українська література

Показано 37–48 із 76

 • М. Коцюбинський «Тіні забутих предків». Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання. Урок розвитку компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків». Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.

  Мета:

  • сприяння усвідомленню учнями художнього багатства й повчального змісту повісті;
  • формування умінь аналізувати образи Марічки та Івана, розкривати пантеїзм світобачення героїв, виражений через побут, звичаї, обряди, почуття, мораль,  робити цитатну характеристику головних героїв;
  • встановлення зв’язку подій художнього твору з реальним життям;
  • сприяння усвідомленню краси природи, її добродійного впливу на людину;
  • розвиток умінь висловлювати власну думку, слухати й чути інших, оцінювати аргументи і змінювати думку на основі доказів;
  • виховання толерантності, бажання співпрацювати.
 • Поетичне зображення в повісті кохання Івана та Марічки, невмирущості їхніх почуттів і трагічної долі. Урок розвитку компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Поетичне зображення в повісті кохання Івана та Марічки, невмирущості їхніх почуттів і трагічної долі як наслідок суперечності між мрією та дійсністю.

  Мета:

  • ознайомлення зі змістом повісті «Тіні забутих предків»;
  • формування умінь аналізувати образи Марічки та Івана, розкривати пантеїзм світобачення героїв, виражений через побут, звичаї, обряди, почуття, мораль;
  • встановлення зв’язку подій художнього твору з реальним життям;
  • сприяння усвідомленню краси природи, її добродійного впливу на людину;
  • розвиток умінь висловлювати власну думку, слухати й чути інших, оцінювати аргументи і змінювати думку на основі доказів;
  • виховання толерантності, бажання співпрацювати.
 • Фольклорне тло в повісті М. Коцюбинського “Тіні забутих предків”. Образи й символи повісті. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Фольклорне тло в повісті Михайла Коцюбинського “Тіні забутих предків”. Образи й символи повісті.

  Мета:

  • формування вміння опрацьовувати зміст твору;
  • ознайомлення з особливостями його структури, проблематикою, фольклорно-етнографічною основою;
  • з’ясування романтичних особливостей повісті;
  • розкриття пантеїзму світобачення героїв, вираженого через побут, звичаї, обряди, почуття, мораль;
  • демонстрування протиставлення реалій життя внутрішньому світові душевно багатих натур;
  • пояснення ролі образу природи у творі;
  • порівняння любовного сюжету повісті з драмою «Ромео і Джульєтта» Вільяма Шекспіра;
  • виховання інтересу до фольклорної скарбниці нашого народу, його звичаїв, традицій.
 • Символічні образи в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo». Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Символічні образи в новелі Михайла Коцюбинського «Intermezzo».

  Мета:

  • формування вміння розпізнавати й аналізувати новелістичний твір, визначати проблематику «Іntermezzo», пояснювати глибокий психологізм новели, особливості її композиції;
  • аналіз імпресіоністичної поетики (роль пейзажу, звукових образів, світлотіні);
  • пояснення символічних образів, ускладнених метафорами;
  • розкриття образотворчих засобів (внутрішній монолог, прийом контрасту);
  • виховання бажання берегти природу й шанувати людей, відчувати відповідальність за майбутнє свого народу;
  • сприяння усвідомленню краси природи, її добродійного впливу на людину.
 • Психологічна новела М. Коцюбинського «Intermezzo» із жанровими ознаками «поезія в прозі». Автобіографічна основа твору. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Психологічна новела Михайла Коцюбинського «Intermezzo» із жанровими ознаками «поезія в прозі». Автобіографічна основа твору.

  Мета:

  • формування вміння розпізнавати й аналізувати новелістичний твір, визначати проблематику «Іntermezzo», пояснювати глибокий психологізм новели, особливості її композиції;
  • аналіз імпресіоністичної поетики (роль пейзажу, звукових образів, світлотіні);
  • пояснення символічних образів, ускладнених метафорами;
  • розкриття образотворчих засобів (внутрішній монолог, прийом контрасту);
  • виховання бажання берегти природу й шанувати людей, відчувати відповідальність за майбутнє свого народу;
  • сприяння усвідомленню краси природи, її добродійного впливу на людину.
 • М. Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості автора. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості автора. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких спрямувань і реалізму до модернізму.

