Зарубіжна література

78,68 грн.

Передплатний індекс – 40142

Передплата на ДП Преса

Періодичність виходу – 1 раз на місяць.

Обсяг номера — до 84 сторінок.

Мінімальний термін передплати – 1 місяць1

Немає в наявності

Артикул: 40142 Категорія: Позначка:

Опис

Газета «Зарубіжна література» пропонує читачам матеріали, необхідні для викладання навчального предмета: розробки уроків, позакласні заходи, педагогічні статті, дослідження, обмін досвідом, опис технологій тощо.

Нам важливо, щоб газета стала не лише щоденним посібником учителя, а й джерелом нових знань у галузі літератури та змістовного дозвілля.

Анонси та новини видання

Михайло Булгаков «Собаче серце». Цикл уроків

Михайло Опанасович Булгаков приголомшливий письменник, який подарував світу «Собаче серце», «Майстра і Маргариту», «Івана Васильовича» й інші чудові твори. Його життя і творчість сповнені загадок. Традиційно повість «Собаче серце» трактують лише в одному політичному ключі: Шариков — алегорія пролетаріату, несподівано для себе отримав безліч прав і свобод, але водночас виявив егоїзм і бажання знищувати собі подібних. Однак є й інша інтерпретація, нібито ця повість була політичною сатирою на керівництво держави середини 1920-х років. Наприклад, Шариков-Чугункін — це Сталін (в обох «залізне» друге прізвище), професор Преображенський — Ленін (перетворив країну), його асистент доктор Борменталь, що постійно конфліктує з Кульковим, — це Троцький (Бронштейн), Швондер — Каменєв, асистентка Зіна — Зінов’єв, Дарина — Дзержинський…

Урок 1

Тема. Українські сторінки життя й творчості Михайла Булгакова. Михайло Булгаков і влада. Трагедія митця

Мета: формувати предметні компетентності: знати основні відомості про життя й творчість М. Булгакова; розуміти витоки провідних мотивів творчості М. А. Булгакова в контексті життєвого шляху письменника; опанувати навички роботи з бібліотечними фондами, інтернет-ресурсами для пошуку необхідної інформації; обстоювати власну точку зору, вести полеміку щодо актуальних проблем і тенденцій

Обладнання: фотоматеріали до біографії М. О. Булгакова, фотоальбом «Київ Михайла Булгакова», мультимедійна презентація «Музей М. Булгакова в Києві», книжкова виставка творів М. О. Булгакова, наукових робіт М. О. Булгакова, дидактичний матеріал до уроку.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Циліндр мій я з голоду на базар зніс, але серце і мозок не понесу, хоч здохну… М. Булгаков «Записки на манжетах»

Перебіг уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

Російський письменник Лев Толстой писав: «По суті, коли ми читаємо або споглядаємо художній твір нового автора, основне запитання, що виникає в нашій душі, завжди таке: «Що ти за людина? І чим відрізняєшся від інших людей, яких я знаю, і що можеш мені сказати нового про те, як треба дивитися на наше життя?» Що б не зображував художник: святих, розбійників, царів, лакеїв — ми шукаємо й бачимо тільки душу самого художника».

Цей інтерес до душі митця, що виникає під час читання його творів, спонукає нас досліджувати біографію, добу, обставини, що формували основні вектори таланту письменника.

Доля Булгакова напрочуд драматична, де чітко проступає кілька векторів, що визначають напрями еволюції Булгакова-прозаїка, Булгакова-драматурга, Булгакова-сатирика, Булгакова-гуманіста.

ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку

ІІІ. Формування нових знань, умінь, навичок

 1. Робота в групах 

Вектор — це відрізок прямої з певним числовим значенням і напрямом у просторі.

За поданими інформаційними картками (додаток 1), матеріалом підручника, фотодокументами визначити зміст і напрям кожного із запропонованих тематичних векторів у становленні М. О. Булгакова як талановитої та неординарної особистості.

Очікувані результати

Інформаційна картка № 1

Київ, дружна родина → відчуття родини, любов до мистецтва, повага до людини, почуття гідності, честі як основний моральний критерій оцінки майбутніх героїв.

Інформаційна картка № 2

Освіта → любов до літератури, театру, працелюбність, загострене почуття незалежності, самостійності, бажання стояти осторонь політичної боротьби, протест проти насильства.

Інформаційна картка № 3

Улюблені письменники → традиції російської літератури романтизму й реалізму, філософське осмислення вічних проблем, фантастика, містика.

Інформаційна картка № 4

Літературна творчість → усвідомлення цінності людського життя, сатиричне зображення дійсності, приреченість російської соціалістичної революції з її ставкою на неосвічені пролетарські маси, звернення до вічних питань людського буття, проблем духовної деградації суспільства в культурно-історичному контексті.

Інформаційна картка № 5

Влада і митець → «внутрішня еміграція» письменника, загострене почуття власної гідності, прагнення понад усе бути вільною людиною, сміливе викриття вад державної системи, протест проти абсурдного соціального устрою, проти насильства.

 1. Презентація роботи груп
 2. Узагальнення результатів роботи в опорних схемах 1—2

 ІV. Підбиття підсумків уроку

 1. Робота з епіграфом

Прочитайте епіграф до уроку. Які факти з життя Михайла Булгакова дали підстави саме так оцінювати його життєву позицію?

 1. Рефлексія
 2. Дидактична вправа «Портрет митця»

«Михайло Булгаков — це… гідність, неординарність, незалежність думки, вільнодумство, критичний погляд, шляхетність, загострені відчуття…».

 1. Оцінювання діяльності мікрогруп та окремих учнів

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріали підручника за темою.

Прочитати І—VІ розділи повісті «Собаче серце» М. Булгакова.

Словникова робота: метафора; сатира; експеримент; еволюція.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення «Авторський задум та історія написання повісті «Собаче серце».

Урок 2

Тема. Повість «Собаче серце» як метафора соціальних експериментів революційної доби

Мета: формувати ключові компетентності: обґрунтувати вплив культурного, соціального, економічного чинників на розвиток людства; (НЛ-1); розуміти відповідальність за духовне й фізичне здоров’я, прогнозувати ризики непродуманих наукових та суспільних експериментів (НЛ-3); формувати предметні компетентності: визначати актуальні проблеми й теми в прочитаному творі, їхній зв’язок із проблемами суспільства; характеризувати образи головних героїв, простежувати особливості їхньої внутрішньої зміни, обстоювати власну точку зору.

Обладнання: підручники, відеоматеріал.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Зробила його сатириком сама епоха. За природою свого обдарування він був ліриком. В. Боборикін «Михайло Булгаков»

Перебіг уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

 1. Слово вчителя

«Я не менее любого большевика люблю наш народ… Но я люблю его не слепо, как среду, удобную для тех или других экспериментов, а таким, каков он есть в действительности… Вы с легким сердцем приступили к своему схематическому эксперименту…» Так писав у 1920 році російський письменник, уродженець українського міста Житомир Володимир Короленко представникові влади — наркому освіти СРСР Луначарському. Вочевидь,  слово «експеримент» уживалося В. Короленком  у негативному контексті в ставленні до більшовицької влади.

Основу сюжету повісті М. Булгакова «Собаче серце» утворює протиприродний фантастичний експеримент: професор Преображенський пересадив із науковою метою собаці людські залози та гіпофіз мозку й отримав із собаки людину.

