35237
fig (1)fig (2)fig (3)fig (4)fig (5)

Фізика

41,33 грн.

Передплатний індекс – 35237

Передплата на ДП Преса

Періодичність виходу – 1 раз на місяць.

Обсяг номера — до 84 сторінок.

Мінімальний термін передплати – 1 місяць

Немає в наявності

Артикул: 35237 Категорія: Теґ:

Опис товару

Погляньмо довкола і стане зрозуміло, що фізичні явища оточують нас із самого дитинства. Багато фізичних знань про світ дитина набуває разом зі звичайним життєвим досвідом. Бо фізика — наука про природні явища, ті зміни, які в ній постійно відбуваються. Усі відкриття, зроблені людиною, колись були помічені у природі. Фізика — це ще й наука спостережень і дослідів, бо поки не перевіриш усі теорії та гіпотези, не впевнишся на 100% у правильності власного судження. Сонячна система, комети та супутники, наноматеріали та робототехніка, штучний інтелект — усе те, з чим ознайомлюються учні на уроках фізики. І завдання вчителя — розповідати про це щоразу цікавіше.

Анонси та новини видання

АТОМ І АТОМНЕ ЯДРО. ДОСЛІД РЕЗЕРФОРДА. 9-й клас

Урок-тренінг із фізики з теми «Атом і атомне ядро. Дослід Резерфорда» — перший у темі «Атомне ядро. Ядерна енергетика». Викладанню матеріалу передує «мозковий штурм» та бесіда з учнями щодо значення вчення про атом для сучасної науки, технології, техніки, енергетики, політики, культури. Учитель ознайомлює учнів з історією атомістики, застосовуючи літературні джерела, зокрема уривок із поеми Лукреція Кара «Про природу речей». Основну частину уроку присвячено розгляду сучасних поглядів на будову атома. Презентації сприяють формуванню в учнів первинних уявлень про будову атома та розумінню суті досліду Резерфорда. Наприкінці уроку передбачено закріплення матеріалу за допомогою проблемних запитань і тестових завдань, які вимагають не лише запам’ятовування, а й розуміння матеріалу.

Мета:

 • навчальна: ознайомити учнів з основними етапами розвитку вчення про будову атома; сформувати первинні поняття про будову атома; ознайомити учнів із планетарною моделлю атома, історією цієї моделі, дослідом, на якому ґрунтується ця модель;
 • розвивальна: розвивати в учнів мислення, творчі здібності, увагу, пам’ять, пізнавальний інтерес до вивчення законів природи; формувати вміння порівнювати, узагальнювати; розширювати світогляд учнів; сприяти узагальненню та систематизації набутих знань, формуванню навичок роботи в групах;
 • виховна: формувати фізичну картину світу; виховувати інформаційну культуру, прагнення застосовувати здобуті знання, уміння вирішувати поставлені проблеми.

Тип уроку: засвоєння нових умінь та навичок.

Вид уроку: урок-тренінг.

Методи та прийоми навчання: вправа «Закінчіть речення», метод «Мозковий штурм», вправа «Знайдіть помилки», тест-контроль, гра «Так чи ні?».

Обладнання: комп’ютер, тестові завдання, картки із завданнями для груп, підручник із фізики для 9-го класу.

Перебіг уроку

Відшукай усьому початок, і ти багато чого зрозумієш. Козьма Прутков

І. Організаційний момент

Формування робочого настрою.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Відомий американський фізик Р. Фейнман висловив таку думку: «Якби в результаті якоїсь світової катастрофи всі накопичені людством знання виявилися знищеними й до майбутніх поколінь мала б дійти лише одна фраза, то яке твердження з найменшої кількості слів принесло б найбільше інформації? Я вважаю, що це — (атомна гіпотеза)...».

(Клас поділяють на три групи, які протягом 5 хв за допомогою методу «Мозковий штурм» на картках продовжують висловлювання Р.Фейнмана)

Правила «Мозкового штурму»

 • пропонуй, ґрунтуючись на ідеї інших;
 • утримуйся від критики;
 • що більше ідей, то краще;
 • не відкидай жодних ідей;
 • жодних «убивчих» висловлювань.

