Виховний захід “Найвища любов”

Мета: спонукати осмисленню державотворчих зусиль нашого народу та його перспектив; виховувати почуття патріотизму, національної гідності та особистої відповідальності за майбутнє нашої Батьківщини. 1...

читати більше

Виховний захід “Пророк національного відродження”

Мета: вшанувати пам'ять Т.Г. Шевченка, об’єднати учнів, які цікавляться українською літературою, сприяти розкриттю їхнього духовного потенціалу; розвивати акторські здібності та вміння декламувати вірші;...

читати більше

Сценарій “Свято випускного балу”

Ведучий. Слухайте! Слухайте! Ведучий. І не кажіть, що ви не чули! Ведучий. І не кажіть, що ви не бачили! Ведучий. Сьогодні у нашому шкільному сімействі свято! Ведучий. Свято випускного балу! У цей...

читати більше

Конкурс “Міс Математика 2017”

  Мета: підвищити інтерес учнів до вивчення математики,закріпити і систематизувати вміння і навички виконувати дії з числами,навчити застосовувати набуті знання в різних навчальних і життєвих...

читати більше

Урок-семінар. 10 кл. “Зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями, наукою, технікою. Роль механіки в соціально-економічному розвитку суспільства”

Мета: показати, як впливає розвиток фізики, зокрема механіки, на розвиток інших наук, техніки, суспільства; ознайомити учнів з історією розвитку фізики, з роллю механіки в соціально-економічному розвитку...

читати більше

Виховання національних і загальнолюдських моральних цінностей учня середньої та старшої школи

ВСТУП. Суспільне життя переконує, що без культивування таких моральних цінностей як добро, людяність, відповідальність, почуття власної гідності, творча ініціатива, підприємливість, толерантність навряд чи...

читати більше

Виховний захід на екологічну тематику “Обійми Землю красою і любов’ю”

  Мета: сформувати знання про сучасний стан навколишнього середовища та вплив діяльності людини на природу; привернути увагу учнів до екологічних проблем; викликати в учнів почуття відповідальності...

читати більше

Рукопис «Методики викладання занять з дисципліни “Нарисна геометрія та інженерна графіка” з використанням інформаційних технологій»

Методика викладання дисципліни мають великий вплив на сприйняття студентами матеріалу,  його засвоєння та використання на практиці. У наш час значну увагу приділяють методикам, в яких в першу чергу...

читати більше

Сценарій Перфомансу роботи творчої лабораторії ідей В. О. Сухомлинського

Освітні завдання: Допомагати дітям вільно орієнтуватися в просторі (перешиковуватися з шеренги в коло, з кола в пари тощо), відстежувати відстань між парами. Створювати умови для виконання...

читати більше
Share This