урок 11 клас

Показано 1–12 із 27

 • Харчові добавки. Е-числа. Урок у формі дебатів. 11-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Харчові добавки. Е-числа.
  У повсякденному житті нам часто до­водиться відстоювати свою точку зо­ру. Дехто намагається уникати обго­ворення спірних тем, а інші одразу кидаються у суперечку, роблячи це некоректно, тим самим висловлюють неповагу до думки своїх спів­розмовників. Як же навчити підлітків коректно і грамотно висловлювати свою думку? Для цього в пригоді стане застосування педагогічної технології дебати. Використовувати яку можна як на уроках, так і в позаурочний час.

 • Життєвий цикл бензину. Урок-віртуальна екскурсія. 11-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Життєвий цикл бензину.
  Людину у світі оточує багато речовин, складу і властивостей яких вона не знає. До таких можна віднести бензин. Усе, що ми про нього знаємо — це легкозаймисте паливо. Та крім цього корисно було б знати, як його добувають, який бензин є якісним і які у нього небезпечні властивості.

 • Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза. Урок з використанням ІКТ та частково-пошукових методів. 11-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза.
  Освоєння цього металу поклало початок цілого історичного етапу — залізного віку. Сьогодні вироби із заліза становлять окрему сферу чорної металургії, на частку якої припадає 90% усіх металічних виробів. Окрім того, відкриття магнітних властивостей заліза дозволило значно розширити сферу його використання.

 • Поняття про синтетичні лікарські препарати на прикладі аспірину. Урок-телепередача. 11-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Поняття про синтетичні лікарські препарати на прикладі аспірину.
  Мабуть, якщо попросити будь-кого назвати найвідоміші ліки, кожен згадає один і той самий препарат. Аспірин, виробництво якого почалося більше ста років тому, не сходить із прилавків аптек усіх країн світу. Різні фірми випускають його під близько 60 назвами, але за хімічною суттю це одна й та сама речовини — ацетилсаліцилова кислота. У дитинстві ці пігулки рятували нас від високої температури, дорослі приймають їх одразу, як починає боліти голова. Окрім того, аспірин призначають мільйонам хворих на серцево-судинні захворювання, щоб знизити ризик виникнення потенційно смертельних тромбів.

 • Таємниці атомного ядра. Квантові постулати світла. Постулати Бора. Комбінований урок з використанням ІКТ. 11-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Таємниці атомного ядра. Квантові постулати світла. Постулати Бора.
  Представлена методична розробка уроку фізики розкриває способи формування ключових компетентностей учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ); форми, засоби, методи навчання; елементи сучасних педагогічних технологій стосовно конкретної теми уроку, теми навчальної програми.

 • Уплив магнітного поля на рамку зі струмом в елек­тровимірювальних приладах та електродвигунах. Урок з використанням ІКТ. 11-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Уплив магнітного поля на рамку зі струмом в елек­тровимірювальних приладах та електродвигунах.
  Більшість людей користуються машинами та електроприладами, не замислюючись, як вони працюють. Але всередині сховані механізми, що складністю своєї будови нагадують чарівний ліс, де на кожному кроці на нас чекають нові чарівні дивовижі.

 • Похідна. Застосування похідної під час розв’язування фізичних задач. Інтегрований урок фізики та математики. 11-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Похідна. Застосування похідної під час розв’язування фізичних задач.
  Міжпредметні зв’язки є дидактичною умовою і засобом глибокого й усебічного засвоєння основ наук у школі. Окрім того, вони сприяють підвищенню наукового рівня знань учнів, розвитку логічного мислення і їхніх творчих здібностей. Реалізація міжпредметних зв’язків усуває дублювання у вивченні матеріалу, економить час і створює сприятливі умови для формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів. Установлення міжпредметних зв’язків у курсі фізики підвищує ефективність політехнічної і практичної спрямованості навчання. У викладанні математики дуже важливий мотиваційний бік. Учні сприймають математичну задачу краще, якщо вона виникає у них на очах, формулюється після розгляду якихось фізичних явищ або технічних проблем.

 • Математичний маятник. Період коливань математичного маятника. Урок з використанням ігрових технологій. Лабораторна робота. 11-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.
  Прискорення математичного маятника використовують для геологорозвідки, з його допомогою шукають корисні копалини. Як це відбувається? Річ у тому, що прискорення вільного падіння змінюється з географічною широтою, оскільки щільність кори в різних місцях нашої планети не однакова і там, де залягають породи з більшою щільністю, прискорення буде трішки більшим. А значить, підрахувавши кількість коливань маятника можна відшукати в надрах Землі руду або кам’яне вугілля, оскільки вони мають більшу щільність, ніж інші пухкі гірські породи. Також математичним маятником користувалося багато видатних учених минулого, починаючи з античності, зокрема Архімед, Аристотель, Платон, Плутарх. Так, Архімед і зовсім використовував математичний маятник у всіх своїх обчисленнях, а деякі люди навіть вірили, що маятник може впливати на долі людей і намагалися робити з його допомогою передбачення майбутнього.

 • Дифракція світла. Урок засвоєння нових знань. Лабораторна робота. 11-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Дифракція світла. Спостереження інтерференції та дифракції світла.
  Вивчаючи світлову оптику, учні наштовхуються на явище відхилення світла — його дифракцію. Це явище виникає під час поширення світлових хвиль. Його суть полягає в тому, що хвиля здатна оминати перешкоди. Це зумовлює те, що хвильовий рух спостерігають за перешкодою, куди хвиля не може потрапити прямо. Наукові й технічні використання явища дифракції — різноманітні. Дифракційні ґрати слугують для розкладу світла в спектр й для створення дзеркал (наприклад, для напівпровідникових лазерів). Дифракцію рентгенівських променів, електронів та нейтронів використовують для дослідження структури кристалічних твердих тіл.

 • Запліднення. Періоди онто­генезу в багатоклітинних орга­нізмів. Урок засвоєння нових знань з біології. 11-й клас

  20,00 грн.
  Тема. Запліднення. Періоди онто­генезу в багатоклітинних орга­нізмів. Ембріональний і постемб­ріональний розвиток людини.

  Протягом усього життя людський організм зазнає серйозних змін. І йдеться не про пофарбоване волосся чи тату. Варто тільки уявити: людина проходить шлях, на початку якого вона більше схожа на зернятко кави, а завершує його, будучи найрозумнішим видом організмів на планеті, який себе зносив. Цьому, як і всьому на світі, є причина: ембріональний і постембріональний розвиток людини.

 • Особливості будови стате­вих клітин. Урок біології з використанням ігрових технологій та інтерактивних методів. 11-й клас

  20,00 грн.
  Тема. Особливості будови стате­вих клітин.

  Усі живі організми підлягають біологічним законам розмноження, тобто мають здатність до самовідтворення, збереження й продовження свого роду. Це є важливим життєвим процесом, що забезпечує життя на планеті всіх організмів. Проте в людей, на відміну від інших організмів, розмноження має бути усвідомленим, адже несе велику відповідальність. Тому важливо знати, які саме клітини беруть участь у розмноженні, та їхню будову.

 • Мутації в їжі. Е-числа. Інтегрований проєкт з біології та хімії. 11-й клас

  20,00 грн.
  Тема. Мутації в їжі. Е-числа.

  Виробництво більшості сучасної їжі без харчових добавок неможливе. Останнім часом серед людей зростає зацікавленість тим, що ми п’ємо і їмо. І це не дивно, адже кожен хоче як можна довше отримувати задоволення від життя. У суспільстві почалися суперечки над тим, що ж таке харчові добавки та що вони несуть: користь чи шкоду.