91497
msj (1)msj (2)msj (3)msj (4)msj (5)

журнал Методист

91,81 грн.

Передплатний індекс – 91497

Передплата на ДП Преса

Періодичність виходу – 1 раз на місяць.

Обсяг номеру — до 80 сторінок.

Мінімальний термін передплати – 1 місяць.

e-mail: newspaper-msj@osvitaua.com

Немає в наявності

Артикул: 91497 Категорія:

Опис товару

Перший професійний журнал для методичних служб усіх рівнів.
На шпальтах журналу «Методист»:
• матеріали для науково-методичного,
психологічного, матеріально-технічного за-
безпечення навчальних закладів, методич-
них структур та ІППО;
• публікації щодо організації, проведення
та документального оформлення моніто-
рингових досліджень, аналізу, оцінювання
й діагностики;
• зразки ділових паперів (накази, звіти,
плани тощо).
Видається із січня 2012 року.

Анонси та новини видання

Нові вчителі Нової школи Михайло Войцехівський: Перепризначення керівників закладів освіти Термін «інвалід» Про освіту в термінах Підвищення професійної компетентності педагога Методичне віче Про актуальне в методичній діяльності: Методична діяльність у новій українській школі: проспекція від експертів Новій школі — новий зміст методичної діяльності матеріали з розділу «Методична діяльність: виклики, тенденції, акценти»

Анонс журнала «Методист» 7, 2017

Сьогодні до числа пріоритетних завдань загальної освіти все частіше додається екологізація освітнього середовища, підвищення ефективності самого освітнього процесу, спрямованого на зміну свідомості людини, виховання особистості, здатної попереджати і вирішувати екологічні проблеми.

Пропонуємо теоретико-методологічні засади, принципи, критерії і показники екологізації освітнього простору сучасної загальноосвітньої школи, програмне забезпечення, анкети для педагогів та учнів.

журнал «Методист» 

Анонс журнал «Методист» 5, 2017

Тренінгове заняття «Взаємини й організаційна культура»

Вплив взаємин у педагогічному колективі на формування та розвиток організаційної культури освітнього закладу.

Організаційна культура — це «душа» компанії. Вона не лише відрізняє певну організацію від решти, а й зумовлює успішність функціонування організації в довгостроковій перспективі.

Характер взаємин співробітників — один із найважливіших чинників, що сприяють формуванню організаційної культури.

Пропонуємо тренінгове заняття, під час проведення якого учасники матимуть змогу ознайомитися із загальними характеристиками міжособистісного впливу.

 

Вибір майбутньої професії: банк даних діагностичних методик з профорієнтаційної роботи з учнями молодшого, середнього та старшого шкільного віку.

Професійне самовизначення — тривалий процес, що потребує мудрої педагогічної підтримки. Однією зі складових системи профорієнтації є професійна діагностика. Організація діяльності з професійної діагностики здійснюється протягом всього періоду шкільного навчання відповідно до різноманітних методик, а також з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів.

Пропонуємо банк даних діагностичних методик з профорієнтаційної роботи з учнями різного віку.

журнал «Методист» 

Анонс журналу Методист №8

Читайте у номері:

Майстер-клас «Основи стратегічного планування»

Стратегічне планування є інструментом, за допомогою якого формується система цілей функціонування організації і поєднуються зусилля всього колективу для їх досягнення.

На майстер-класі ви дізнаєтеся про етапи стратегічного планування, особливості вибору стратегії, навчитеся аналізувати стратегічні альтернативи.

 

Роль методичних об’єднань у формуванні професійної компетентності педагогічних працівників

За  умов постійних змін у суспільстві потреба в педагогах високої ква­лі­фі­кації, майстрах своєї справи є однією з найгостріших. Вимоги до професійної дія­льності вчителя підвищуються, бо зростають суспільні потреби щодо на­вча­н­ня та виховання підростаючого  покоління. Які нові якості повинен мати педагог ХХІ століття? І як методичні служби можуть допомогти сучасному педагогу?

 

Особливості організації олімпіад з основ наук у школі І ступеня

Представляємо матеріали, які аналізують роль і значення олімпіад з основ наук серед випускників початкової школи, та аналізують ефективність такого виду роботи для виявлення і розвитку обдарованих і здібних дітей тощо.

Посібник містить зразки олімпіад них завдань для випускників школи І ступеня з української мови, математики, українського читання та ін.

Анонс журналу Методист №7

Читайте у номері:

Майстер-клас «Стратегія фандрайзингу».

Нерідко освітні заклади стикаються з проблемою дефіциту коштів для реалізації корисних і цікавих проектів або заходів.

Фандрайзинг – мистецтво залучення коштів приватних осіб чи благодійних організацій, які можуть надавати фінансові ресурси. На майстер-класі ви дізнаєтеся про завдання фандрайзингу, його етапи, навчитеся формулювати стратегію пошуку джерел фінансування, дізнаєтеся про психологічних механізмів спонсорства.

 

Організація науково – дослідницької роботи в закладах освіти

Пропонуємо методичні рекомендації щодо роботи з обдарованими учнями в умовах навчального закладу. До вашої уваги:

планування роботи шкільного НТУ;

організація роботи НТУ в секціях;

роль психологічної служби в організації науково-дослідницької роботи учнів;

підготовка та захист науково-дослідницьких проектів;

правила написання наукових праць;

методологія  наукових досліджень школярів;

правила оформлення дослідницької роботи.