Головний герой повісті — професор Преображенський — задумав своєрідне змагання з самою Природою, але його експеримент має трагікомічні результати.

 1. Бесіда

— Що таке експеримент? Це поняття лише наукове?

— Що примушує людей експериментувати?

— Які є різновиди експериментів?

— Чи всі експерименти вдалі?

ІІ. Оголошення теми, мети уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Робота з епіграфом

Прокоментуйте слова В. Боборикіна в контексті життя і творчості М. Булгакова (схема 1).

— Які події доби — історичні, соціальні, мистецькі — зумовили перетворення М. Булгакова на сатирика? Обґрунтуйте свою відповідь.

— Опираючись на словникову роботу, дати визначення сатири як різновиду комічного. (Художній прийом у творах літератури або мистецтва, заснований на різкому, дошкульному висміюванні пороків, хиб, негативних явищ дійсності).

— Що зазвичай є джерелом сатири? (Джерелом сатири є протиріччя між загальнолюдськими цінностями та реаліями життя).

— Як складні відносини митця з владою вплинули на зміст творів М. Булгакова?

 1. Повідомлення «Авторський задум та історія написання повісті «Собаче серце»

У січні 1925 року для журналу «Надра» М. Булгаков розпочав роботу над сатиричною повістю. Фабула повісті перегукується з романом відомого англійського письменника-фантаста Герберта Веллса «Острів доктора Моро», в якому описані досліди професора Моро про перетворення хірургічним шляхом тварин у людей. Прототипом одного з головних героїв повісті М. Булгакова професора Преображенського став дядько письменника, відомий у Москві лікар Н. М. Покровський.

Спочатку повість називалася «Собаче щастя. Жахлива історія», але невдовзі письменник змінив назву на «Собаче серце».

Л. Б. Каменєв, який ознайомився з рукописом М. Булгакова на прохання видавця «Надр» Ангарського, виніс твору вирок: «Це гострий памфлет на сучасність, друкувати в жодному разі не можна».

І хоча в Булгакова вже був підписаний договір із МХАТом про постановку повісті на сцені, але через заборону договір був розірваний. А до самого письменника 7 травня 1926 року прийшли з обшуком і вилучили не лише два екземпляри машинописного варіанту «Собачого серця», а й особисті щоденники.

Тож, завершена в березні 1926 року, повість прийшла до російського читача тільки в 1987 році. Хоча перша публікація твору відбулася в 1968 році одночасно в журналі «Грані» (Франкфурт) і в журналі Алека Флегона «Студент» (Лондон). І лише в 1987 році повість була видана в СРСР.

ІV. Формування нових знань, умінь, навичок

 1. Евристична бесіда на сприйняття змісту повісті М. Булгакова

— На який настрій налаштовує читача пейзаж? (Морок, холод підсилюють відчуття незахищеності головного персонажа — безпритульного пса).

— Від чиєї особи ведеться розповідь у перших розділах? (Пролог, події перших розділів повісті ми бачимо очима собаки. Такий прийом відсторонення дає змогу автору «заховати» своє ставлення до подій і водночас найбільш повно розкрити характер спостерігача через його сприйняття подій та їх оцінку. Учні відзначають розум, дотепність, спостережливість Шарика, його іронічність, ненависть до пролетарів, двірників і швейцарів; здатність тварини і співчувати, і ненавидіти, і давати влучну оцінку вчинкам людей).

— Чому пес Шарик «недолюблює» кухарів, швейцарів?

— Чому пес співпереживає машиністці, яка зустрілася йому під час блукань вулицями?

— Як безпритульний пес «перенісся» зі світу хаосу, мороку, голоду й страждання у світ «тепла, світла та спокою»?

— Як сприймає пес мешканців квартири? (Пес знайомиться з будинком професора Преображенського та його мешканцями. Він, як дитина, спостерігає новий для нього світ, часом помічаючи те, чого не побачить людина, яка втратила гостроту сприйняття. Проте затишне життя у квартирі опиняється під загрозою, тому що домком на чолі зі Швондером увесь час намагається зруйнувати його, переробити на свій смак, за своїми законами).

— Хто ще, крім собаки, є оповідачами повісті? Навіщо авторові знадобилося кілька оповідачів? (Розповідь у творі ведеться то від імені собаки (до операції), то доктора Борменталя (записи в щоденнику, спостереження за зміною стану Шарика після операції), то професора Преображенського, то Швондера, то Шарикова. Автор намагається зайняти позицію «неупередженого» коментатора подій, його голос іноді зливається з голосом Преображенського, Борменталя і навіть із голосом Шарика. І все це задля об’єктивності зображення експерименту і його наслідків).

 1. Робота в групах за опорними схемами

Група І (схема 2 ). Який персонаж об’єднує два світи?

Доберіть цитатний матеріал для порівняльного аналізу внутрішнього стану безпритульного собаки та Шарика, який перетворився на домашнього пса.

Очікувані результати (таблиця)

Група ІІ (схема 3). Чи можна вважати еволюцією перетворення домашнього пса Шарика в Шарикова? Перекажіть, як відбувався цей процес. Прокоментуйте цитати: «Милейшего пса превратили в такую мразь, что волосы дыбом встают! «исключительный прохвост», «хам и свинья», «дикарь»… 

Група ІІІ (схема 4). Опираючись на текст повісті, прокоментуйте кільцеву композицію твору.

Очікувані результати

У житті собаки Шарика відбувається щаслива випадковість — він опиняється в розкішній професорській квартирі. Проте пес потрібен професорові не для забави. Над ним задуманий фантастичний експеримент — перетворити його на людину, що згодом вдається зробити професору Преображенському. Так безпритульний пес Шарик стає Поліграфом Поліграфовичем Шариковим, і починає все більше і більше нагадувати свого донора — злодія й п’яницю Клима Чугункіна. Шариков руйнує затишний світ квартири професора Преображенського, і лікар змушений повернути пацієнта до його первісного стану — собаки. Преображенський мав гарні наміри, але результат виявляється прямо протилежний, і він змушений боротися з наслідками свого експерименту. Поліграф Шариков зник, ніби його й не існувало зовсім.

 1. Оцінювання діяльності учнівських груп та окремих учнів

V. Підбиття підсумків уроку

 1. Рефлексія

Повість М. Булгакова «Собаче серце» мала підзаголовок «Жахлива історія».

— У чому ж «жахливість» цієї історії?

— Яку думку прагнув донести читачеві автор цим підзаголовком?

 1. Слово вчителя

Повість М. Булгакова «Собаче серце» — це спроба письменника показати, як відіб’ється на суспільстві насильницьке втручання в закони природи. Експеримент із соціалізмом дуже нагадує читачеві щирі спроби професора Преображенського силоміць поліпшити людську расу. Створюючи образ професора, Булгаков розвиває ідею про відповідальність інтелігенції перед своєю країною. У повісті «Собаче серце» поряд із сатиричним зображенням сучасності порушено досить широке коло соціально-політичних і морально-філософських проблем. Один із найважливіших аспектів змісту повісті — ставлення до революційних перетворень, до влади, проблеми відповідальності людини за свої дії.

VІ. Домашнє завдання

 • Опрацювати матеріал підручника за темою.
 • Дочитати розділи повісті «Собаче серце» М. Булгакова.
 • Зробити міні-конспект до теми «Історичний контекст повісті М. Булгакова “Собаче серце”».
 • Словникова робота: памфлет; метафора; гротеск; еволюція; революція.