(Представники кожної групи виголошують ідеї. Потім учитель підбиває підсумки та відзначає, що на уроці потрібно пригадати й узагальнити відомості про атом, розглянути суть досліду Е. Резерфорда 

і з’ясувати, з яких частинок складається ядро атома)

Учитель. Наше століття невипадково називають атомним. Усім нам добре знайомі такі поняття, як «атомна електростанція», «атомні кораблі», «атомна бомба», «атомна енергія» тощо. Учення про атоми стало важливим розділом фізики. І хоча світ атома ніхто не бачив, він реальний. Життя ставить перед нами багато запитань. Деякі вирішуються дуже просто, а над іншими людство б’ється тисячі років, зокрема над такими: «Як побудований світ? Із чого все складається?».

Нині нас ці питання вже не заганяють в глухий кут. Наприклад, ми знаємо, що всі тіла складаються з дрібних частинок. Але це було відомо не завжди. Тож протягом уроку ми ознайомимося з відповідями на ці та інші запитання. Але перш ніж розпочати вивчення теми, пригадаймо, що ж ми знаємо про атом.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда

— Що означає слово «атом»?

— Хто ввів це поняття у фізику?

— Скільки видів атомів нині відомо вченим?

— Чи можна побачити атом?

— Які розміри атома?

— Що таке електрон?

— Який його заряд?

Гра «Так чи ні?»

Учитель. Для ефективного засвоєння нового матеріалу ви повинні були повторити вдома тему «Електричне поле».

(Учитель зачитує твердження. Якщо воно слушне, то учні підіймають зелену картку, якщо хибне — червону. Фізіологи встановили, що зелений колір викликає в людини посилене утворення серотоніну, який діє заспокійливо, допомагає вийти зі стану депресії. Червоний колір стимулює синтез адреналіну, який призводить до збудження)

Твердження

 1. Існують два види зарядів — позитивні та негативні. (+)
 2. На скляній паличці, потертій об шовк, заряд негативний. (−)
 3. Два однойменні заряди відштовхуються. (+)
 4. Навколо нерухомого зарядженого тіла існує магнітне поле. (−)
 5. Що ближче до заряду, то сильніше електричне поле. (+)
 6. Найменший заряд має частинка йон. (−)
 7. За звичайних умов атом електрично нейтральний. (+)
 8. До складу ядра входять електрони. (−)

ІV. Повідомлення теми й мети уроку

Учитель. Сьогодні на уроці ми будемо вивчати будову атома і атомного ядра.

 1. Вивчення нового матеріалу
 2. Чи можна поділити неподільне?

Учитель. Епіграфом до уроку стали слова Козьми Пруткова: «Відшукай усьому початок, і ти багато чого зрозумієш». Тож почнемо із самого початку, тобто з того, хто першим висловив думку про атомну будову речовини. Деякі учні мали випереджувальні завдання й підготували презентації та розповідь про вчених, які вперше висловили думку про атомну будову речовини.

Демонстрація презентації «Чи можна поділити неподільне?».

 1. Модель атома Дж. Томсона

Учитель. На своєму шляху теорія атома натрапляла на численні перешкоди, остаточно вона утвердилася в ХІХ ст., коли в 1903 р. англійський фізик Джозеф Джон Томсон (1856—1940) запропонував свою модель атома.

Демонстрація презентації «Модель атома Дж. Томсона».

 1. Наукові досягнення Е. Резерфорда

Учитель. Очевидно, що для з’ясування будови атома було потрібно проникнути всередину атома, тобто в найглибші таємниці природи! І це зробив у 1909 р. англійський фізик Ернест Резерфорд.

Розповідь учня про життя Е. Резерфорда.

 1. Суть досліду Резерфорда

Презентація «Планетарна модель атома».

 

 1. Будова ядра

Учитель. Після того, як було з’ясовано будову атома, постало запитання: «Із чого ж складається ядро?».

Після відкриття у 1932 р. Джеймсом Чедвіком нейтрона Д. Іваненко та Є. Гапон висловили гіпотезу щодо протонно-нейтронної будови ядра, яка здобула загальне визнання.

Згідно із сучасними уявленнями, ядро складається з позитивно заряджених частинок (протонів — p) і електрично нейтральних частинок (нейтронів — n). Маса нейтрона приблизно дорівнює масі протона. Протони і нейтрони, що входять до складу ядра, називають нуклонами. Їх число відповідає масовому числу елемента в таблиці Д. Менделєєва:

А = Z + N.