 

Управління розвитком організаційної культури позашкільних навчальних закладів

Автори статті пропонують дізнатися, в чому полягає суть феномену «організаційна культура позашкільного навчального закладу» і, насамперед, – організаційна культура працівників як його вагомої складової.

Анонс журналу Методист №6

Читайте у номері:

 

Новий погляд на структуру науково-методичної роботи.

Сучасний виховний процес: чинники, умови, технології

Як спланувати роботу школи молодого вчителя. Методичні рекомендації щодо організації роботи з молодими вчителями

Мистецтво перетворення проблем на цілі. Технології розробки та написання проектів

Анонс журналу "Методист" №5

Читайте у номері:

Методичні орієнтири у роботі з директорами шкіл.

Планування виховного процесу у навчальному закладі.

Формула стресу. Роль і місце стресу в процесі життєдіяльності людини. Тренінг.

Останній дзвінок у школі молодого вчителя. Сценарій заходу

Система роботи з інтелектуально обдарованими дітьми. Науково-методичний супровід

Педагогіка співпраці. Рекомендації щодо планування роботи класних керівників

 

Журнал «Методист» №4

Спецвипуск. Школа молодого вчителя

(методичні рекомендації щодо удосконалення професійної майстерності молодих педагогів)

Читайте у номері:

 • Етичний кодекс педагога
 • Професійні вимоги до вчителя
 • Концепція професійного саморозвитку молодого вчителя
 • Посадова інструкція молодого вчителя спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу
 • Структура педагогічної діяльності
 • Сутність педагогічних інновацій
 • Робота над помилками
 • Як подолати страх перед уроком
 • Рекомендації щодо підготовки до уроку
 • Форми роботи на уроці
 • Дидактичні вимоги до сучасного уроку
 • Технологічна карта уроку
 • Методичні рекомендації щодо оформлення шкільної документації

Журнал «Методист» №3

Спецвипуск

Пропонуємо вашій увазі досвід роботи методичної служби м. Біла Церква.

Колеги відкривають свою методичну скарбничку, діляться досвідом та презентують свої наробки.

 • Атестація керівників закладів освіти: як підготуватись?
 • Медіаосвіта для дорослих: віртуальний методкабінет.
 • Шкільне методоб’єднання: школа становлення молодих педагогів.
 • Система роботи з обдарованими дітьми.
 • Розвиток інформаційної інфраструктури методичної служби міста.
 • Практичні аспекти використання сервісів Веб 2.0 у професійній діяльності методиста.
 • Роль методичних об’єднань у формуванні професійної компетентності педагогічних працівників.

Анонс журналу «Методист», № 2

Зміст:

Інформація в роботі керівника: джерела та способи отримання

Рефлексія як системний чинник неперервної освіти

Кейс-метод: репетиція реальних ситуацій

Нестандартні форми методичної роботи

Шкільна бібліотека: в умовах сучасного інноваційно-інформаційного

суспільства

Цикл уроків мужності

Я — патріот

Анонс 2015 «Методист» № 1

Зміст: Моніторинг гуманітарної освіти в місті Без права зупинятися. Використання ІКТ у методичній роботі Проектна технологія: теоретичні положення та компетентнісний потенціал Пріоритети креативної освіти. Креативний учитель — компетентний учень Робота творчих груп, проблемних семінарів, шкіл ППД. Професійна майстерність учителів у системі методичної роботи навчального закладу, освітнього округу, міста (району) Профільне навчання в освітніх закладах району: стан та шляхи вдосконалення Системний підхід до організації роботи над науково-методичною проблемою

Методист, №11, листопад 2014

msj-2014-011-cv-1

 

Зміст:

Слово редактора: Цінність зім'ятої купюри.

Управління: Оксана Боднар. Цивілізаційні концепти науково-методичної роботи. Наталія Москальчук. Діяльність міського методичного центру. Виховання, нові тенденції: Іван Бох, Катерина Чорна. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

Робота з кадрами: Тетяна Істягіна. Вивчення деяких управлінських умінь керівника школи. Методичні рекомендації щодо управління школою. Валентина Тущенко, Ольга Гринюк. Як допомогти молодим учителям? Методичний супровід становлення і професійного зростання молодоцо учителів.

Інноваційна діяльність: Сергій Миронюк. Інноваційний бум. Психологічний супровід інноваційної діяльності в освіті.

Методисту навчального закладу: Ірина кучер. Шукати і творити. Організація навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами.

Готуємо звіт: Ліна Гонтаренко. Розгорнутий аналіз діяльності КУ "Сєвєродонецький методичний центр".

Точка зору: Михайло Зіамон. "Спасибі за збережене дитинство!". Епізоди з життя початкової школи.

Методист, №10, жовтень 2014

msj-2014-010-cv-1

Зміст:

Слово редактора: Екскурсія по замку життя.

Офіційно: Лист МОН України "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання". Лист МОН України "Щодо атестації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів". Лист МОН України "Щодо організації роботи з питань охорони праці ти безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах".

Управління: Григорій Литвиненко. Перебудова освітньої системи. Майстерня методиста: Вікторія Каліта. Кроки до успіху. Оксана Грищенко. Маркетингова діяльність методичного кабінету.

Вкладка: Планування роботи.

Самоосвіта: Оксана Грищенко. Методична активність: мета, методи, форми роботи.

Проводимо моніторинг: Надія Вовк, Ольга Тюрікова. Моніторінг професійної компетентності вчителів початкових класів.

 

Властивості

Кількість місяців передплати

12, 06, 03, 01

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.