Урок 3

Тема. Повість «Собаче серце» як метафора соціальних експериментів революційної доби (продовження)

Мета: формувати ключові компетентності: обґрунтувати вплив культурного, соціального, економічного чинників на розвиток людства; (НЛ-1); розуміти відповідальність за духовне й фізичне здоров’я, прогнозувати ризики непродуманих наукових та суспільних експериментів (НЛ-3); формувати предметні компетентності: визначити актуальні проблеми, теми в прочитаному творі, їхній зв’язок із проблемами суспільства; характеризувати образи головних героїв, простежувати особливості їхньої внутрішньої зміни, обстоювати власну точку зору; знати й розуміти поняття «сатира», «метафора».

Обладнання: підручники, відеоматеріал.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

… гострий памфлет на сучасність. Не можна друкувати! Л. Б. Каменєв

Перебіг уроку

І. Актуалізація опорних знань

 1. Кросворд

Розгадати кросворд і отримати ключове слово (додаток 2). Прокоментувати кожне поняття в контексті повісті М. Булгакова «Собаче серце».

Відповіді: 1. Памфлет; 2. Гіпербола; 3. Гротеск; 4. Сатира; 5. Фантастика; 6. Еволюція; 7. Революція; 8. Алегорія. 

Ключове слово: Метафора — перенесення властивостей одного предмета на інший предмет за принципом певної подібності.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Ідея перетворення світу давня та благородна, її підтримували й розвивали кращі люди в історії, але важливо розрізняти поняття «перетворення» і «руйнація», революцію та еволюцію.

Повість Михайла Булгакова «Собаче серце» має в собі авторський погляд на все, що відбувалося в СРСР 20-х років і що влада називала будівництвом соціалізму. Дії влади більшовиків у ставленні до народу сприймалися М. О. Булгаковим саме як експеримент, величезний за масштабами й більш ніж небезпечний. До спроб створення нового, досконалого суспільства революційними методами, до виховання тими ж методами нової людини він ставився досить скептично. Письменник уважав цей процес втручанням у природний хід речей, наслідки якого могли виявитися жахливими для всіх, зокрема й для самих експериментаторів, що згодом історія й підтвердила.

ІІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку

ІV. Формування нових знань, умінь, навичок

 1. Мозковий штурм

Метафора — перенесення властивостей одного предмета на інший предмет за принципом певної подібності. Дослідіть ланцюжок дій професора Преображенського в контексті подібності цих дій до революційного процесу 20-х років XX ст. в Росії.

Наміри професора (отримати з тварини людину)

Операція (фізичні дії)

Наслідки (Шариков руйнує світ спокою, тепла, любові)

Очікувані результати

Наміри → (побудувати суспільство соціальної справедливості, створити нові відносини в державі, «хто був ніким, той стане всім», виховати нових людей…)

Революція → (фізичне й моральне насилля над людиною)

Наслідки → (руйнування економічних, моральних, духовних засад суспільства, знеособлення людей, знецінення людського життя, свавілля тупості, убогості, бездуховності, примітивності, знищення яскравих особистостей…) 

 1. Робота з текстом твору

Дібрати цитатний матеріал, що ілюструє сатиричне зображення М. Булгаковим наслідків революційних потрясінь, визначити художні засоби виразності.

Робота в групах

Група І. Опис Москви післяреволюційної доби.

Група ІІ. Сатиричне зображення господарів нового життя (наприклад, візити домкому на чолі зі Швондером у квартиру професора).

Група ІІІ. Монологи професора Преображенського про «нову владу» і «нове життя».

Група ІV. Шариков — «нова людина» нового життя.

Група V. Підібрати кінофрагменти до кожного з пунктів сатиричного зображення наслідків революційних потрясінь.

Очікувані результати

Група І

Цитатний матеріал Художні засоби
«Дворники из всех пролетариев — самая гнусная мразь. Человечьи очистки — самая низшая категория».«Что они там вытворяют в Нормальном питании — уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают».

«Прибежит машинисточка, ведь за 4,5 червонца в бар не пойдёшь. Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщины единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает… Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они оба эти блюда и пятиалтынного не стоят, потому что остальные 25 копеек завхоз уворовал».

«Боже мой… Какая погода… Ух… И живот болит. Это солонина! И когда же это всё кончится?»

«Вот проснусь… и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начинается подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди… Столовая, снег… Боже, как тяжело мне будет!..»

«Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса».

«По всей Пречистенке сняли фонари»

Епітети, вживання розмовної лексики 

 

Гротеск (собака критикує реальність)

 

 

 

 

Внутрішній монолог, риторичні вигуки, запитання

 

 

Пейзаж

 

 

Уособлення

Група ІІ

Цитатний матеріал Художні засоби
«— Мы — новое домоуправление нашего дома, — в сдержанной ярости заговорил чёрный. — Я — Швондер, она — Вяземская, он — товарищ Пеструхин и Шаровкин. И вот мы…— Это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?

— Нас, — ответил Швондер.

— Боже, пропал калабуховский дом! — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками».

«Мы, управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома…

— Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович, — потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

— Вопрос стоял об уплотнении.

— Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

— Известно, — ответил Швондер, — но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живёте в семи комнатах.

— Я один живу и работаю в семи комнатах, — ответил Филипп Филиппович, — и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.

Четверо онемели».

«— Вы ненавистник пролетариата! — гордо сказала женщина.

— Да, я не люблю пролетариата, — печально согласился Филипп Филип- пович…»

«Швондер немедленно его поддержал.

— Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право — участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ — самая важная вещь на свете»

Діалог, бюрократичність, формалізм мови, агресивна інтонація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антитеза

Група ІІІ

Цитатний матеріал Художні засоби
«Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему».«Придётся уезжать, но куда — спрашивается. Всё будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет котёл в паровом отоплении и так далее. Крышка калабухову».

«Но я спрашиваю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор ещё запирать под замок? И ещё приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковёр с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через чёрный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?»

«Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? — …— Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. …Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах»

Монолог інтелігентної людини, застарілі лексика, звороти, вживання термінів 

 

 

Сатира, алегорія

 

 

 

 

Риторичні вигуки й запитання

Алегорія

 

Гіпербола

 

 

 

 

 

 

 

Алегорія

Група ІV

Цитатний матеріал Художні засоби
«Русская наука чуть не понесла тяжёлую утрату.История болезни профессора Ф. Ф. Преображенского.

В 1 час 13 мин. — глубокий обморок с проф. Преображенским. При падении ударился головой о палку стула. Т-а.

В моём и Зины присутствии пёс (если псом, конечно, можно назвать) обругал проф. Преображенского по матери».

«Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани. Свистал «ой, яблочко». Поддерживает разговор».

«У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жёсткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а лицо покрывал небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над чёрными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щётка.

Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской.

На шее у человека был повязан ядовито-небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомлённые глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, бросались в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами».

«— Что же, — заговорил Швондер, — дело несложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так, предъявитель сего действительно Шариков Полиграф Полиграфович, гм… Зародившийся в вашей, мол, квартире.

Іронія 

Фантастика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портрет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дёрнул усом».«— Довольно странно, профессор, — обиделся Швондер, — как это так вы документы называете идиотскими? Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да ещё не взятого на воинский учёт милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?

