КРЕАТИВНІ ПРАКТИКИ у професійному розвитку педагогічних працівників в умовах НУШ

КРЕАТИВНІ ПРАКТИКИ у професійному розвитку педагогічних працівників в умовах НУШ

Сучасну національну освітню політику зорієнтовано на виховання інноваційної, креативної особистості, діяльність якої буде ефективною в просторі інфозмін. Від кожного з нас залежить успішна реалізація національної освітньої стратегії. Ми маємо вдосконалити здатність до...
Навчальні проекти та спорт: як розвивають «м’які навички» школярі за кордоном

Навчальні проекти та спорт: як розвивають «м’які навички» школярі за кордоном

Змінюється світ, змінюється людина, змінюються завдання освіти. Сучасна людина повинна мати такі навички, які допомагатимуть їй організовувати власне життя, робити його ефективним, цікавим і комфортним, тобто навички XXI ст. Поняття soft skills тісно пов’язане з...
МИСЛИТИ БАГАТОВИМІРНО. ДИВЕРГЕНТНЕ І КОНВЕРГЕНТНЕ МИСЛЕННЯ

МИСЛИТИ БАГАТОВИМІРНО. ДИВЕРГЕНТНЕ І КОНВЕРГЕНТНЕ МИСЛЕННЯ

Креативне мислення відіграє велику роль у розвитку людини й суспільства. Люди, які вміють знаходити нестандартні рішення, досягають у житті більшого успіху. Їхній секрет полягає в умінні мислити багатовимірно. Такий тип мислення в психології називають дивергентним. Що...
Інтерактивні технології колективно-групового навчання як ефективний засіб реалізації компетентнісного підходу на уроках географії

Інтерактивні технології колективно-групового навчання як ефективний засіб реалізації компетентнісного підходу на уроках географії

Створення педагогом умов навчання, за яких учень сам відкриватиме, здобуватиме й конструюватиме знання та власну компетентність у різних галузях життя, є метою інтерактивного навчання. Навчальний процес варто побудувати так, щоб учні змогли послідовно підходити до...