Учимося розв’язувати текстові задачі. Перші кроки з учнями 7-х класів

Учимося розв’язувати текстові задачі. Перші кроки з учнями 7-х класів

Вивчення математики в школі є не самоціллю, а засобом формування в учнів математичних способів мислення, вміння аналізувати, моделювати, здійснювати логічні кроки міркування з розумінням їх змістовного наповнення. Текстові задачі — один із найважливіших розділів...

Теорія і методика Бінарні уроки Особливості та переваги 8 Компетентнісні завдання з природознавства Формування ключових компетентностей на уроках природознавства. 2-й клас 10 Перепідготовка вчителя Професійна підготовка для вчителя Нової української школи 22...

Наш помічник — ейдетика. Збірник завдань з української мови Математична подорож. Математика, природознавство, українська мова. 4-й...

Природа навколо Урятуй Землю — урятуй майбутнє Заняття для дітей старшого дошкільного віку 4 Без шкоди до природи Заняття для дітей старшого дошкільного віку 10 Збережімо красу Заняття для дітей молодшого дошкільного віку 14 Три бажання Золотої Рибки Заняття для дітей...

Як зіницю ока. Матеріали для роботи з батьками щодо протипожежної безпеки Лісові вісті. Дитячі вірші про тварин  

Der Zauberschϋler und seine Fans Harry Potter in Deutschland Land ohne Grenzen Reportage aus Europa Fremdsprachen lernen Реtzi im Schloss (Eine Bildergeschichte)
deg-2018-004

deg-2018-004

Über Bücher Найкращий переклад 4 MethodiK Євроклуб та майбутнє Європи Заняття з елементами тренінгу 5 Umweltschutz 8 Німецькі фразеологічні одиниці: гендерний аспект 15 Ромб, прямокутник, квадрат Rhombus, Rechteck, Quadrat. Geometrie 8-й клас 18 Тестові завдання 25...

Тема Середня освіта — дзеркало етичних норм суспільства 4 Учитель vs учень Дві головні фігури в школі 14 Шкільний нокаут Директор та батьки: хто кого? 28 Педагог та адміністрація школи Етичні норми та правила взаємодії 38 «Лайкати» та «дружити» Про етикет педагога в...

ВІКТИМНІСТЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ. Причини та наслідки

ВІКТИМНІСТЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ. Причини та наслідки

Останнім часом насильство й жорстоке поводження з дітьми стає, на жаль, поширеним явищем. Тенденція до зростання рівня жорстокості до дітей усе більше привертає увагу громадськості. А отже, вимагає від соціального педагога активізації діяльності із запобігання...
Фінансова грамотність у початковій школі. Способи впровадження

Фінансова грамотність у початковій школі. Способи впровадження

Фінансова грамотність — навичка, якою має володіти кожна людина. Адже вміння розпоряджатись власними коштами дає змогу заощаджувати та планувати свій бюджет. До того ж питання фінансової грамотності суспільства є одним із найважливіших для економічного розвитку...
Читання креслень за професією. Розробка уроку

Читання креслень за професією. Розробка уроку

Креслення — своєрідна графічна мова, зрозуміла будь-якій технічно грамотній людині, незалежно від того, якою мовою вона розмовляє. В умовах виробництва креслення є головним носієм конструкторсько-технологічної інформації, за допомогою якої відбувається відображення...