журнал Методист

Перший професійний журнал для мето­дичних служб усіх рівнів.
На шпальтах журналу «Методист»:

  • матеріали для науково-методичного, психологічного, матеріально-технічного за­безпечення навчальних закладів, методич­них структур та ІППО;
  • публікації щодо організації, проведення та документального оформлення моніто­рингових досліджень, аналізу, оцінювання й діагностики;
  • зразки ділових паперів (накази, звіти, плани тощо).


Професійний розвиток педагога Нової української школи

Концепти Нової української школи:
ключові компетентності, ціннісні орієнтири, освітні результати

4

Ресурс мистецтва
в патріотичному вихованні учнів

22

Формування Нової української школи
в умовах децентралізації влади України (на прикладі Квітневої ОТГ Попільнянського району Житомирської обл.)

27

Організація освітнього середовища
в Новій українській школі. Тренінгове заняття

32


Управління

Інформаційне забезпечення освіти:
сучасні підходи

44


Виховний простір

Військово-патріотичне виховання
старшокласників у контексті положень «Нової української школи»

48

Класний керівник між «учора» і «завтра»:
як його навчати в школі

54

Інноваційні технології
для формування смисложиттєвих цінностей учнів (на прикладі уроків зарубіжної літератури)

68

Інтерактивна неокухня
Методична розробка інтерактивної педагогічної гри

72

Анонс журнала «Методист» 7, 2017

Сьогодні до числа пріоритетних завдань загальної освіти все частіше додається екологізація освітнього середовища, підвищення ефективності самого освітнього процесу, спрямованого на зміну свідомості людини, виховання особистості, здатної попереджати і вирішувати екологічні проблеми.

Пропонуємо теоретико-методологічні засади, принципи, критерії і показники екологізації освітнього простору сучасної загальноосвітньої школи, програмне забезпечення, анкети для педагогів та учнів.

журнал «Методист» 

Передплата на півріччя

грн556.46/6 міс
Передплатити видання

Місячна передплата

грн93.81/1 місяц
Передплатити видання
Share This