Історія видавництва «Шкільний світ» розпочалася в 1996 році. На той час Україна лише кілька років як стала незалежною, тож їй дуже бракувало україномовної літератури. Відтак, вийшли дві перші газети — «Історія» та «Географія». Зі шпальт цих видань читачі отримували цікаву інформацію про  витоки нашої держави, історію її формування, природні багатства та промисловий потенціал.

Нині «Шкільний світ» є видавцем 29 газет, 5 журналів і понад 150 книжок. Щотижневий тираж видань становить понад 100 тис. примірників. Наша аудиторія — це вихователі, вчителі, керівники навчальних закладів, студенти профтехосвітніх установ та педагогічних вишів — усі ті, хто прагне професійного розвитку і не байдужі до модернізації навчально-освітнього процесу.

Ми є незаперечним лідером у галузі педагогічної преси та літератури. На сторінках наших видань освітяни можуть знайти навчально-методичні матеріали, оригінальні розробки занять та уроків, корисні поради для роботи та ще чимало цікавого.

У видавництві «Шкільний світ» — понад 100 працівників, які щодня оперативно працюють над тим, щоб у цікавій та креативній формі подати вам найактуальніші теми. Нам є чим пишатися — наші видання є настільними для фахівців у галузі освіти, адже саме їхні ідеї лягають в основу матеріалів наших газет і журналів.

Крім газетно-журнальної продукції видавництво щороку випускає у світ  книжки для педагогічної спільноти, які містять досвід педагогів України, їхні здобутки професійної діяльності – це і теоретичні, і практичні досягнення, власні дослідження, методики, проектна діяльність тощо.

Від учителів — учителям. Саме цей принцип допомагає нам бути разом з освітянами вже понад 20 років.


The history of the publishing house “School World” began in 1996. That time Ukraine had already been independent, and it lacked of Ukrainian literature. That is how our first two newspapers “History” and “Geography” were established. On their pages readers found out about beginning of our state, its formation, national treasure and resources.

Nowadays “School world” publish 29 newspapers, 5 magazines and about 150 books. Annual edition is more than 100 thousand copies .Our audience include kindergarten and school teachers, headmasters, students of vocational schools and pedagogical universities. In other words, everybody who is eager for professional development and modernization of educational process.

“School world” is the confident leader in the field of pedagogical press and literature. On our pages you can find useful materials, original lessons, priceless advices and more.

“School world” is about 100 workers, who day by day work in order to inform you about the most actual topics. We have something to be proud of: our materials are the best helpers for teachers, because all of them are based on their ideas and experience.

Our motto “From teachers to teachers” help us be together with you for more than 20 years.

МОСІЄНКО Марина Володимирівна,

генеральний директор видавництва

e-mail: news@1veresnya.com.ua

ДОЛГОВА Дар’я Дмитрівна,

шеф-редактор

e-mail: dolgova_d@osvita.ws

tox id: 7ACBCECDE45AB704E0680594403B03FB4695DA4EAB122BD64B9151767C6DCE7DF04A65D16017

СЕМІБАЛАМУТ Ольга Костянтинівна,

заступник шеф-редактора

e-mail: semibalamut_o@osvita.ws

ДМИТРЕНКО Світлана Сергіївна,

головний редактор

e-mail: agapshuk_s@osvita.ws

КОЗЛОВА Анна Георгiївна,

редактор газет «Психолог», «Психолог дошкілля»

e-mail: kozlova_a@osvita.ws

БУГАЙЧУК Анастасія Василівна,

журналу «Школа»,  «Директор школи»

e-mail: Buhaichuk_a@osvita.ws

КОВАЛЬ Наталія Миколаївна,

редактор газети «Українська мова та література», “Зарубіжна література”

журналу «Дошкілля»

e-mail: koval_n@osvita.ws

СТАШКО Жанна Миколаївна,

редактор газет «Завуч», «Краєзнавство. Географія. Туризм»

e-mail: stashko_j@osvita.ws

ВЛАСЕНКО Олена Валеріївна,

редактор газет «Директор школи», «Позашкілля»

журналу «Профтехосвіта»

e-mail: vlasenko_o@osvita.ws

ХАРЧЕНКО Наталія Вікторівна,

редактор газет «Шкільний світ», «Управління освітою»,

журналу «Методист»

e-mail: kharchenko_n@osvita.ws

КУДРЯВЦЕВА Дар’я Олександрівна,

редактор газет «Біологія. Шкільний світ»,

«Хімія. Шкільний світ»,  «Здоров’я та фізична культура»

e-mail:  newspaper-big@osvitaua.com, 

newspaper-hig@osvitaua.com, newspaper-zfg@osvitaua.com

ЖУРИБЕДА Оксана Анатоліївна,

редактор газети «Інформатика»

e-mail: newspaper-ing@osvitaua.com

ГАЙДАМАКА Олена Василівна,

редактор газети «Дитячий садок. Мистецтво»

e-mail: newspaper-dmg@osvitaua.com

ЗАХЛЕНЮК Катерина,

редактор газети «Трудове навчання»

e-mail: newspaper-tng@osvitaua.com

АЛЄКСЄЄВ Володимир Євгенійович,

редактор газет «Початкова освіта», «Початкова освіта. Уроки »

e-mail: aleksieiev_v@osvita.ws

ПОДОЛЯК Олександр Сергійович,

редактор газет «Дитячий садок», «Дитячий садок. Управління », «English»

e-mail: newspaper-dsg@osvitaua.com

КОНДРАТЕНКО Оксана Сергіївна, 

керівник відділу книги

e-mail: kondratenko_o@osvita.ws
Share This