Порядковий номер у таблиці Д. Менделєєва вказує на кількість протонів (електронів) в атомі у нормальному стані — Z.

Кількість нейтронів в атомі:

N = A – Z.

Ядра хімічних елементів позначають символом AZX, де X — хімічний символ елемента. Наприклад, 168O, 2311Na, 3517Cl. Атом електрично нейтральний, що означає, що сумарний негативний заряд електронів за модулем дорівнює сумарному позитивному заряду протонів.

VІ. Закріплення нового матеріалу

Робота з підручником

(Учитель пропонує учням попрацювати з підручником: потрібно дати відповіді на запитання, опрацювавши певний параграф (додаток 1)).

Робота у групах (інтерактивна технологія (додаток 2))

Вправа «Знайдіть помилки»

Французький (англійський) фізик Е. Резерфорд, провівши дослідження будови атомів, запропонував планетарну модель атома. Згідно з цією моделлю, атом складається з електронів (ядра), що містяться в центрі атома, та ядра (електронів), яке рухається навколо електронів (ядра). Заряд ядра визначається зарядом нейтронів (протонів). Кількість нейтронів (протонів) і кількість електронів однакова, тому негативний (позитивний) заряд ядра дорівнює за абсолютною величиною сумарному позитивному (негативному) заряду електронів.

Виконання тестового завдання (додаток 3)

Відповіді :

Варіант I: 1) А; 2) В; 3) Г; 4) В; 5) В.

Варіант II: 1) В; 2) Г; 3) А; 4) А; 5) В.

VІІ. Підбиття підсумків уроку

Вправа «Закінчіть речення»

— Першу модель атома запропонував...

— Він представив модель атома у вигляді...

— Її ще називають...

— Модель атома за Резерфордом...

— Її ще називають...

— Розміри атома...

— Розміри ядра...

Учитель. Ну що ж, повернімося до епіграфа уроку: «Відшукай усьому початок, і багато чого зрозумієш». Я думаю, що на уроці ми відшукали початок, а багато чого зрозуміти нам доведеться на наступних уроках.

VІІІ. Домашнє завдання

Використані джерела

 • Бакли Р. Теория и практика тренинга / Бакли Р., Кэйпл Дж. СПб. Питер–Пресс. 1997.
 • Нетрадиційні уроки фізики. Частина ІІ З. В. Дубас В. Р .Шарамова. Тернопіль. Підручники. Посібники, 2003.
 • Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С.О. Довгого. Харків. Видавництво «Ранок», 2017.
 • Фізика. Навчальна програма для 7—9 класів. URL: https://osvita.ua/school/program/program-5-9/56124/
 • Физика для всех. URL: http://fizika-abc.at.ua

Рита КАЧАЛОВА, учителька фізики та астрономії

Маріупольського НВК «колегіум-школа» № 28, Донецька обл.;

Галина РОДІОНОВА, учителька економіки

газета "Фізика", №4 квітень 2018

Робота і потужність електричного струму. 8-й клас

Під час вивчення механічних і теплових явищ, а також на початку вивчення електричних явищ, неодноразово використовують термін «робота». І, як ми знаємо, робота у фізиці — це не характеристика самого тіла, а властивість сил діяти, унаслідок якої самим тілом або над тілом може виконуватись робота. А важливою характеристикою кожного електричного приладу є енергія, яку він споживає за одиницю часу — потужність.

Мета:

 • сприяти формуванню в учнів навчально-пізнавальної компетенції: знання характеристик, формул, способів вимірювання роботи й потужності електричного струму;
 • коригувати і вдосконалювати вміння використовувати формули для визначення роботи й потужності електричного струму під час розв’язування задач;
 • розвивати в учнів комунікативну компетенцію: уміння працювати в групах, формулювати й аргументувати власні думки; уміння користуватися отриманими знаннями;
 • виховувати інтерес до вивчення фізики, самостійність, наполегливість, уважність.

Обладнання: мультимедійний проектор, ноутбуки, індивідуальні залікові картки, картки із схематичним зображенням елекртичних приладів, амперметр, вольтметр, ключ, резистор, акумулятор, лампочка, лічильник електроенергії.

Перебіг уроку

І. Організаціний етап

(Організація учнів класу до уроку.)

Учитель. А тепер тихенько сіли

І розмови припинили,

Настрій та пам’ять із собою взяли

І урок розпочали.

