журнал Методист

Перший професійний журнал для мето­дичних служб усіх рівнів.
На шпальтах журналу «Методист»:

  • матеріали для науково-методичного, психологічного, матеріально-технічного за­безпечення навчальних закладів, методич­них структур та ІППО;
  • публікації щодо організації, проведення та документального оформлення моніто­рингових досліджень, аналізу, оцінювання й діагностики;
  • зразки ділових паперів (накази, звіти, плани тощо).

Нові вчителі Нової школи
Михайло Войцехівський:
Перепризначення керівників закладів освіти
Термін «інвалід»
Про освіту в термінах
Підвищення професійної компетентності педагога
Методичне віче
Про актуальне в методичній діяльності:
Методична діяльність у новій українській школі:
проспекція від експертів
Новій школі — новий зміст методичної діяльності
матеріали з розділу «Методична діяльність: виклики, тенденції, акценти»

Анонс журнала «Методист» 7, 2017

Сьогодні до числа пріоритетних завдань загальної освіти все частіше додається екологізація освітнього середовища, підвищення ефективності самого освітнього процесу, спрямованого на зміну свідомості людини, виховання особистості, здатної попереджати і вирішувати екологічні проблеми.

Пропонуємо теоретико-методологічні засади, принципи, критерії і показники екологізації освітнього простору сучасної загальноосвітньої школи, програмне забезпечення, анкети для педагогів та учнів.

журнал «Методист» 

Передплата на півріччя

грн556.46/6 міс
Передплатити видання

Місячна передплата

грн93.81/1 місяц
Передплатити видання