Рукопис “Використання міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків при викладанні технічної механіки (на прикладі оглядової лекції-візуалізації на тему “Практичні розрахунки на зріз та зминання”)

Share This