Загальнокорекційний етап

Вправа «Тренуємо пам’ять»

Діти зачитують слова, записані на дошці: компас, школа, сонце, телевізор, урок, учитель, фізика, оцінка.

Завдання

Запам’ятати слова в такій послідовності, як вони записані.

(Учитель радить використати ейдетику: «оживити» слова, склавши про них якусь фантастичну історію. Учитель перевіряє, як учні їх запам’ятали. Охочі розповідають фантастичні історії, складені з цими словами.)

ІІ. Корекція знань і вмінь

Учитель повідомляє про самооцінювання під час виконання завдань і роздає залікові аркуші, на яких записано форми роботи на уроці:

 • перевірка домашнього завдання;
 • «фізичний аукціон»;
 • «абетка електротехніка»;
 •  «реклама»;
 •  робота біля дошки;
 • тест-контроль.

Актуалізація опорних знань

 • Яку тему ми вивчаємо?
 •  Із якими фізичними величинами ознайомилися? (Сила струму, напруга, опір.)

Перевірка домашнього завдання

(Учитель перевіряє розв’язки домашніх задач, запитує про можливі труднощі, що виникли під час їх нього розв’язування.)

Група І — задача 6, с. 85 (відповідь: напруга на полюсах джерела — 0,16 В).

Група ІІ — задача 3, с. 84 (відповідь: сила струму в колі — 1 А).

Опрацювати § 14 («Паралельне з’єднання провідників»), повторити § 9—11 («Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр», «Електрична напруга», «Електричний опір»).

Учитель звертає увагу учнів на те, що електричне коло в освітленні класу містить декілька ламп і просить пояснити, чому вихід із ладу однієї лампи майже не впливає на роботу решти (на практиці до електричного кола часто доводиться приєднувати кілька споживачів, як це зроблено в класній кімнаті, тобто споживачі з’єднані паралельно).

Вправа «Фізичний аукціон»

(У грі беруть участь усі учні. Учитель виставляє лот, починаються торги.)

Лот 1: напруга.

Лот 2: сила струму.

Лот 3: опір.

Завдання

Якомога більше повідомити про свій лот. Учень, який останнім надасть інформацію про лот, отримує 2 бали, усі учасники торгів — 1 бал.  (Учні виставляють бали в залікові аркуші.)

Вправа «Абетка електротехніка»

Учитель показує прилад, а учні на картці — його схематичне позначення (електрична лампочка, ключ, акумулятор, резистор, амперметр, вольтметр).(Учні виставляють бали в залікові аркуші.)

Вправа «Реклама» (робота в групах)

Учитель. Уявіть, що ви — співробітники рекламного агентства і вам замовили створити рекламу:

групі І — амперметра;

групі ІІ — вольтметра.

(Учні працюють у групах і через кілька хвилин представники з кожної групи представляють свої реклами.)

Приклад реклами амперметра:

Ми вас усіх вітаємо,

Амперметр представляємо.

Універсальну річ вам пропонуємо,

Амперметр ось такий рекламуємо.

Цим амперметром ви завжди можете виміряти силу струму від 0 А до … А.

Ціна поділки амперметра — … А.

На електричних схемах амперметр позначають ось так: (показує на картці).

Амперметр наш — чародій, лише користуватись ним умій!

Пам’ятайте, що амперметр завжди вмикається послідовно з тим провідником, у якому необхідно виміряти силу струму.

Амперметр наш — шик! Амперметр наш — клас!

Тож придбайте його в нас!

Приклад реклами вольтметра

Вольтметр — річ універсальна,

Потрібен всім буває він.

Ну як без нього ви впізнаєте

Напругу в домі своїм?

Нашим вольтметром можна виміряти напругу від 0 В до … В.

Ціна поділки вольтметра — … В.

Якщо ви побачите (показує схематичне зображення вольтметра), знайте, це вольтметр.

І пам’ятайте, що вольтметр приєднують паралельно до тієї ділянки кола, на якій необхідно виміряти напругу.

То що ж: вольтметрам всім хвала,

Щоб кожен із вас вольтметр мав!

Напругу вміло визначайте,

Вольтметр у кожнім домі майте!

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

(Учитель пропонує розглянути прилади на столі та звертає увагу учнів на електролічильник.)

