українська література

Показано 13–24 із 76

 • М. Вороний. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії у новій літературі. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Микола Вороний — ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії у новій літературі.

  Мета:

  • ознайомити учнів з основними відомостями про творчу біографію Миколи Вороного;
  • сприяти розумінню природи символу в поезіях;
  • характеризувати специфіку символістської дійсності;
  • вчити знаходити потрібну інформацію, творчо використовувати довідкові матеріали для поглиблення знань про символізм у літературі й мистецтві, самоорганізовуватися до навчальної діяльності;
  • розвивати вміння зв’язно висловлюватися в контексті змісту, працювати в колективі, з повагою ставитися до вчителя, однокласників.
 • Леся Українка. «Бояриня». Урок позакласного читання. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Леся Українка. «Бояриня».

  Мета:

  • ознайомити учнів зі змістом твору;
  • передати тугу за рідним краєм Оксани — дочки козацького старшини Олекси Перебійного;
  • розкрити компроміс Степана з власною совістю, зневажання ним людської гідності і честі;
  • розвивати творче мислення учнів, уміння аналізувати прочитане;
  • виховувати в учнів потяг до правди, справедливості, інтерес до історичного минулого України.
 • Неоромантичне ствердження духовної сутності людини. Кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини. Комбінований урок. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Неоромантичне ствердження духовної сутності людини, її творчих можливостей. Кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини.

  Мета:

  • визначати основні проблеми, порушені в «Лісовій пісні»;
  • характеризувати та порівнювати образи Мавки й Килини;
  • розкривати красу глибокого почуття, антигуманність меркантильності та користолюбства;
  • вчити висловлювати власні судження про життя і творчість Лесі Українки;
  • формувати вміння знаходити та систематизувати інформацію з різних джерел для виконання навчальних завдань;
  • сприяти усвідомленню значення етичних норм в особистому та суспільному житті, прагненню їх дотримуватись.
 • Мати Лукаша й Килини — антиподи головної героїні Мавки в драмі-феєрії “Лісова пісня”. Симбіоз духовності і прагматизму в образі Лукаша. Комбінований урок. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Мати Лукаша й Килини — антиподи головної героїні Мавки в драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”. Симбіоз духовності і прагматизму в образі Лукаша в творі.

  Мета:

  • визначати основні проблеми, порушені в «Лісовій пісні»;
  • характеризувати та порівнювати образи Мавки й Килини;
  • вчити висловлювати власні судження про життя і творчість Лесі Українки;
  • формувати вміння знаходити та систематизувати інформацію з різних джерел для виконання навчальних завдань;
  • сприяти усвідомленню значення етичних норм в особистому та суспільному житті, прагненню їх дотримуватись.
 • (Копія)Символічність образів Мавки й дядька Лева — уособлення духовності й краси. Природа і людина у творі. Комбінований урок. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Символічність образів Мавки й дядька Лева — уособлення духовності й краси. Природа і людина у творі.

  Мета:

  • визначати основні проблеми, порушені в «Лісовій пісні», характеризувати образи, порівнювати їх;
  • уміти показати на прикладах із тексту духовну бідність Килини й матері Лукаша, їхню меркантильність, байдужість до краси, природи, мистецтва;
  • розкривати красу глибокого почуття, антигуманність меркантильності та користолюбства;
  • висловлювати власні судження про життя і творчість Лесі Українки;
  • уміти пов’язувати події художнього твору з реальним життям і робити висновки;
  • логічно висловлювати власні думки; давати оцінку героям, використовуючи навички критичного мислення; оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі.
 • Символічність образів Мавки й дядька Лева — уособлення духовності й краси. Природа і людина у творі. Комбінований урок. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Символічність образів Мавки й дядька Лева — уособлення духовності й краси. Природа і людина у творі.

  Мета:

  • визначати основні проблеми, порушені в «Лісовій пісні», характеризувати образи, порівнювати їх;
  • уміти показати на прикладах із тексту духовну бідність Килини й матері Лукаша, їхню меркантильність, байдужість до краси, природи, мистецтва;
  • розкривати красу глибокого почуття, антигуманність меркантильності та користолюбства;
  • висловлювати власні судження про життя і творчість Лесі Українки;
  • уміти пов’язувати події художнього твору з реальним життям і робити висновки;
  • логічно висловлювати власні думки; давати оцінку героям, використовуючи навички критичного мислення; оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі.
 • Драма-феєрія Л. Українки “Лісова пісня”, її фольклорно-міфологічна основа, художні особливості. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Драма-феєрія Лесі Українки “Лісова пісня”, її фольклорно-міфологічна основа, художні особливості.

