розвиток мовлення

Показано 1–12 із 24

 • Усний твір-роздум за етюдом О. Олеся «По дорозі в казку». Урок розвитку зв’язного мовлення та корекції основних компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Усний твір-роздум за етюдом Олександра Олеся «По дорозі в казку».

  Мета:

  • поглибити та узагальнити знання про драматичний етюд, його провідний мотив;
  • розкрити проблему взаємин вождя і маси;
  • розмірковувати, чому герої не здатні дійти до омріяного, що заважає подолати земні перешкоди на шляху до щастя;
  • висловлювати власну думку про природу людини, її внутрішні боріння й роздвоєність;
  • навчати учнів складати твори-роздуми;
  • удосконалювати навички добирати й систематизувати матеріал відповідно до теми та основної думки висловлювання, будувати логічно скомпоноване й композиційно завершене висловлювання;
  • розвивати зв’язне мовлення, критичне мислення, творчі здібності.
 • М. Коцюбинський «Тіні забутих предків». Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання. Урок розвитку компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків». Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.

  Мета:

  • сприяння усвідомленню учнями художнього багатства й повчального змісту повісті;
  • формування умінь аналізувати образи Марічки та Івана, розкривати пантеїзм світобачення героїв, виражений через побут, звичаї, обряди, почуття, мораль,  робити цитатну характеристику головних героїв;
  • встановлення зв’язку подій художнього твору з реальним життям;
  • сприяння усвідомленню краси природи, її добродійного впливу на людину;
  • розвиток умінь висловлювати власну думку, слухати й чути інших, оцінювати аргументи і змінювати думку на основі доказів;
  • виховання толерантності, бажання співпрацювати.
 • Обговорення з демонструванням сучасних українських рокових пісень, що містять складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку. Урок розвитку зв’язного мовлення. 9—11-ті класи

  20,00 грн.
  Тема. Обговорення з демонструванням сучасних українських рокових пісень, що містять складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

  Музика має унікальні можливості впливу на людину, тому художньо-естетичне виховання потрібно розглядати не лише як процес набуття художніх знань і вмінь, а насамперед як універсальний засіб особистісного психо-емоційного розвитку школярів на основі виявлення індивідуальних здібностей, різнобічних естетичних потреб та інтересів.

 • Контрольне есе за змістом висловів народної мудрості. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

  20,00 грн.

  Тема. Контрольне есе за змістом висловів народної мудрості

  Мета: розвивати ключові й предметні компетентності:

  • знати, як виявити свої творчі здібності під час написання есе;
  • самостійно добирати аргументи на підтвердження чи спростування висловленої тези;
  • розвивати критичне мислення;
  • опанувати вміння письмово висловлювати власну думку.

  Тип уроку: перевірка й оцінювання формування компетентностей.

 • Усний переказ тексту публіцистичного стилю. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

  20,00 грн.

  Тема. Усний переказ тексту публіцистичного стилю

  Мета: формувати предметні й ключові компетентності:

  • отримувати інформацію з джерел публіцистичного стилю;
  • застосовувати набуті знання, уміння та навички у відтворенні тексту публіцистичного стилю;
  • визначити для себе цінність уміння роботи з публіцистикою як джерелом інформації;
  • аналізувати письмовий текст щодо дотримання морфологічних норм.

  Тип уроку: перевірка формування компетентностей.

 • Контрольне есе “Моє бачення сучасної школи”. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

  20,00 грн.

  Тема. Контрольне есе “Моє бачення сучасної школи”

  Мета: формувати предметні та ключові компетентності:

  • здобувати інформацію з джерел публіцистичного стилю;
  • застосовувати набуті знання, уміння та навички у створенні тексту публіцистичного стилю;
  • визначити для себе цінність уміння роботи з публіцистикою як джерелом інформації;
  • аналізувати письмовий текст щодо дотримання морфологічних норм.

  Тип уроку: перевірка формування компетентностей.

 • Контрольне есе “Гаджети чи реальне спілкування?”. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

  20,00 грн.

  Тема. Контрольне есе “Гаджети чи реальне спілкування?”

  Мета: формувати предметні й ключові компетентності:

  • розуміти суть понять «гаджети»,«словник»;
  • організовувати свою діяльність;
  • використовувати гаджети як джерело інформації для спілкування;
  • розвивати мовне чуття, логічне мислення, опанувати ефективні прийоми спілкування;
  • виховувати повагу до співрозмовника, прагнути розширяти світогляд.

  Тип уроку: розвиток мовлення, оцінювання формування компетентностей.

 • Контрольне есе “Наголос — душа слова”. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

  20,00 грн.

  Тема. Контрольне есе “Наголос — душа слова”

  Мета: перевірити й оцінити формування компетентностей:

  • писати есе, самостійно добирати й систематизувати матеріал відповідно до теми та основної думки висловлення, логічно правильне й композиційно завершене висловлення;
  • уміння й навички вільного використання засобів мови в будь-яких життєвих ситуаціях;
  • розвивати критичне мислення.

  Тип уроку: розвиток мовлення, перевірка й оцінювання формування компетентностей.

 • Контрольне есе “Грубість — духовна слабкість чи демонстрація сили?”. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

  20,00 грн.

  Тема. Контрольне есе на тему “Грубість — духовна слабкість чи демонстрація сили?”

  Мета: перевірити й оцінити формування компетентностей:

  • будувати есе, самостійно добирати й систематизувати матеріал відповідно до теми та основної думки висловлення, будувати логічно правильне й композиційно завершене висловлення;
  • формувати вміння й навички вільного використання засобів мови в будь-яких життєвих ситуаціях;
  • розвивати критичне мислення.

  Тип уроку: розвиток мовлення, перевірка й оцінювання формування компетентностей.

 • Есе, види есе, вимоги до написання. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

  20,00 грн.

  Тема. Есе, види есе, вимоги до написання. Підготовка до написання есе ” Мить щастя”

  Мета:  формувати предметні й ключові компетентності:

  • будувати есе, самостійно добирати й систематизувати матеріал відповідно до теми та
   основної думки висловлювання, будувати логічно правильне й композиційно завершене висловлення;
  • обґрунтовувати особистісні та загальнолюдські цінності; розвивати активність, ініціативність, комунікабельність.

  Тип уроку: розвиток мовлення та компетентностей.

 • Мистецтво відповідати на запитання. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

  20,00 грн.

  Мета: розвивати ключові й предметні компетентності:

  • розуміти суть мистецтва відповідати на запитання, знати різновиди запитань;
  • усвідомлювати життєву важливість діалогу;
  • ставити різноманітні запитання;
  • розвивати критичне мислення й культуру поведінки.

  Тип уроку: розвиток компетентностей.

 • Полемічні прийоми. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

  20,00 грн.

  Мета: розвивати ключові й предметні компетентності:

  • розуміти суть полемічних прийомів;
  • опанувати полемічні прийоми, збирати матеріал для виступу, висловлювати власну думку та формувати позицію, погляд на проблему;
  • розвивати інтерес до дискусійних питань, упевненість під час обстоювання своєї позиції;
  • ви словлювати враження від результатів роботи.

  Тип уроку: розвиток мовлення.