Запитання

 • Чи бачили ви електролічильник?
 • Чи доводилося вам знімати покази електролічильника?
 • Яку фізичну величину, на вашу думку, вимірює цей прилад?

(Вислухавши припущення учнів, учитель повідомляє, що відповідь на останнє запитання учні отримають під час вивчення матеріалу уроку.)

ІV. Оголошення теми й мети уроку. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Мірою перетворення енергії одного виду на інший є робота.

В електричному колі мірою перетворення електричної енергії на інші види енергії є робота електричного струму.

Із формули напруги визначаємо роботу:

А = Uq,

оскільки

q = It,

то маємо формулу для обчислення роботи електричного струму на даній ділянці кола:

A = UІt. (1)

(Учні записують формулу в таблицю фізичних величин і зошити.)

Робота вимірюється в джоулях:

[А] = 1 Дж.

Із формули для розрахунку роботи електричного струму випливає:

1 Дж = 1 В · А · с.

(Учні записують у таблицю фізичних величин і зошити.)

Отже, щоб визначити роботу, яку виконує струм у певному споживачі, достатньо виміряти силу струму в споживачі, напругу на ньому та час проходження струму. Це непряме вимірювання.

Але існує прилад для прямого вимірювання роботи електричного струму — лічильник електричної енергії. Лічильники встановлюють скрізь (у квартирах, будинках, офісах, навчальних і виробничих установах).

(Учитель ознайомлює учнів із актуальним тарифом сплати за електроенергію в Україні.)

Потужність електричного струму — фізична величина, що характеризує швидкість виконання роботи:

P = I · U, (2)

A = P · t. (3)

(Учні записують формули в таблицю фізичних величин і зошити.)

В електротехніці використовують позасистемну одиницю роботи струму — кіловат-годину (кВт·год):

1 кВт·год = 3,6 · 106 Дж.

Одиницею потужності в СІ є ват:

[Р] = 1 Вт.

Розрізняють фактичну та номінальну потужності електричного струму.

Вимірювання ватметром потужності в споживачі — визначення його фактичної потужності.

Потужність, зазначена в паспорті електричного приладу або на приладі, — номінальна потужність.

Значення фактичної та номінальної потужностей споживача можуть відрізнятися.

У житлових будинках сила струму в проводці не повинна перевищувати 10 А. Тому максимально допустима потужність електричних приладів, які можна ввімкнути в мережу:

Р = 10 А · 220 В = 2200 Вт = 2,2 кВт.

Фізкультхвилинка

Що, стомилися? Тож хвилинку відведем для відпочинку (учні встають).

Широко руки фізика простягає (руки в боки),

В усі галузі життя заглядає (колові рухи руками):

У медицину — раз (присіли),

У побут — два (присіли),

У господарство — три (присіли).

Вправи знову почали.

Будівельник, енергетик, металург (почергове відведення прямих рук назад) —

Усі без неї, як без рук (руки в боки).

Уперед крокує наука ця (крокування на місці),

Їй не бачити кінця (крокування на місці).

Продовжимо ми працювати,

Щоб науку цю вивчати (сідають).

V. Закріплення вивченого. Розв’язування задач

Робота біля дошки

(Двоє учнів розв’язують задачі біля дошки (за потреби допомагає вчитель), решта учнів класу — самостійно у зошитах і потім перевіряють.)

 Задача 1

Скільки енергії споживає електричний чайник за 5 хв, якщо сила струму в ньому 1,5 А? Чайник підключено до мережі напругою 220 В.

Задача 2

На цоколі лампи розжарення написано «48 В, 96 Вт». Яка сила струму повинна протікати через нитку розжарення лампи, щоб вона працювала за номінальної потужності?

Діагностика рівня засвоєння отриманих на уроці знань і вмінь

Тест-контроль (додаток )

(Учні працюють за ноутбуками.)

Відповіді

Варіант 1 — 1 — г; 2 — а; 3 — б; 4 — г; 5 — в; 6 — в.

Варіант 2 — 1 — г; 2 — б; 3 — г; 4 — в; 5 — в; 6 — а.

VІ. Завершальна частина. Підбиття підсумків уроку

Вправа «Журналіст»

Учитель. Складіть коротку замітку в газету про сьогоднішній урок.

(Учні по черзі роблять висновки про те, чого вони навчилися на уроці, яких результатів і успіхів досягли.)

