урок геометрії

Відображаються усі з 6 результатів

 • Відстані в просторі. Урок засвоєння нових знань і вироблення вмінь з геометрії. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Відстані в просторі.

  Для успішного розв’язання стереометричних задач найперше треба навчити учнів правильно зображати просторові фігури, уявляти їх, визначати за зображенням фігури її властивості. Розробка уроку, насиченого великою кількістю практичних завдань із застосуванням аркушів-шаблонів, допоможе закріпити вміння та навички школярів.

 • Довжина кола. Площа круга. Урок геометрії з використанням методу експерименту. 9 клас

  20,00 грн.
  Тема. Довжина кола. Площа круга.

  Активні методи навчання забезпечують вищий рівень зацікавленості учнів. Використання цікавих дидактичних завдань, експериментальна робота активізують пізнавальну активність школярів і створюють оптимальні умови засвоєння знань, формування вмінь та навичок.

 • Площі многокутників. Розв’язування задач. Урок практичного застосування знань та вмінь з геометрії. 8 клас

  20,00 грн.
  Тема. Площі многокутників. Розв’язування задач.

  Узагальнювальні уроки використовують для ліпшого запам’ятовування начального матеріалу учнями, тому на них доцільно застосовувати такі прийоми й методи навчання, які закарбують в пам’яті школярів основні теоретичні й практичні аспекти теми. Запропонована розробка містить цікаві завдання, які мають побутове підґрунтя.

 • Трикутник і його елементи. Урок геометрії на основі технології «перевернутого навчання». 7 клас

  20,00 грн.
  Тема. Трикутник і його елементи.

  «Перевернуте навчання» зазвичай передбачає відмову від виступів учнів біля дошки, фронтального опитування, конспектування тощо. Натомість активно застосовують педагогіку співробітництва, а вчитель стає консультантом і порадником. Учні опановують навчальний матеріал у процесі самонавчання, що сприяє розвитку пізнавальної активності та самостійності.

 • Піраміда. Урок-подорож з геометрії. 11 клас

  20,00 грн.
  Тема. Піраміда.

  Піраміда — цікавий об’єкт для вивчення не лише з погляду математики. Її вивчають в різних галузях науки: як слово і його походження у філології, як пам’ятку старовини в географії та історії, а її лікувальне значення намагаються вивчити медики. Розробка уроку залучить учнів до подорожі історією виникнення та вивчення піраміди.

 • Розв’язування трикутників. Урок засвоєння нових знань, умінь і навичок з геометрії. 9 клас

  20,00 грн.
  Тема. Розв’язування трикутників.

  Доволі часто розв’язування задач викликає в учнів питання першочер­говості дій: що потрібно виконати спочатку, яким повинен бути порядок дій, і взагалі, які саме дії потрібно ви­конати, щоб знайти відповіді. Вирі­шити цю проблему може допомогти опанування учнями навичок алгорит­мічної діяльності на уроках матема­тики. Алгоритм — це «рецепт» розв’я­зання задач, що однозначно прописує як і в якому порядку потрібно виконувати дії. Вивчають алгоритми на уроках інформа­тики, починаючи з 2-­го класу.