— Я воевать не пойду никуда! — вдруг хмуро тявкнул Шариков в шкаф. Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:

— Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учёт необходимо взяться.

— На учёт возьмусь, а воевать — шиш с маслом, — неприязненно ответил Шариков, поправляя бант»

Сатира 

 

 

 

 

Іронія, гумор, знижена лексика

V. Підбиття підсумків уроку

(Оцінювання діяльності учнівських груп та окремих учнів).

 1. Рефлексія

— Чи відповідає твір М. Булгакова вимогам жанру «памфлет»? Аргументуйте свою думку.

— Чому стільки років повість пролежала в «шухляді»?

— Що дає змогу вважати повість «Собаче серце» метафорою соціальних експериментів революційної доби.

— Чому твір залишається актуальним і нині?

 1. Слово вчителя

Михайло Булгаков, розповідаючи про експеримент професора Преображенського та його наслідки, веде читача як до усвідомлення небезпеки втручання в закони еволюції, так і до розуміння того, що без прагнення людини осягнути таємниці буття життя неможливе. Проте важливо, щоб будь-який експериментатор усвідомлював відповідальність за наслідки свого досліду, і був готовий, насамперед, морально, етично платити за все. Якщо ж такої готовності немає, якщо творець не збирається відповідати за скоєне, не має належних моральних якостей, то тоді катастрофа неминуча. Михайло Булгаков сміється над «новою ерою», «новою владою», і його герой Поліграф стає своєрідним детектором брехні, необхідним для встановлення істини.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника за темою.

Різнорівневе письмове завдання — цитатна характеристика професора Преображенського — достатній рівень; порівняльна характеристика Шарика і Шарикова — високий рівень.

Урок 4

Тема. Конфлікт натовпу, масової свідомості та інтелекту, культури. Персонажі-двійники (Шариков — Швондер)

Мета: формувати ключові компетентності: обґрунтовувати вплив культурного, соціального, економічного чинників на розвиток людства; (НЛ-1); розуміти відповідальність за духовне й фізичне здоров’я, прогнозувати ризики непродуманих наукових та суспільних експериментів (НЛ-3); формувати предметні компетентності: визначати актуальні проблеми й теми в прочитаному творі, їхній зв’язок із проблемами суспільства; характеризувати образи головних героїв, простежувати особливості їхньої внутрішньої зміни, обстоювати власну точку зору; визначати основний конфлікт повісті, його характер та учасників.

Обладнання: підручники.

Тип уроку: застосування вмінь і навичок.

У людині має бути все прекрасно: і тіло, і одяг, і душа, і думки… А. П. Чехов

Перебіг уроку

І. Оголошення теми, мети, завдань уроку 

ІІ. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Формування нових знань, умінь, навичок

 1. Професор Преображенський

За цитатною характеристикою (випереджальне домашнє завдання) учні складають синонімічно-асоціативний кущ «Професор Преображенський».

Очікувані результати (схема) 

 1. Порівняльна характеристика Шарика і Шарикова

За порівняльною характеристикою Шарика і Шарикова (випереджальне домашнє завдання, високий рівень) учні складають таблицю.

Очікувані результати

Шарик Шариков
НещаснийДобродушний

Хитрий

Іронічний

Відданий

Милий

Довірливий

Романтичний

НахабнийДурний

Зухвалий

Підступний

Аморальний

Самовпевнений

Жорстокий

Продажний

Грубий

Безграмотний

Агресивний

Прокоментуйте висловлювання А. Чехова в контексті опису зовнішності та поведінки Шарикова: «Процес перетворення «наймилішого пса в мразь» завершується спочатку написанням Шариковим доносу на професора, а згодом і замахом на його життя».

 1. Мозковий штурм за опорною схемою-кросвордом

Використовуючи схему-кросворд «Що таке конфлікт?», розкрийте закономірність і сутність конфлікту в повісті М. Булгакова між героями — про- фесором Преображенським і Шариковим. (додаток 3 ). 

 1. Робота з текстом твору

Дібрати цитатний матеріал, що ілюструє дії сторін, які конфліктують між собою, та наслідки цих дій. Прокоментуйте обрані епізоди.

КОНФЛІКТ → ДІЇ → НАСЛІДКИ

Очікувані результати

Епізод І. «…впервые слова, произнесённые существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно: когда профессор приказал ему: «Не бросай объедки на пол» — неожиданно ответил: «Отлезь, гнида».

Филипп Филиппович был поражён, потом оправился и сказал:

— Если ты ещё раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит.

Я фотографировал в это мгновение Шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел исподлобья довольно раздражённо, но стих.

Ура, он понимает!»

Епізод ІІ. «— Шариков, скажите мне, пожалуйста, — заговорил Борменталь, — сколько времени вы ещё будете гоняться за котами? Стыдитесь! Ведь это же безобразие! Дикарь!

— Какой я дикарь? — хмуро отозвался Шариков, — ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только и ищет — как бы что своровать. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел.

— Вас бы самого поучить! — ответил Филипп Филиппович, — вы поглядите на свою физиономию в зеркале.

— Чуть глаза не лишил, — мрачно отозвался Шариков, трогая глаз мокрой грязной рукой».

Епізод ІІІ. «Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:

— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.

Шариков пожал плечами.

— Да не согласен я.

— С кем? С Энгельсом или с Каутским?

— С обоими, — ответил Шариков.

— Это замечательно, клянусь богом. «Всех, кто скажет, что другая…» А что бы вы со своей стороны могли предложить?

— Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить…

— Так я и думал, — воскликнул Филипп Филиппович, шлёпнув ладонью по скатерти, — именно так и полагал.

— Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный Борменталь.

— Да какой тут способ, — становясь словоохотливым после водки, объяснил Шариков, — дело нехитрое. А то что же: один в семи комнатах расселился штанов, у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет…

— Насчёт семи комнат — это вы, конечно, на меня намекаете? — Горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.

Шариков съёжился и промолчал».

Епізод IV. «— Вы великий учёный, вот что! — молвил Борменталь, глотая коньяк.

Глаза его налились кровью.

— Я хотел проделать маленький опыт, после того, как два года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого, что же получилось? Боже ты мой! Этих гормонов в гипофизе, о Господи… Доктор, передо мной — тупая безнадёжность, я клянусь, потерялся.

Борменталь вдруг засучил рукава и произнёс, кося глазами к носу:

— Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам на свой риск накормлю его мышьяком. Чёрт с ним, что папа судебный следователь. Ведь в конце концов — это ваше собственное экспериментальное существо.

Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал:

— Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне 60 лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками.

— Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его ещё обработает этот Швондер, что ж из него получится?! Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова!»

ІV. Підбиття підсумків уроку

(Оцінювання діяльності учнівських груп та окремих учнів).

 1. Рефлексія

Доведіть, що за особистісним конфліктом «професор — Шариков» автор зображує загальний конфлікт натовпу, масової свідомості з інтелектом, культурою.