VІІ. Оцінювання

(Учні підраховують бали в залікових аркушах.)

VІІІ. Домашнє завдання

Група 1 — § 15, с. 87—91, вправа 15 (3) на с. 92.

Група 2 — § 15, с. 91, вправа 15 (2).

Скарбниця цікавих фактів

 • 1 кВт год дає змогу видобути:
 • 40 кг вугілля;
 • 33 кг нафти;
 • 15 кг залізної руди;
 • випекти 120 кг хліба.

Потужності деяких електричних пристроїв, Вт Таблиця)

Лампочка ліхтарика 1
Електробритва 14
Холодильник 200
Блок живлення комп’ютера 250—300
Телевізор 300
Фен для волосся 400
Пральна машина 500—1000
Праска 600—1000
Пилосос 600
Гідрогенератор ГЕС приблизно 250 000

Учитель. Відгадайте пісню, у якій описано універсальне джерело енергії, що можна отримати змінивши вираз обличчя людини.

 (Лунає пісня «Від усмішки…»)

Подаруймо одне одному усмішку та йдемо відпочивати на перерву.

Використані джерела

 • Басок А. Конструктор уроків: фізика, біологія / А.Басок, О. Кулініч — К.: Шк. світ, 2012.
 • Біла Д.Д. Інтерактивні уроки фізики / Д.Біла. Х.: Основа, 2015.
 • Інтерактивні методи на уроках фізики: (пос./упоряд.: Л. Хольвінська, С. Філоненко).  К.: Шк. світ, 2008.
 • Інтерактивні технології навчання (пос./Авт.-упоряд.: І. І. Дівакова).  Тернопіль: Мандрівець, 2007.
 • Тимочків М. І. Дидактична гра на уроках фізики у 7-9 класах / М.І.Тимочків, О. Я. М’ялковська . Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2007.
 •  Божинова Ф. Я. Фізика. 9 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. Закладів / Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О.Кірюхіна. Х.: «Ранок», 2009.
 • Робота і потужність електричного струму // Народна освіта. URL: http://narodna-osvita.com.ua/3598--33-robota-potuzhnst-elektrichnogo-strumu.html.

Світлана Онисковець, учителька фізики

Чудельської спеціальної ЗОШ — інтернату № 1,

Сарненський р-н, Рівненська обл.

газета "Фізика", №3 березень 2018


Дайджест новин

4


Актуально

Три осередки астрономії в довоєнному Львові

6


Практика

Тетяна ГОЛУБ. Гра «Ерудит». Урок узагальнення і систематизації знань із теми «Електричний струм». 8-й клас

14

Рита КАЧАЛОВА, Галина РОДІОНОВААтом і атомне ядро. Дослід Резерфорда. 9-й клас

20


Позакласний захід

Ірина ГРИНЬКО. Фізичний вернісаж. Позакласний захід. 7—11-ті класи

25


Методика

Галина Рій. Екологічне виховання учнів на уроках фізики. 7—8-мі класи

41

Микола САВУСІН, Яніна ЦОБЕНКО. Реалізація проектів дослідницько-пошукової діяльності учнів

46

Наталія БАТЕНЧУК. Фізичні основи машин і механізмів. Методичний паспорт проекту

54


Фізика в деталях

Людина широких горизонтів

65

Повітроплавання. 7-й клас Фізичні диктанти. 7—8-мі класи


Слово редактора

3


Дайджест новин

4


Практика

Надія Шкель. Тиск. Закон Архімеда. 7-й клас

7

Світлана Онисковець. Робота і потужність електричного струму. 8-й клас

10

Олександр РОМАНОВ. Плавання тіл. 7-й клас

15

Олександр Романов. Електричний опір. Питомий опір. Реостати. 8-й клас

24

Олександр РОМАНОВ. Перший закон термодинаміки. Адіабатичний процес. 10-й клас

34

Андрій ПАНАСЮК. Вологість повітря. 10-й клас

43


Дидактика

Андрій ПАНАСЮК. Кросворди з фізики. 8—10-ті класи

48


Методика

Олена НАЗАРЕНКО, Тетяна БРИТАН, Віктор ЧЕПІГА. Інший погляд. Нестандартні способи розв’язування задач

58


Фізика в деталях

Найвагоміші наукові результати Головної астрономічної обсерваторії (ГАО) НАН України за 2017 рік

60

Екологічне навчання на уроках фізики

 

Анонс газети «Фізика» 7, 2017

Технологія веб-квестів у навчальній діяльності для розвитку критичного мислення

Перед сучасною освітою стоїть завдання пошуку нових видів й форм організації навчальної діяльності. Навчання має розвивати критичне та творче мислення. Широке й ефективне впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес сприяє підвищенню його якості, зацікавленості студентів і викладачів, є важливим етапом реформування традиційної системи освіти в контексті глобалізації. Однією з таких технологій, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу й синтезу, систематизувати й вирішувати поставлені задачі, є технологія web-квестів.

