Уроки з хімії

Показано 13–24 із 56

 • Хімія в житті людини. Урок узагальнення й систематизації знань. 11-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Хімія в житті людини.
  Чистити зуби, мити тіло і прибирати — це, звичайно, потрібно, але саме через це людину постійно й повсюдно оточують хімічні речовини. Ми щодня вступаємо в контакт із ними, вони впливають на нас і навколишню природу. Нам треба навчитися правильного поводження з хімікатами, щоб мінімізувати їхній шкідливий вплив.

 • Фізичні та хімічні властивості альдегідів. Урок з використанням ІКТ. 10-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Фізичні та хімічні властивості альдегідів.
  Ви можете уявити собі життя без дзеркала? Прокинутися вранці — і не побачити свого ві­дображення? Здається, дурниця, дрібниця. Але який душевний дискомфорт! Недарма казко­вих персонажів як покарання позбавляли ві­дображення. Що таке дзеркало? Звідки воно з’явилося? Як його виготовляють?

 • Етен (етилен) й етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Урок, адаптований для дистанційного навчання. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Етен (етилен) й етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів.
  Знання, отримані в школі з хімії, необхідно грамотно застосовувати і в повсякденному житті, пізнаючи закони хімії, які ознайомлю­ють нас зі складом і властивостями різних хімічних речовин.

 • Горіння вуглеводнів. Інтегрований урок з хімії та англійської мови з використанням ІКТ. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Горіння вуглеводнів.
  Горіння — дуже важливий процес у житті лю­дини: завдяки цьому ми можемо їздити на ма­шині, зігріватися взимку, готувати їжу тощо. А що насправді таке — цей процес горіння і що для нього треба?

 • Етен (етилен) та етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Урок, адаптований для дистанційного навчання. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Етен (етилен) та етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів.
  Люди здавна намагалися зрозуміти, із чого скла­дається навколишній світ, чи є невидимі частин­ки, і як одна речовина перетворюється в іншу. На деякі питання знайдено відповіді, але є і ба­гато незвіданого. Презентуємо роботу учасниці Другого етапу Всеукраїнського конкурсу “Учи­тель року — 2020” у номінації “Хімія” в м. Київ.

 • Хімічні реакції. Урок, адаптований для дистанційного навчання. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Хімічні реакції.
  Ми впевнено користуємося побутовою техні­кою, заправляємо автомобіль, готуємо млинці з кислого молока, підпалюємо багаття на при­роді… Та чи завжди ми розуміємо природу всіх цих явищ? Бо всіх їх об’єднує одна спільна властивість — утворення внаслідок хімічних реакцій.

 • Будова атома. Урок, адаптований для дистанційного навчання. 8-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Будова атома.
  Наш світ складається з маленьких часточок, яких ми не здатні помітити лише нашим зором, проте вони неначе існують і взаємодіють незалежно від нас. Атом є найменшим буді­вельним блоком. Усе, що ви бачите навколо себе, складається з трильйонів атомів. Атоми настільки малі, що їх неможливо побачити навіть за допомогою потужного мікроскопа.

 • Початкові хімічні поняття. Урок, адаптований для дистанційного навчання. 7-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Початкові хімічні поняття. Урок, адаптований для дистанційного навчання.
  Усі наші знання складаються з основ. Ми настільки звикли до того, що знаємо ці найпростіші факти, що ніколи не замислюємося, коли використовуємо їх. Але зазвичай речі, які ми завдяки досвіду довели до автоматизму, зрозуміти нам колись було найважче. Допомогти засвоїти базові поняття з хімії допоможе заняття-повторення.

 • Залізо (Fe)як представник металічних елементів побічних підгруп. Урок засвоєння нових знань. 10-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Залізо (Fe)як представник металічних елементів побічних підгруп.
  На цьому уроці хімії учні формують уміння установлювати причинно-наслідкові зв’язки між будовою і властивостями елементів, простих речовин. Учні ознайомлюються із застосуванням заліза та його сполук у побуті та виробництві, його значенням у життєдіяльності людини.

 • Case-study. Добірка різнопланових кейсів. 7—11-ті класи

  20,00 грн.

  Case-study. Добірка різнопланових кейсів. 7—11-ті класи
  У зв’язку з реформами освіти в нашій країні відбувається постійний пошук ефективних методів навчання. Кейс­ технології об’єднують одночасно і рольові ігри, і метод проєктів, і ситуативний аналіз й протиставлення таким видам роботи, як повторення за учителем, відповіді на запитання вчителя, переказ тексту. Кейси відрізняються від звичайних освітніх зав­дань: вони як правило мають одне рі­шення й один правильний шлях, що приводить до цього рішення, кейси мають кілька рішень і безліч альтернативних шляхів, що ведуть до нього.

 • Харчові добавки. Е-числа. Урок у формі дебатів. 11-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Харчові добавки. Е-числа.
  У повсякденному житті нам часто до­водиться відстоювати свою точку зо­ру. Дехто намагається уникати обго­ворення спірних тем, а інші одразу кидаються у суперечку, роблячи це некоректно, тим самим висловлюють неповагу до думки своїх спів­розмовників. Як же навчити підлітків коректно і грамотно висловлювати свою думку? Для цього в пригоді стане застосування педагогічної технології дебати. Використовувати яку можна як на уроках, так і в позаурочний час.

 • Сторітелінг в хімії. Приклади навчальних історій, завдання до них з зазначенням тем навчальної програми. 7—11-ті класи

  20,00 грн.

  Сторітелінг в хімії. Приклади навчальних історій, завдання до них з зазначенням тем навчальної програми. 7—11-ті класи
  Сторітелінг як формат навчання у школі має величезну практичну користь: легке засвоєння матеріалу, розвиток уяви, подолання страху публічного виступу, налагодження стосунків із іншими учнями, самопізнання. Педагогічний сторітелінг є відповідним інструментом розвитку креативності особистості учня. Використовуючи цей метод, учитель одночасно впливає на емоційну та когнітивну сфери пізнання учнів, стимулюючи їхню увагу та мотивуючи до створення власного творчого продукту.