директор школи

Показано 1–12 із 40

 • Розпродаж!

  Газета “Директор школи” №11-12, 2020

  119,00 грн.

  Тема: Педагогiчний самоменеджмент: управлiння часом, ресурсами, стресом

  Цікаво знати
  Професiйний та особистий розвиток. Самоменеджмент як можливiсть ефективного використання часу
  Людина має бути вiльна.
  Iрина Хмiль про важливiсть педагогiчного самоменеджменту
  Що в образi твоєму?
  Якостi керiвника як основа успiшного розвитку закладу
  Тайм-менеджмент.
  Складник органiзацiї власної ефективної дiяльностi

  Читати далі

  На пiдзарядцi. Профiлактика професiйного вигорання в працiвникiв закладiв освiти Права людини. Розгляд питання в Конституцiї України та Конвенцiї про захист прав Самооцiнювання закладу ЗСО. Некiлькiснi експрес-методи для забезпечення якостi освiти Стратегiя розвитку школи на 2020—2026 рр. Проблеми, перспективи, заходи й очiкуванi результати на шляху змiн

 • Розпродаж!

  Газета “Директор школи” №9-10, 2020

  119,00 грн.

  Тема: Безпечний шкiльний простiр

  Цікаво знати
  Безпечно та здоро́во.
  Новий навчальний рiк в умовах пандемiї коронавiрусу
  Прагнемо до кращого.
  Безпечна i дружня до дитини школа
  Неперервний процес реагування на новi виклики.
  Вiкторiя Калiнiна про створення безпечного простору закладу освiти
  Коли вогонь — ворог.
  Пожежна безпека в школi

  Читати далі

  Кiбербулiнг. Ознайомлення з сутністю та профілактичними заходами Система вiльних вебресурсiв. Будуємо безпечний та якісний освітній кіберпростір Умови для самореалiзацiї та саморозвитку педагогiв. Управлiння науково-методичною роботою в закладi освiти Концепцiя розвитку школи. Основа якiсної освiти та формування компетентного випускника Персональнi данi в школi. Свобода використання й право на захист

 • Розпродаж!

  Газета “Директор школи” №7-8, 2020

  119,00 грн.

  Тема: Управлiння школою онлайн

  Цікаво знати
  Метод Scrum у школi.
  Навчаймо дiтей учитися i працювати в командi
  Освiта в режимi онлайн. Як органiзувати ефективне дистанцiйне навчання
  Готовнiсть учитися та сприймати нове. Крiстiна Тамбовська про органiзацiю дистанцiйного навчання в умовах
  карантину
  Комунiкацiя на вiдстанi. Органiзацiя та проведення онлайн-нарад
  Змiшане навчання. Аналiз методики, проблеми запровадження в школi

  Читати далі

  Мотивацiйний рецепт. Як стимулювати учнiв до знань протягом дистанцiйного навчання Навчитись, щоб навчати. Трансляцiя уроку, робота з QR-кодами та файлами Навчання+карантин=?! Практичний досвiд та висновки для подальшого розвитку закладуClick-навчання. Методика органiзацiї освiтнього процесу сучасної молодi Новi освiтнi можливостi для Чехiї. Використання технологiй дистанцiйного навчання протягом карантину Вiк живи — вiк навчайся. Як органiзувати самонавчання? Креативнiсть та оригiнальнiсть. Психологiчнi аспекти обдарованостi учнiв рiзного вiку

 • Розпродаж!

  Газета “Директор школи” №6, 2020

  69,00 грн.

  Тема: Внутрiшнє забезпечення якостi освiти
  Цікаво знати
  Якiсть шкiльної освiти.
  Що заховано всерединi закладiв загальної середньої освiти?
  Не контролювати заради контролю. Сергiй Копач про особливостi внутрiшньої системи забезпечення якостi освiти
  Дорожня карта для директора. Внутрiшня система забезпечення якостi освiти
  Скопiювати та вставити. Роль академiчної доброчесностi в шкiльнiй освiтi
  Якiсть і розвиток. Положення про внутрiшню систему забезпечення якостi освiти
  Старе VS нове. Які змiни в новому освiтньому документі?
  Контроль в управлiннi. Вимоги та типовi помилки

 • Розпродаж!

  Газета “Директор школи” №5, 2020

  69,00 грн.

  Тема: Рiчне планування дiяльностi ЗЗСО
  3 бюджетнi iдеї. Рiшення, якi можуть врятувати українську освiту
  Дороговказ освiтнього процесу. Система рiчного планування дiяльностi школи
  Алгоритм якiсної роботи. Ганна Матвєєва про систему створення рiчного плану дiяльностi закладу
  Рiчний план роботи (витяг). Основнi завдання педколективу на наступний навчальний рiк

 • Розпродаж!

  Газета “Директор школи” №4, 2020

  69,00 грн.