 Мозкосумісна фізика

Стратегія Brain-Based Learning через мережу Brain schools

Проблема дослідження мозку людини — одне з найбільш захопливих завдань, які коли-небудь поставали перед наукою. Адже все, що досі досліджувалося, — атом, галактика і мозок тварини — було простішим, ніж мозок людини. Із філософської точки зору невідомо, чи можливе в принципі вирішення цього завдання, адже крім приладів та методів основним засобом пізнання мозку залишається лише наш людський мозок.

газета «Фізика»

 

Анонс газети «Фізика» 6, 2017

Елективні курси майбутнє профільного навчання.

Елективні курси — це курси профільного доповнення, які поглиблюють та розширюють межі профільних предметів, розвивають і доповнюють їх зміст. Вони пов’язані, перш за все, із задоволенням індивідуальних освітніх інтересів, потреб і нахилів кожного школяра. Метою вивчення елективних курсів є орієнтація учнів на індивідуалізацію навчання і соціалізацію; на підготовку до усвідомленого і відповідального вибору сфери майбутньої професійної діяльності.

Мозкосумісна фізика

Педагоги більше не можуть ігнорувати вражаючих досліджень науки про мозок. В усьому світі швидкими темпами розповсюджуються навчальні заклади, в яких упроваджуються новітні методики і технології, засновані на результатах нейродосліджень. Упроваджується стратегія «Brain-Based Learning», тобто «викладання, що спирається на головні знання про мозок» — цілеспрямоване упровадження технологій, основаних на принципах, що випливають з масиву цілеспрямованих наукових досліджень.

Довженко і космос

У матеріалі йдеться по твір Олександра Довженка «У глибинах космосу» і про вітчизняні та зарубіжні спроби письменників та кінематографів розповісти про своє бачення освоєння космосу.

газета «Фізика»

Анонс газета «Фізика» 5, 2017

Роботи переможців конкурсу «Панорама творчих уроків — 2017»

Оголошення результатів конкурсу, темою якого був «Сучасний урок: нові форми».

Музей Ампера і електрики

Авторка матеріалу ділиться враженнями від захоплюючої подорожі до Франції, у селище Полемьйо-о-Мон-д’Ор, що неподілак Ліона, де жив Ампер. Розповідь про «Музей Ампера і електрики».

Використання електронних таблиць і графіків при вивченні фізики

Зараз, у зв’язку з комп’ютеризацією шкіл, на уроках є можливість використати сучасні інформаційні технології. Тому використання комп’ютера в освітньому процесі і активізує увагу учнів й посилює інтерес до уроку, і полегшує роботу учнів і учителя. У матеріалі розглянуто питання, пов’язані з використанням електронних таблиць і графіків при вивченні фізики.

газета «Фізика»

Анонс газети Фізика № 7 (559), квітень 2015р

fig-2015-007-cw

Теплові явища. Цикл уроків. 8‑й клас

Дослідження явища капілярності. Навчальна практика. 10‑й клас

Рух тіл під дією сили тяжіння. Механіка та військова справа. Учнівська конференція. 10‑й клас

Безпека людини під час роботи. З електричними пристроями. Бінарний урок. 9‑й клас

Матеріали до уроків астрономії. Для учнів і вчителів

Зміст газети "Фізика"

Фізика № 1 – 2015 1. ІЗОПРОЦЕСИ В ГАЗАХ. 10‑й клас Людмила ФЕДОСЮК, учитель фізики Кузнецовської гімназії, Рівненська обл.

2. НЕХАЙ НЕ ГАСНЕ СВІТ НАУКИ Сценарій до 170‑річчя від дня народження І. Пулюя Володимир ЧИСТУХ, учитель Завалівської ЗОШ І—ІІІ ст., Підгаєцький р‑н, Тернопільська обл.

