАНЬКО. Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії І. ВОЙТОВСЬКА, Ж. ГЛЕБОВА Фрезерні верстати і роботи, що виконуються на них

Виробниче навчання Олена СКРЯБІНА, Тетяна ПІЧКУР. Сучасна технологія виконання видовищних зачісок О. ПАХОЛЮК. Обробка коміра блузи Іван КРУЧАНИЦА, Євген СКОБЛЕЙ. Складання деталей під зварювання. Опрацювання навичок

Профтехосвіта, №8, вересень 2014

ptj-2014-009 Зміст: Юрій КУЗЬМІНОВ. Упровадження інформаційних технологій у практику роботи ПТНЗ. Людмила ТАРУСОВА, Ірина НОВОСАД. Профілактичні заходи щодо запобігання правопорушенням та вчиненню злочинів неповнолітніми. Сільвія СІДЕЙ. Суїцидальні тенденції як наслідок тривоги. Людмила ШИШКІНА. Складові підвищення якості професійно-практичної підготовки учнів ПТНЗ. Оксана БОНДАРЕНКО. Пунктуаційна грамотність студентів коледжу. Діагностування та шляхи вдосконалення. Валерій МАРЦЕНЮК. Робота бібліотеки в умовах ПТНЗ. Виховний простір. Наталія ДЯКУНЧАК. Ласкаво просимо до Країни Знань. Катерина ВОРОБЙОВА. Дзвоник гостинно запрошує нас. Наталія МАРАХОВСЬКА, Світлана СКОРИК. Наша творчість — Дніпропетровщині рідній. Надія БОНДЗЮХ. Чарівний світ професій. Методична розробка виховного заходу до Дня професії. Катерина БІЛОВАР. Пригорнись душею до Вкраїни. Наталія МУХА. Євроклуби профтехосвіти Дніпропетровщини. Ганна ЧОРНА, Дар’я БУЧАК. Пошук скарбів капітана Гранта. Досвід інших країн. Тетяна ТВЕРЕЗА. Міжнародна співпраця: Україна — Литва. Час навчання. Олександра ХРАБАТИН, Галина ХРОМЕЙ. Чотири погляди. Світлана ВАКУЛЕНКО. Професії, які ми обираємо. Виробниче навчання. Юлія СИДОРЧУК. Підготовка овочів до фарширування.

Властивості

Кількість місяців передплати

12, 06, 03, 01

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.