 1. Слово вчителя

У Шарикову поєдналися якості собаки й донора — п’янички Чугункіна, до того ж лакейська філософія Шарика, його конформізм та інстинкт самозбереження в поєднанні з агресивністю, хамством, пияцтвом Клима Чугункіна породили справжнє чудовисько. Мозок Шарикова розвинений дуже погано: те, що було майже геніальним для собаки, примітивне для людини. Автор підкреслює в ньому собачі риси: прихильність до кухні, ненависть до котів, любов до ситого життя. Шариков зубами ловить бліх, а в розмові обурено гавкає. Проте не зовнішні прояви собачої натури турбують мешканців квартири на Пречистенці. Нахабство, що здавалася безпечним у собаці, нестерпне в людині, яка своєю поведінкою тероризує всіх мешканців будинку. Собака зовні перетворився на людину, але справжнього досвіду людського життя не отримав. Шариков практично нічого не знає й не хоче знати: він тільки хоче їсти, пити й розважатися, що завжди було притаманне масовій свідомості. Шариков цілком поділяє привабливу для черні ідею «усе поділити», право «простої людини» на всі блага життя тощо.

Преображенський, як будь-яка культурна людина, розвивався природним шляхом, поступово знайомився зі світом, усвідомлював, що є добро, що є зло, вбираючи накопичений людством культурний досвід і знання. І що більше людина дізнається, то більше може зрозуміти й самостійно оцінити певні факти. Тому професор критично ставиться до всього, що відбувається в країні з 1917 року. Він відкидає революційну теорію й практику, справедливо вважає, що досягти матеріального добробуту, життєвих благ можна лише працею, знаннями та вміннями. Не походження робить людину людиною, а користь, яку вона приносить суспільству.

Рушійна сила конфлікту в повісті — постійне зіткнення розумних уявлень про суспільство професора Преображенського та абсурдних поглядів нових господарів життя. Відтак, за особистісним конфліктом «професор — Шариков» автор зображує вічний конфлікт натовпу, масової свідомості з інтелектом, культурою.

V. Домашнє завдання

Підготувати цитатний матеріал до теми «Роль Швондера в житті Шарикова».

Урок 5

Тема. Конфлікт натовпу, масової свідомості та інтелекту, культури. Персонажі-двійники (Шариков — Швондер) (продовження)

Мета: формувати ключові компетентності: обґрунтовувати вплив культурного, соціального, економічного чинників на розвиток людства; (НЛ-1); розуміти відповідальність за духовне й фізичне здоров’я, прогнозувати ризики непродуманих наукових та суспільних експериментів (НЛ-3); формувати предметні компетентності: визначати актуальні проблеми й теми в прочитаному творі, їхній зв’язок із проблемами суспільства; характеризувати образи головних героїв, простежувати особливості їхньої внутрішньої зміни, обстоювати власну точку зору; визначати основний конфлікт повісті в контексті характеристики Швондера як «хрещеного батька» Шарикова.

Обладнання: підручники.

Тип уроку: застосування вмінь і навичок. 

…Швондер і є найголовніший дурень. М. Булгаков

Перебіг уроку

І. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Цитатна доріжка «Швондер — господар нового життя». Кожен учень зачитує цитату до характеристики персонажа.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

 1. Бесіда

— Чи відповідає змальований портрет суті героя?

— Чи насправді Швондер розуміється в складних політичних та ідеологічних питаннях?

— Якої теорії він дотримувався?

— Яка його роль у становленні Шарикова?

 1. Слово вчителя

Швондер потурає нахабству Шарикова, розповідаючи про його права, про те, що потрібно все поділити. Швондер сам гаряче вірить у те, що проповідує нова влада, він сам готовий відмовитися від благ і зручностей в ім’я світлого комуністичного майбутнього. Ця людина у своєму розвитку пішла не набагато далі самого Шарикова: навіть керувати роботою домкому по-справжньому не може. Він ненавидить професора, тому що відчуває ворожість ученого, його справжню антиреволюційну сутність. Для Швондера Шариков — інструмент боротьби з професором: адже це Швондер надає Шарикову соціальний статус, дає колишньому псові права, ­озброює «ідейною фразою», вчить Шарикова вимагати житлову площу, разом вони пишуть донос на професора. Тому Швондер — персонаж-двійник Шарикова. 

ІV. Опрацювання навчального матеріалу

Створення проблемної ситуації

Чи можна вважати Швондера двійником Преображенського тому, що Шариков — творіння наукового експерименту — є водночас результатом ідеологічного експерименту Швондера? Порівняйте образи професора й Швондера в контексті «культура — антикультура». У чому різниця між «творцями», «експериментаторами»? Чому професор Преображенський каже, що «Швондер і є найголовніший дурень?

Очікувані результати (схема 1—2)

Висновок

Прізвище професора «Преображенський» від дієслова «перетворювати», що підкреслює творчий, перетворювальний зміст занять професора. Преображенський, усвідомлюючи, що його досвід створення «нової людини» не вдався, розуміє всю небезпеку, помилковість результатів експерименту й виправляє свої помилки. Зовсім іншу життєву позицію в повісті займає Швондер — нерозумна людина, яка наділена владою. Він не може передбачати наслідків своїх дій. Шариков, зі своїм обмеженим інтелектом і повною відсутністю моральних цінностей, не лише без проблем пристосовується до будь-яких умов, але й виявляє агресивність, що легко спрямувати куди завгодно, навіть проти своїх творців. Тому в повісті професор каже: «Ну так от, Швондер і є найголовніший дурень».

«Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь в свою очередь натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки».

Зовні шарикови нічим не відрізняються від людей, але їхня тваринна сутність тільки й чекає на момент, щоб виявитися. І тоді вони перетворюються на монстрів, які за першої нагоди схоплять ласий шматок, скидають людську маску і демонструють справжню сутність.

Тому М. Булгаков уважав революцію втручанням у природний хід речей, наслідки якого насправді виявилися трагічні для всього народу.

V. Підбиття підсумків уроку

(Оцінювання діяльності учнівських груп та окремих учнів).

 1. Рефлексія

Диспут «Шариков — смішний чи небезпечний експеримент?»

 1. Контроль знань (додаток 4 )

Відповіді: 1. б; 2. в; 3. в; 4. б; 5. а; 6. б.

VІ. Домашнє завдання

Написати вір-роздум «У людині має бути все прекрасне…» (за повістю М. Булгакова «Собаче серце»).

Олена Борківська, учителька зарубіжної літератури ЗОШ І—ІІІ ст. № 28, м. Житомир

газета “Зарубіжна література”, № 4 квітень 2018


Актуально

Кінґ, Ґейман, Кортасар. Нова програма із зарубіжної літератури

4


Мій урок

Біблійні мотиви в новелах О. Генрі. Цикл уроків. 7-й клас

5

«Фах» Айзека Азімова. Урок-роздум. 7-й клас

24

Оскар Вайльд «Портрет Доріана Грея». Цикл уроків. 10-й клас

27


Викладаю в 9-му класі

Духовна велич маленької людини. Цикл уроків. За повістю Шолом-Алейхема «Тев’є-молочар»

42

Михайло Булгаков «Собаче серце». Цикл уроків

49


Урок позакласного читання

Рей Дуглас Бредбері «Канікули». Майбутнє людини та людства. Гуманістичний зміст твору. 6-й клас

69

Нове в програмі 9-го класу: Рей Бредбері «451° за Фаренгейтом» Ерік Вольф Сігел «Історія одного кохання» Гарпер Лі «Убити пересмішника»

«Sunflower» набирає розмаху та підкорює серця. Інтерв’ю з професором Юрієм Ковбасенком

Зарубіжна література — на жаль, той предмет, до якого що учні, що батьки ставляться поблажливо. На це також вплинув той факт, що ЗНО з цієї дисципліни проводилось лише тричі за 12 років складання тестування. Але треба враховувати, що українська й зарубіжна літератури ­тісно пов’язані, а сам предмет дає багато відповідей на запитання учнів щодо того, як існували країни і про що писали, коли Україна була охоплена панщиною. Всеукраїнська українознавча гра «Sunflower» створена не лише для того, щоб об’єднати навколо себе юних знавців українознавства та української літератури, а й відкрити нові стежки опанування зарубіжної літератури.