  Тема: Зовнiшнiй аудит
  Iнституцiйний аудит. Контроль за дiяльнiстю чи оцiнювання якостi закладiв освiти?
  Iнструментарiй для допомоги та пiдтримки. Майя Тутаєва про iнституцiйний аудит як стимул до розвитку школи
  Якiсна освiта. Як пiдвищити показники школи для внутрiшнього i зовнiшнього аудиту
  Нова генерацiя педагогiв. Методико-технологiчна пiдготовка вчителiв до роботи в умовах НУШ
  14 iдей педагогiки спiвпрацi. Суть, ключовi iдеї, форми та методи

 • Розпродаж!

  Газета “Директор школи” №3, 2020

  69,00 грн.

  Тема: Пiдвищення квалiфiкацiї педагогiв
  Час удосконалення. Порядок пiдвищення квалiфiкацiї у запитаннях i вiдповiдях
  Розвиток, побудований на довiрi. Володимир Божинський про нову систему пiдвищення квалiфiкацiї педагогiв
  Вiд старту до фiнiшу. Процедура пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв
  Де трава зеленiша? Закордонний досвiд пiдвищення квалiфiкацiї
  Ефективне управлiння: чи може директор школи бути тiмлiдом?
  I переможцем стає… Тестування в межах конкурсу на посаду директора школи

 • Розпродаж!

  Газета “Директор школи” №02, 2019

  45,00 грн.

  ЗМІСТ

  Цікаво знати

  ОФІЦІЙНО

  АКТУАЛЬНО
  Мотивація як чинник професійного зростання вчителя

  МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ
  Логістика освітніх послуг Нова парадигма управлінської діяльності

  Читати далі

  ДОСВІД Школа в Кобзаревому селі. Реалізація освітнього процесу на засадах дитиноцентризму Простір соціального проекту. Реалізація проекту в школі

  ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА Тест «Рефлексія на саморозвиток» Л. Н. Бережнової. Діагностика рівня саморозвитку та професійно-педагогічної діяльності

  ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД «Мої друзі тут!». Як вивчають природничі науки в Сінгапурі

  ДУМКА Чи потрібні заочні (вечірні) класи, або Як відбувається навчання без відриву від виробництва?

  Кількість сторінок: 104

 • Розпродаж!

  Газета “Директор школи” №01, 2019

  45,00 грн.

  ЗМІСТ

  Цікаво знати

  ОФІЦІЙНО
  Наказ Українського Центру оцінювання якості освіти «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році» No 154

  АКТУАЛЬНО
  «Дідівщина» у школі, або булінг: проблема, яку не варто замовчувати

  ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ
  Інноваційні та інформаційні технології як засіб підвищення ефективності освітнього процесу НУШ

  ДОСВІД
  Концепція розвитку школи: планування, аналіз і стратегії

  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
  Технології, що змінюють навчання

  ДУМКА
  PISAнська вежа української освіти: чи варто боятися цього тестування?

  НОТАТКИ НА ПОЛЯХ
  Видатний педагог Шалва Амонашвілі: про дітей, батьків та їхні взаємини

  Кількість сторінок: 104

 • Біологія. Дидактика + гра. 6 клас

  120,00 грн.

  Якщо ви думаєте, що це звичайний посібник із біології, то це точно не так. Це справжня подорож країнами Клітиноландія, Організмікус, Рослинія та Грибвік. Так, саме про ці чотири біологічні царства і розповість цей посібник.

  А ще… тут є цікавинки про життя клітин, бактерій, рослин та грибів; про сучасний стан розвитку кожного із цих царств, а після всього цього ще й захоплива гра на основі всіх здобутих знань та пройдених контрольних перевірок.

 • HR в освіті

  87,00 грн.

  У книжці описано, як можна змінити структуру роботи з персоналом задля того, щоб мати постійний і гармонійний педагогічний колектив. Усе починається з історії поняття «управління людськими ресурсами»:

  • чому й коли виникли трудові відносини,
  • яка різниця між кадровиком і HR-ом,
  • які є психологічні аспекти управління,
  • чому так складно знайти кандидата.

  Наступний шабель — це практика, яку може реалізувати кожний освітній заклад: з чого почати та як шукати людей, як провести співбесіду, як адаптувати співробітника й чимало цікавих методичних рекомендацій.

 • Розпродаж!

  Газета “Директор школи” №2, 2020

  69,00 грн.

  Тема номеру “Децентралізація в освіті”

  Децентралізацію в освіті здійснюють для забезпечення однакового рівня освіти для всіх учнів України — від великих міст до найменших сіл. Це відбувається через зменшення кількості шкіл, проте задля підвищення якості освіти в закладах. Тому перед об’єднаними територіальними громадами постає важливе завдання щодо забезпечення розвитку освітньої мережі в громаді, що дасть змогу посилити позитивні зміни заради щастя майбутнього покоління.

  Кількість сторінок: 78