урок 8 клас

Відображаються усі з 11 результатів

 • Головний мозок людини. Інтегрований STEAM-урок природничого циклу. 8-й клас

  20,00 грн.
  Тема. Головний мозок людини.

  Мало хто може уявити, який потужний суперкомп’ютер є в нашій голові. У середньому мозок людини генерує від 25000 до 50000 думок на день. Крім того, у мозку кожну секу­нду проходить більше 100 000 хімічних реакцій. Учені, що сто­літтями досліджують людський мозок, сходяться на тому, що досі ми заледве доторкнулися до вивчення цього дива природи.

 • Рефлекторна природа діяльності нервової системи. Урок біології з використанням інтерактивних методів. 8-й клас

  20,00 грн.
  Тема. Рефлекторна природа діяльності нервової системи.

  Функції нервової системи виявляються в рефлексах. Усі види діяльності організму є рефлекторними. Тільки одні функції здійснюються за допомогою простих рефлексів, а інші — за допомогою складних. Найпростіші приклади рефлексів ві­домі кожному з повсякденного життя. Приймання їжі — це харчовий рефлекс, рефлекс кліпання, вдихи та видихи — дихальний рефлекс. Зміна тиску крові, розміру зіниць залежно від освітлення, посилення чи послаблення перистальтики шлунку — усе це приклади рефлексів.

 • Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи. Урок біології з використанням інтерактивних методів. 8-й клас

  20,00 грн.
  Тема. Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи.

  Як відомо, основні властивості нервової системи відби­ваються на діяльності та поведінці людини, відображують її індивідуальність. Усі діти різні: одні спокійно вислуховують зауваження, інші починають пустувати, а треті зустрічають їх хвилею істерики. Тому й виховання кожна дитина потребує індивідуального. Це пов’язано з темпераментом дитини, який виявляється у 3—4 роки, коли малюк почи­нає вивчати навколишній світ. Єдиний підхід до виховання дітей може бути не лише неефективним, а й нашкодити комусь із них.

 • Газообмін у легенях і тканинах. Урок біології з використанням ігрових та ІК-технологій. 8-й клас

  20,00 грн.
  Тема. Газообмін у легенях і тканинах.

  Кисень — джерело життя. Його чимало в повітрі. Він може проникнути крізь шкіру, але лише в незначних кількостях, недостатніх для підтримки життя. Є легенда про італійських дітей, яких для участі в релігійній процесії пофарбували золотою фарбою; в історії далі йдеться про те, що всі вони померли від задухи, тому що «шкіра не могла дихати». На базі наукових даних така смерть неможлива, тому що поглинання кисню через шкіру не виміряти, а виділення двоокису вуглецю становить менше ніж 1% від його виділення через легені. Надходження в організм кисню й видалення вуглекислого газу забезпечує дихальна система. Перенесення газів й інших необхідних для організму речовин здійснюється за допомогою кровоносної системи. Функція дихальної системи полягає в тому, щоб забезпечувати кров достатньою кількістю кисню й видаляти з неї вуглекислий газ.

 • Здорове харчування — запорука здоров’я і краси. Урок-форум у формі тренінгу. 8-й клас

  20,00 грн.
  Тема. Здорове харчування — запорука здоров’я і краси.

  В інформаційному суспільстві вчитель стрімко втрачає монополію на володіння знаннями, та й сама інформація миттєво cтає доступною кожному, хто користується мережею Інтернет. Натомість дедалі більшого значення набувають так звані «м’які» навички, які здобувають на тренінгах. Тренінгові та традиційні форми навчання мають істотні відмінності. Традиційне навчання здебільшого орієнтоване на правильну відповідь, а тренінг передусім вимагає запитань та пошуку. Як форма педагогічного впливу тренінг насамперед передбачає використання активних методів групової роботи (наприклад, рольових ігор) і забезпечує творчу взаємодію учасників між собою та з учителем.

 • Площі многокутників. Розв’язування задач. Урок практичного застосування знань та вмінь з геометрії. 8 клас

  20,00 грн.
  Тема. Площі многокутників. Розв’язування задач.

  Узагальнювальні уроки використовують для ліпшого запам’ятовування начального матеріалу учнями, тому на них доцільно застосовувати такі прийоми й методи навчання, які закарбують в пам’яті школярів основні теоретичні й практичні аспекти теми. Запропонована розробка містить цікаві завдання, які мають побутове підґрунтя.

 • Тотожні перетворення виразів із квадратними коренями. Урок алгебри з використанням інтерактивних методів навчання. 8 клас

  20,00 грн.
  Тема. Тотожні перетворення виразів із квадратними коренями.

  У пропонованій розробці для досягнення очікуваного ре­зультату застосовано різноманітні методи навчання (словесні, наочні та практичні). Урок сплановано та розроблено так, що учні будуть ознайомлені з властивостями квадратного кореня, з алгоритмом винесення множника з­-під знака кореня та внесе­ння його під корінь, спрощення виразів із квадратними коренями та скорочення дробів.

 • Квадратний тричлен та його корені. Урок формування вмінь з алгебри. 8 клас

  20,00 грн.
  Тема. Квадратний тричлен та його корені.

  Рівняння — одне із понять алгебри, яке є основою для вивчення інших тео­ретичних питань математики. Починаючи з початкової школи і щороку розширюючи знання про квадратні рівняння, у 8­-му класі учні ознайомлюються з поняттям «квадратний тричлен», учаться обчислювати дис­кримінант і кількість коренів рівняння.

 • Степінь із цілим показником. Урок розв’язування вправ з алгебри. 8 клас

  20,00 грн.
  Тема. Степінь із цілим показником.

  Піднесення до степеня вважають арифметичною дією третього степеня. Поняття «степінь» виникло понад два з половиною тисячоліття тому. Матема­тики не відразу змогли повністю описати властиво­сті степеня, але ще в математичних працях Старо­давнього Єгипту та Межиріччя згадували прилади для його обчислення.

 • Формула коренів квадратного рівняння. Урок алгебри з використанням ігрових технологій. 8 клас

  20,00 грн.
  Тема. Формула коренів квадратного рівняння.

  Рівняння — одне із фундаментальних понять у математиці. Перше ознайомлення з ним відбувається в початковій школі під час пошуку невідомих компонентів дій. Із кожним роком навчання учні поглиблюють знання з цієї теми. За допомогою квадратних рівнянь розв’язують рівняння інших типів, тому школярі повинні мати навички розв’язання цього виду рівнянь.

 • Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь. Урок розв’язування задач економічного змісту. 8 клас

  20,00 грн.
  Тема. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь.

  Розроблений урок сприятиме розвитку уваги, уяви, математичного та економічного мислення, вміння застосовувати знання до вирішення практичних задач, творчих здібностей школярів, відчуття успіху під час навчання, навичок самоконтролю та взаємоконтролю.