Юрій Іванович Ковбасенко, завідувач кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка, президент Української асоціації викладачів зарубіжної літератури (УАВЗЛ), співголова Методичної ради гри «Sunflower», заслужений працівник ­освіти України, професор.

 • Юрію Івановичу, отже, гру «Sunflower» проведено вже двічі. Чи означає це, що ідею успішно втілено в життя?

Хоча основними «стильовими ознаками» нашого часу, на жаль, стали плачі, лемент і скарги, попри це скажу хай і «немодно», але відверто — так, започаткування Міжнародної літературної гри «Sunflower» стало успіхом, причому значним і безсумнівним. На чому ґрунтується це твердження?

По-перше, успішність гри засвідчено статистично: «Sunflower-1» (2016) — це понад 80 тис. учасників, а «Sunflower-2» (2017) — уже понад 120 тис. учасників. Річний приріст — понад 30%! Отже, цифри кажуть самі за себе, гра стає популярнішою.

По-друге, розширилася географія гри, нині «Sunflower» охоплює майже всю Україну — від Ужгорода до Луганщини й від Чернігова до Херсона. А це дуже добре ще й з політичного погляду, адже інтелектуальні змагання зміцнюють єдність держави.

По-третє, коли в 2016—2017 рр. над літературною освітою України, зокрема над предметом «Зарубіжна література», було вкотре занесено реформаторську «сокиру», саме величезна кількість учасників прем’єрної гри «Sunflower-2016» із усіх куточків України стала, в дуже непростих перемовинах, що їх тоді вели з МОНУ УАВЗЛ і керівництво «Sunflower», переконливим свідченням популярності літературної освіти та важливим аргументом за доцільність збереження і предмета «Українська література», і предмета «Зарубіжна література» як двох взаємопов’язаних, але самостійних, «неміксованих» шкільних навчальних дисциплін.

 •  Як заохочують переможців гри «Sunflower»?

Конкретні механізми заохочення оприлюднено на сайті гри (http://www.gra-sunflower.com.ua), тож не дублюватиму тут цю загальнодоступну інформацію. Однак жоден учень не залишився поза увагою керівництва ТО «Соняшник».

Я би тут поставив інше запитання, як ефективно заохотити ВЧИТЕЛЯ, який проводить гру? Адже, крім зацікавлених очей своїх учнів (це, звісно, має важливе значення), він майже не заохочений. Водночас негативу задосить — це й реальні витрати його часу й зусиль на організацію та проведення гри, і вислуховування нескінченної мантри вже згаданих «усепропальників» про нібито шалене збагачення педагогів під час збору коштів на організацію гри (хоча ціна становить 16 грн, і є найнижчою в Україні), і фейки на кшалт того, що, мовляв, усі інтелектуальні змагання заважають навчальному процесу (і тут під «роздачу слонів» потрапляє не лише «Sunflower», а й «Кенгуру», «Левеня» та й усі інтелектуальні змагання «як класово ворожий рух») тощо. Ну, і яка шалька терезів — позитивна чи негативна — переважить у свідомості педагога? А раптом розумний і небайдужий учитель подумає-подумає, та й вирішить «не заморочуватися» й не проводити інтелектуальних змагань узагалі, адже все одно «нічого не знайде, крім болю», та ще й «за його жито — та його ж і бито»…

Тож ми й почали відпрацювання дієвого механізму заохочення вчителів, які організовують гру, скажімо, через процедуру їхньої сертифікації. Наприклад, якщо організація та проведення гри зараховуватиметься їм до кількості накопичених балів для проходження атестації та просування за тарифною сіткою, то питання про їхню мотивацію зніметься само собою.

 • Чи відбуваються зміни в умовах (форматі) гри? Якщо так, то які? І чому?

Певні задуми є. Це запитання ми тримаємо під особливим контролем та у процесі постійного вдосконалення, дослухаючись до всіх позитивних ідей та пропозицій (до слова, прошу долучатись і читачів вашого шанованого видання).

Скажімо, очевидно, що краще було б давати окремий тестовий зошит на кожний окремий клас. Але поки фінансово це неможливо, використовуємо звичні вже блоки: 1—2-гі, 3—4-ті, ­5—6-ті, 7—8-мі, 9-ті, 10—11-ті класи. Водночас наступного року плануємо апробувати, сказати б, «ретроспективний контент», коли зміст завдань ніби «зсунеться» на рік-два назад. Наприклад, завдання для блоку 7—8-х класів мають значною мірою орієнтуватися на навчальний матеріал, уже пройдений учнями до 6-го класу тощо. Звісно, тут також є недоліки, зокрема учні забувають матеріал, але пробувати потрібно, психометрія засвідчить ступінь доцільності / недоцільності таких змін. Окрім того, ми враховуватимемо вимоги авторитетних у світі освітянських вимірювань, скажімо, PISA (Programme for International Student Assessment), яке для наших освітян незабаром стане значно актуальнішим для нашої освіти й оцінювання діяльності школи в умовах реалізації концепції «Нової української школи»… А взагалі наша діяльність є відкритою і прозорою, тож усі згадані й незгадані тут інновації ми завчасно фіксуємо на нашому сайті.

«Sunflower-1» (2016) — це понад 80 тис. учасників, а «Sunflower-2» (2017) — уже понад 120 тис. учасників. Річний приріст — понад 30%!

 • Зарубіжної літератури немає в програмі ЗНО, це певною мірою впливає на легковажне ставлення до цього предмета з боку учнів, педагогів, батьків. Навіщо ця гра?

Така думка в певної частини учнів та їхніх батьків є. І «раціональне зерно» в ній нібито наявне, мовляв, ігноруймо предмети, які не моніторять на ЗНО, зате докладемо зусиль на підготовку до ЗНО конкретно з тих предметів, які складатимемо для вступу до вишу. Але не все так однозначно, особливо для далекоглядних учнів та їхніх батьків, а таких більшість.

Передусім брак ЗНО не означає непотрібності вивчення будь-якої навчальної дисципліни, навіть суто з утилітарного (задля оцінки) погляду, в умовах, коли існує поняття «загальний бал атестата» (а це такі самі 200 балів, як і ЗНО з певного предмета). А на цей загальний бал атестата впливають бали з усіх предметів, зокрема й із «Зарубіжної літератури».

По-друге, «Sunflower» не є «клоном ЗНО» і має, крім селекції абітурієнтів для вступу до вишів, ще й власні специфічні завдання (водночас надзвичайно ефективно готуючи учнів до ЗНО).

По-третє, варто пригадати, що загальнодержавне ЗНО із «Зарубіжної літератури» вже проводилося аж тричі (у 2008 р., у 2012 р., у 2013 р.) і зарекомендувало себе надзвичайно позитивно, у чому легко пересвідчитися у відкритих архівах тест-порталу Українського центру оцінювання якості освіти.

