Рукопис "Використання міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків при викладанні технічної механіки (на прикладі оглядової лекції-візуалізації на тему "Практичні розрахунки на зріз та зминання")

Автор: Мікаілова Маргарита Леонидівна Методи активізації навчальної діяльності: - частково науково-пошукові; - проблемні; - смислювальні; - мотиваційні За методами управління навчальною роботою: - навчальна робота під керівництвом викладача; - самостійна робота....