  Мета:

  • ознайомлення з основними подіями життєвого і творчого шляху письменника;
  • формування уміння знаходити й систематизувати інформацію з різних джерел для виконання навчальних завдань, конспектувати прочитане й почуте;
  • розвиток здатності виокремлювати основне, висловлювати власні судження, усвідомлювати гуманізм як основу світоглядних переконань розвиненої особистості, оптимізму й життєствердження як важливих духовних цінностей буття.
 • Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні ознаки українського прозового модернізму. “Нова школа” у прозі. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси (Ольга Кобилянська, Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Володимир Винниченко). Основні ознаки українського прозового модернізму. “Нова школа” у прозі.

  Мета:

  • формування загального уявлення про модерністські тенденції в українській літературі 1910-х рр., про імпресіонізм у літературі та образотворчому мистецтві;
  • сприяння формуванню уміння пов’язувати події художнього твору з реальним життям і робити висновки;
  • аналіз культури рідного краю в контексті культурних особливостей різних регіонів України;
  • порівняння особливостей імпресіонізму в художній літературі та образотворчому мистецтві;
  • усвідомлення значення гуманізму як основи світоглядних переконань розвиненої особистості, оптимізму й життєствердження як важливих духовних цінностей буття.
 • Ольга Кобилянська. Вікторина. 10 клас

  20,00 грн.
  Ольга Кобилянська. Вікторина.

  Ольга Юліанівна Кобилянська — письменниця та громадська діячка. Закінчивши 4-класну німецьку школу, глибші знання одержала самотужки. Світогляд письменниці формувався під впливом творчості української, російської та західно-європейських літератур. Вона однією з перших в українській літературі виступила проти духовного закріпачення жінки, відстоюючи її право на повноцінне суспільне й духовне життя. Завдяки участі в жіночому русі почала глибше цікавитися, а згодом і писати українською мовою. Перший україномовний твір авторки — повість «Людина», що була надрукована у журналі «Зоря» у 1895 році.

 • Коли в людини є народ… (за п’єсою Миколи Куліша «Мина Мазайло»). Урок-­конкурс. 11-й клас

  20,00 грн.
  Тема. Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння у п’єсі Миколи Куліша «Мина Мазайло».

  Урок-­конкурс присвячений вивченню життя й діяльності М. Куліша та його п’єсі «Мина Мазайло», яку він написав у 1928 р. Свою комедію письменник створив на «живому матеріалі», який дало йому спостере­ження за процесом українізації (запроваджуваним у 20-­ті рр. минулого століття). Минули десятиліття, а проблеми, які порушив автор, події того часу хвилюють і донині.

 • Мова — то серце народу. Захід до Дня української писемності та мови. 9—11-ті класи

  20,00 грн.
  Тема. Мова — то серце народу. Захід до Дня української писемності та мови.

  Мова — одне з багатьох чудес світу. Вона є тим цінним надбанням нашого буття, тією скарбницею важливих знань, що визначає нашу ментальність. От і нині на святі рідної мови зібралися всі ті, кому небайдужа доля рідного слова.

 • Ознайомлення з жанром пісні, різновидами українських народних і авторських пісень. Урок-концерт. 7—11-ті класи

  20,00 грн.
  Тема. Ознайомлення з жанром пісні, різновидами українських народних і авторських пісень, особливостями побудови та виконання, календарним циклом пісень.

  Якщо ми ставимо чашку на стіл і чуємо у цей момент звук ― це лише шум. Проте якщо за допомогою чашки ми вистукуємо ритм ― це вже музика. За декілька секунд до того, як у знайомій композиції почнеться улюблений фрагмент, виділяється найбільше дофаміну, гормона щастя. Тоді ж від музики виникають «мурашки». Якщо ви спостерігали у себе це явище, то ви живете здоровим і щасливим життям.

 • Урок критичного мислення «Розмова про подорожнього», присвячений постаті Г. Сковороди. Урок вивчення нового матеріалу. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Урок критичного мислення «Розмова про подорожнього», присвячений постаті Григорія Сковороди.

  У письменника Андрія Любки є цікаве спостереження про те, що мандрівний філософ «не так передавав знання, як поширював саму звичку, а отже, й навичку думати». Годі із цим не погодитися: його «З видимого пізнавай невидиме», — то прямий заклик до плекання в собі медіаграмотності.