Наприклад, один із найважливіший тестологічних і психометричних параметрів — так званий коефіцієнт «Альфа-Кронбаха» — на ЗНО із «Зарубіжної літератури» жодного разу не опускався нижче позначки «0,92», що є престижним навіть для державного тестування у США, а «американському ЗНО» вже понад 100 років. Тож «третє пришестя» до українських шкіл ЗНО із «Зарубіжної літератури» є дуже можливим. Це як прогноз для колег, адже вимірювання якості освіти — це право МОНУ і/або Кабінету Міністрів України, особливо коли вони (освітні вимірювання) корелюють із міжнародними грошовими траншами Україні. Sapienti sat…

Коефіцієнт Альфа-Кронбаха показує внутрішню узгодженість характеристик, що описують один об’єкт, але не є показником однорідності об’єкта. Коефіцієнт часто використовується в суспільних науках і психології при побудові тестів і для перевірки їх надійності, тобто якості тесту, його стійкості відносно до погрішностей виміру чи оцінювання.

 • Чи може успішне впровадження гри позначитися на запровадженні у програмі ЗНО предмета «Зарубіжна література»?

Власне, відповідати на це запитання я вже розпочав. Звісно, повернення ЗНО із «Зарубіжної літератури» до школи є можливим — «ніколи не кажи: «Ніколи». До того ж навіть у разі браку ЗНО із «Зарубіжної літератури» успішне проведення гри «Sunflower» уже суттєво перевищує статус предметів «Зарубіжна література» та «Українська література», їхніх викладачів, літературної освіти та художньої літератури, та й української культури взагалі.

 • Яке майбутнє гри ви прогнозуєте?

У Міжнародної літературної гри «Sunflower» може бути без перебільшення велике майбутнє. Зокрема тому, що ігрова (до того ж тестова) форма навчання та контролю навчальних компетенцій є світовим трендом ХХІ ст. Поза тим, художню літературу зорієнтовано на «Homo ludens» («Людину, що грається»), зокрема читач отримав абсолютну владу над твором, чий «автор помер» (Ролан Барт), тому може «гратися» з текстом, як сам того хоче — переставляти місцями розділи (як у гіпертекстах Милорада Павича), вигадувати нові варіанти розвитку сюжету, навіть власних персонажів (так звані «фанфіки») тощо. Виникло нове й «гібридне» явище — «мережева література» (англ. «netrature», рос. «сетература»). Стало модним узагалі ігнорувати класичну, лінійну літературу, натомість з’явилися такі нелінійні її «жанри», як примітки до неіснуючого роману…  На вашу думку, усе це випадково? Ні, це мейнстрим, який дає змогу примусово повернути читача за кни­жку («накинути на читача ласо»), та ще й заробити на продажу книжок. Частина дітей і дорослих постійно сидять у гаджетах — грають в ігри, які давно вже стали прибутковою індустрією. Отже, масова культура й література вже «заточені» на ігрових технологіях. Тут мимоволі пригадуєш арію Германа із «Пікової дами»: «Что наша жизнь? Игра!». Усе це є реальним утіленням заклику Умберто Еко — «знести стіну, що відділяє мистецтво від розваги».

Але, на відміну від Еверестів інформаційного «сміття» («трешу», як кажуть нині), що ним переповнений Інтернет, гра «Sunflower» має подвійну або й потрійну «очистку», її контент розробляють компетентні педагоги-айтемрайтери, потім доопрацьовують експерти-науковці, вивіряють літературні редактори й дизайнери (адже візуальна складова частина в тестових зошитах є не лише декоративною, а й дидактичною), і лише після такого удосконалення вони потрапляють на друкарські лінії. Їх не лише переглядають, а й ретельно виконують завдання мільйони (без перебільшення) учнів, педагогів, батьків, експертів (зокрема й вельми критично налаштованих), ці завдання з року в рікє у відкритому доступі на сайті гри… Ви уявляєте, яка це величезна відповідальність і яка висока якість контенту! До неї може дорівнятися хіба що ЗНО (до речі, пробне ЗНО коштує дорожче, ніж участь у грі «Sunflower»). Отже, гра і навчає, і розважає. Правильна відповідь — це самоствердження, насолода, драйв, а неправильна — це попереджальний сигнал: «Хьюстон, у вас проблеми, готуйтеся до ЗНО ретельніше!».

Тож я й переконаний, що у «Sunflower» є велике майбутнє.

Розмову вела Олена ЧМИГОВА

газета “Зарубіжна література”, №3 березень 2018

Оскар Вайльд «Портрет Доріана Грея». 10-й клас

Рей Бредбері «Канікули». Урок позакласного читання. 6-й клас

Михайло Булгаков «Собаче серце». Нове в програмі. 9-й клас


інтерв’ю

«Sunflower» набирає розмаху та підкорює серця. Пробне ЗНО коштує дорожче, ніж участь у грі «Sunflower»

4


мій урок

«Книжки в червоній палітурці». Марина Цвєтаєва: життя та творчість. 5-й клас

7

Співоче серце батьківщини (за віршем Роберта Бернса «Моє серце в верховині»). 6-й клас

11

«Вітчизна — ось і альфа, і омега!» (Дмитро Павличко). За поемою Генрі Лонгфелло «Пісня про Гайавату». 6-й клас

17

О. Генрі — майстер новели. Цикл уроків. 7-й клас

23

Гармонія класицизму. Цикл уроків. 8-й клас

35


Викладаю в 9-му класі

Нові тенденції в драматургії. Цикл уроків

45


технології

Рей Бредбері «Усмішка». Навчальна розробка із застосуванням ІКТ, 6-й клас

61


Урок позакласного читання

Лопе де Вега «Собака на сіні». 9-й клас

67

Анонс газети «Зарубіжна література» 6, 2017

У цьому номері ми запропонуємо читачам різноманітні розробки позаурочних заходів із зарубіжної літератури. Автори матеріалів пропонують креативні   форми роботи, які будуть цікаві сучасному школяреві: квести, ігри, аналоги популярних телевізійних шоу, подорожі, ювілейні вечори  та  багато ще цікавого.

газета «Зарубіжна література»

Анонс газета «Зарубіжна література» 05, 2017

Уроки узагальнення і систематизації

Відповідно до навчальних програм із зарубіжної літератури у кожному класі наприкінці навчального року повинні відбутися уроки узагальнення і систематизації навчального матеріалу за рік. Учителі на практиці знають, як важко зосередити увагу учнів напередодні  літніх канікул. Запропоновані розробки стануть прикладом, як зробити уроки цікавими та насиченими.

Сучасна література

Із  2013 року в програмі із зарубіжної літератури з‘явилася велика кількість нових сучасних творів дитячої літератури. Це неабияк стимулює дітей до читання. Разом з тим бракує інформації для вчителів при підготовці до уроків. Ми пропонуємо розробки  уроків сучасної літератури для 5-7 класів та уроків позакласного читання з вивчення творів Туве Янсона, Кіра Буличова, Яна Улофа Екгольма,  Джоан Роулінг, Азека Азімова.