  Мета:

  • визначати основні проблеми, порушені в «Лісовій пісні»;
  • розкривати фольклорну основу, красу глибокого почуття, антигуманність меркантильності та користолюбства, висловлювати власні судження про життя і творчість Лесі Українки;
  • сприяти усвідомленню значення етичних норм в особистому та суспільному житті, прагненню їх дотримуватись;
  • формувати вміння пов’язувати події художнього твору з реальним життям і робити висновки, логічно висловлювати власні думки, давати оцінку героям, використовуючи навички критичного мислення під час оцінювання результатів людської діяльності в природному середовищі.
 • Наполегливе прагнення до мети у вірші Л. Українки “Мріє, не зрадь”. Зображення повені людських почуттів у вірші “Стояла я і слухала весну…”. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети у вірші Лесі Українки “Мріє, не зрадь”. Зображення повені людських почуттів у вірші “Стояла я і слухала весну…”.

  Мета:

  • розкривати мотиви віршів;
  • характеризувати композиційні й ритмомелодійні особливості творів, образи-символи, алегоричні образи;
  • вчити відтворювати настрої поезій, описувати власні відчуття, викликані художнім словом, виразно читати поезії, створювати презентації про живописні твори-пейзажі Лесі України, зіставляти специфіку розкриття теми в різних видах мистецтв;
  • дискутувати щодо проблеми впливу природи на життя людини;
  • виховувати розуміння важливості естетичного смаку, усвідомлення естетичної насолоди від твору мистецтва, спонукання до оптимістичного, життєрадісного погляду на світ.
 • Л. Українка. “Contra spem spero!” як світоглядна декларація сильної, вольової особистості. Призначення поета й поезії у вірші “Слово, чому ти не твердая криця…”. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. “Contra spem spero!” Лесі Українки як світоглядна декларація сильної, вольової особистості. Символічність, романтичні образи, прийом контрасту. Призначення поета й поезії у вірші “Слово, чому ти не твердая криця…”.

  Мета:

  • розкривати мотиви віршів;
  • характеризувати композиційні й ритмомелодійні особливості творів, образи-символи, алегоричні образи;
  • вчити відтворювати настрої поезій, описувати власні відчуття, викликані художнім словом, виразно читати поезії, створювати презентації, зіставляти специфіку розкриття теми в різних видах мистецтв;
  • дискутувати щодо призначення поета й поезії в житті людини;
  • виховувати розуміння важливості естетичного смаку, усвідомлення естетичної насолоди від твору мистецтва, спонукання до оптимістичного, життєрадісного погляду на світ.
 • Л. Українка. Життєвий і творчий шлях. Збірка поезій «На крилах пісень». Основні цикли поезій. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Леся Українка. Життєвий і творчий шлях. Драматична спадщина. Збірка поезій «На крилах пісень». Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції.

  Мета:

  • ознайомити з основними відомостями з життя і творчості письменниці, її творчої спадщини, з роллю родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці;
  • ознайомити зі збіркою поезій «На крилах пісень», коментувати її оцінку І. Франком;
  • виховувати повагу до життя-подвигу славетної українки, переконання, що за будь-яких обставин потрібно зберігати стоїцизм духу;
  • сприяти усвідомленню духовної цінності неоромантичного світогляду.
 • Альманах “З-над хмар і з долин”. Угрупування “Молода муза”. “Нова” драма на межі століть. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Альманах “З-над хмар і з долин”. Угрупування “Молода муза”. “Нова” драма на межі століть.

  Мета:

  • розповідати про альманах «З-над хмар і з долин», угруповання «Молода муза», «нову» драму на межі століть;
  • навчати учнів використовувати наочні матеріали як джерела інформації та засіб самоосвіти й саморозвитку;
  • удосконалювати вміння формулювати цілі власної діяльності та робити висновки за її результатами;
  • розвивати естетичний смак, вміння працювати в колективі, з повагою ставитися до вчителя, однокласників.
 • Велич Олександра Олеся. Конкурс читців-декламаторів. 5—11-ті класи

  20,00 грн.
  Велич Олександра Олеся. Конкурс читців-декламаторів.

  Олександр Олесь прагнув віднайти нові форми в українській поезії. Він бажав наповнити свою творчість музикою, і, власне, саме через неї можна було передати стан душі, переживань, боротьби почуттів. Улітку 1906 року, перебуваючи в Криму, автор уклав першу збірку своєї поезії «З журбою радість обнялась», яка вийшла друком вже наступного року під літературним псевдонімом Олександр Олесь. Після виходу збірки поет отримав визнання серед публіки, інших майстрів слова, критиків. А вже у 1909 році виходить друга збірка «Поезії», що, як і перша, глибоко пройнята внутрішньою лірикою в поєднанні із суспільними настроями. Цими мотивами характеризуються і наступні збірки «Поезія» (1911), «Твори» (драматичні оповідання, 1914), «Поезія» (1917). На думку Миколи Зерова, саме ці книжки були найкращими в творчому доробку поета.