газета «Зарубіжна література»

Анонс газети Світова література № 7—8 (815—816), квітень 2015р

zlg-2015-007-cw

Про проведення державної підсумкової атестації у 2014/2015 н. р. (витяг із додатка до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2015 № 192)

Сучасні підходи до вивчення світової літератури

Жан-Марі Ле Клезіо — людина без адреси

 Унікальна поетика Марини Цвєтаєвої. 11-й клас

Естетизм Оскара Уайльда в романі «Портрет Доріана Грея». Цикл уроків. 10-й клас

«Петербурзькі повісті» Миколи Гоголя. Цикл уроків. 9-й клас

 Роберт Шеклі. Оповідання «Запах думки». Цикл уроків. 6-й клас

Анонс газети «Світова література»

№ 1

Матеріали Всеукраїнського семінару «Інноваційні технології в системі літературної освіти України»

№ 2

Зміни у викладанні світової літератури: чого очікувати викладачам та учням? Жити —це горіти, а не мерехтіти. Дженні Даунхем «Поки я жива» Роль народної пісні в оповіданні «Пісня про Правду» Р.М. Рільке «Срібна доба»російської поезії. Творчість поетів О.Блока, А. Ахматової, В. Маяковського

№ 3

Гра, що робить усіх щасливими. Елеонор Портер і її роман «Поліанна» Поезія Японії. Цикл уроків. 6-й клас Адам Міцкевич —представник європейського романтизму. 9-й клас Немає книг моральних або аморальних. За романом Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея». 10-й клас Особливості поетики і стилю Е. Хемінгуея. 11-й клас

Анонс газети Світова література № 4 (лютий) 2015 р

Елементи фольклору в поемі Генрі Лонгфелло «Пісня про Гайавату». 6-й клас.

Генрі Лонгфелло ще за життя став одним із найпопулярніших поетів не лише у себе на батьківщині, а й у всьому світі. Він був одночасно і поетом, і вченим філологом. У період формування американської національної культури намагався залучити своїх співвітчизників до художніх надбань Старого Світу, але разом із тим захоплювався і міфами американських індіанців – корінного населення Північної Америки. Заклик до миру та злагоди між людьми – провідна тема поеми «Пісня про Гайавату».

 

Позакласні заходи зі світової літератури

 

Матеріали будуть корисними як для вчителів світової літератури так і для керівників театральних та літературних гуртків. Містять розробки позакласних заходів для учнів 5- 1 класів

Анонс газети «Світова література» № 5

Із поезії французького символізму. 10-й клас

 

Матеріали до уроків  за творчістю  французьких символістів: Поля Верлена, Жана Рембо, Стефана Малларме. Французькі символісти проголосили існування кількох світів: реального (об’єктивного), духовного (суб’єктивного) та ідеального (світу вічних ідей). На їхню думку, матеріальна природа – лише оболонка для духовної субстанції, яку має звільнити поет, щоб спрямувати її на пошук вічних Ідеї, Краси та Гармонії.

 

Дистанційне навчання учнів

Матеріли містять інструкції щодо використання в педагогічній діяльності сервісу Google, зокрема щодо організації дистанційного курсу навчання зі світової літератури.

Анонс газети «Світова література» № 4

Елементи фольклору в поемі Генрі Лонгфелло «Пісня про Гайавату». 6-й клас

Генрі Лонгфелло ще за життя став одним із найпопулярніших поетів не лише у себе на батьківщині, а й у всьому світі. Він був одночасно і поетом, і вченим філологом. У період формування американської національної культури намагався залучити своїх співвітчизників до вивчення художніх надбань Старого Світу, але разом із тим захоплювався і міфами американських індіанців – корінного населення Північної Америки. Заклик до миру та злагоди між людьми – провідна тема поеми «Пісня про Гайавату».

 

Позакласні заходи зі світової літератури

 

Матеріали будуть корисними як для вчителів світової літератури,  так і для керівників театральних та літературних гуртків. Містять розробки позакласних заходів для учнів 5—11-х класів

 

 

 

Світова література. Шкільний світ, №24, грудень 2014

zlg-2014-024-cv-1

 

У номері:

Літературний календар Грудень

Літературна вітальня Маріо Варгас Льйоса в Україні

Майстерня : моделюємо систему уроків Олена ПІТЕРСЬКА. Cвіт дитинства. Цикл уроків. 5‑й клас Тетяна СКОРОДЄД. Людські відносини. Цикл уроків. 6‑й клас Тетяна КЛИМЕНКО. М. Булгаков, «Майстер і Маргарита». Цикл уроків. 11‑й клас Vale!: Запрошуємо на відкритий урок Тетяна ЧУБУК. Поема Вергілія «Енеїда». Літературна обробка римської легенди про троянця Енея — засновника Риму. 8‑й клас

Світова література. Шкільний світ, №23, грудень 2014

zlg-2014-023-cv-1

Літературний календар Грудень Золоті ключі: наука Вчителеві Лариса КАбан. Готуємо навчальне видання до друку. Закінчення. Початок у № 22, 2014 р. Майстерня: моделюємо систему уроків Олена ПІТЕРСЬКА. Природа і людина. 5-й клас Олена БОРКІВСЬКА. Чарльз Діккенс «Різдвяна пісня у прозі». Цикл уроків. 6-й клас

Світова література. Шкільний світ, №22, листопад 2014

zlg-2014-022-cv-1

У номері:

Літературний календар

Листопад: Золоті ключі: наука учителю Лариса Кабан. Готуємо навчальне видання до друку

Майстерня: моделюємо систему уроків Світлана Прокопенко. Літературна казка. Цикл уроків із розділу. 5-й клас Людмила ПЕЧЕНЮК. Цикл уроків за творчістю М. Гоголя. 6-й клас

Світова література. Шкільний світ, №21, листопад 2014

zlg-2014-021-cv-1

У номері:

Літературний календар. Vale: запрошуємо на відкритий урок. Юлія БОЛІЛА. Роман «Анна Кареніна» — художнє дослідження сімейних стосунків. Суперечливий образ Анни. 10-й клас Пазли сучасного уроку: мозаїка знахідок Вікторія СЕНИК, Мирослава СІРКО. Мандри казковими країнами. Повісті-казки Л. Керролла «Аліса в країні Див» та Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». 5-й клас Вікторія СЕНИК, Мирослава СІРКО. Гімн волі людини. За оповіданнями Джека Лондона «Любов до життя» та Олександра Довженка «Воля до життя». 6-й клас Вікторія СЕНИК, Мирослава СІРКО. Еволюція сюжету та ідейного спрямування байки «Вовк і ягня» у світовій літературі. 6-й клас Олена РУДОМЬОТОВА. Захоплива інтрига — основа детективного жанру. «Собака Баскервілів» Артура Конан Дойля. 7-й клас Парад порад: Від методики до практики Тамара УМАНСЬКА. Два генії поряд: Тарас Шевченко і Володимир Даль. Заочна екскурсія Ірина ВОЛИНЕЦЬ. Літературна екскурсія: форма набуття знань

Світова література, №17, вересень 2014

У номері: Літературний календар Парад порад: від методики — до практики Стати успішним. Матеріали для підготовки до олімпіади і конкурсу-захисту творчих робіт МАН зі світової літератури. 10-й клас Фанфік на уроках світової літератури Амфітеатр: театр у школі, мистецтво інтерпретації Інтерактивні методи навчання під час вивчення розділу «Антична література». 8-й клас

АНОНС: Цикл уроків із розділу «Міфи народів світу». 6-й клас Урок-панорама «Ми перебуваємо у світі, повному тайн, бо життя — це сон дивний». 9-й клас Стати успішним. Матеріали для підготовки до олімпіади і конкурсу-захисту творчих робіт МАН зі світової літератури. 11-й клас

Додаткова інформація

Кількість місяців передплати

, , ,

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.