3. КАЛЕНДАР ЮВІЛЕЙНИХ ДАТУЧЕНИХ-ФІЗИКІВ

4. ЦІКАВО ПРО ПІРОТЕХНІКУ

Вкладка 5. МАТЕРІАЛИ ДО УРОКІВ АСТРОНОМІЇ Для учнів та вчителів Продовження. Початок у № 24 (552), грудень 2014 р. Матеріал підготували до друку Юрій МИРОШНІЧЕНКО та Юрій КРУПА

Фізика № 2 – 2015 1. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ LІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЮНИХ ФІЗИКІВ м. Суми, 2014. 8—9-ті класи Підготував Борис КРЕМІНСЬКИЙ, доктор педагогічних наук, доцент, науковий співробітник Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України.

2. КАЛЕНДАР ЮВІЛЕЙНИХ ДАТ УКРАЇНСЬКИХ ФІЗИКІВ ТА АСТРОНОМІВ 2015 рік Віра ШАРОМОВА, заслужений працівник освіти України, доцент кафедри природничо-математичної освіти Львівського ІППО; Ольга ТКАЧИК, учитель-методист, учитель фізики ЗОШ I—III ст. № 32, м. Львів

3. ДОСЛІДИ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ у домашніх завданнях із фізики Лілія ГУНЬКО, учитель фізики ЗОШ І—ІІІ ст. № 7, м. Біла Церква, Київська обл.

4. ЗАОЧНА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОЛІМПІАДА Січень — лютий 2015 року

Дидактика Вкладка Завдання до теми «Магнітне поле»

Фізика № 3 – 2015

1. ВСТУПНІ ЗАВДАННЯ УЗФТШ — 2015 Аліса НЕСЕНЮК, керівник Української заочної фізико-математичної школи Фізико-технічного навчального центру НАМ України

2. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 8‑й клас Галина РІЙ, учитель фізики Ріпинецької ЗОШ І—ІІ ст., Бучацький р‑н, Тернопільська обл.

3. ТЕПЛОВИЙ СТАН ТІЛА. ТЕМПЕРАТУРА. ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 8‑й клас Олександр РОМАНОВ, учитель фізики Високопільської ЗОШ І—ІІІ ст., Херсонська обл.

4. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ ТІЛА ТА СПОСОБИ ЇЇ ЗМІНЕННЯ. ВИДИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ. 8‑й клас. Олександр РОМАНОВ

5. ТРАНСФОРМАТОР. ВИРОБНИЦТВО, ПЕРЕДАЧА Й ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ. 11‑й клас Оксана АРТЮШЕНКО, викладач фізики й астрономії державного навчального закладу «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти»

Фізика № 4 – 2015

1. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ТЕПЛОВІ МАШИНИ Цикл уроків. 8‑й клас Перші два уроки з теми (урок 1 «Тепловий стан тіла. Температура. Вимірювання температури» та урок 2 «Внутрішня енергія тіла та способи її змінення. Види теплопередачі») були надруковані в попередньому номері нашої газети. Цього разу пропонуємо уроки 3—6. Із рештою уроків ви матимете можливість ознайомитися в наступних випусках газети. Олександр РОМАНОВ, учитель фізики КЗ «Високопільська ЗОШ І—ІІІ ст.», Херсонська обл. 2. СВІТ НАВКОЛО НАС КВК із фізики та хімії. 7‑й клас Наталія КУДОЯР, учитель фізики спеціалізованої школи І—ІІІ ст. № 7, м. Суми; Світлана СЕРДЮК, учитель хімії 3. МАТЕРІАЛИ ДО УРОКІВ АСТРОНОМІЇ Для учнів і вчителів Продовження. Початок у № 24 (552), 2014, № 1 (553), 2015 р. Матеріал з мережі Інтернет та друкованих джерел узагальнили та підготували до друку Юрій Борисович МИРОШНІЧЕНКО та Юрій Васильович КРУПА

Дидактика Вкладка АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА Тестові завдання для повторення теми. 11-й клас

Анонс Фізика № 5 – 2015 1. КВІТКОВА ФІЗИКА 2. КОСМОНАВТИКА: КАЛЕЙДОСКОП ФАКТІВ 3. МАНДРИ ДО ПЛАНЕТ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ 4. ПОДОРОЖ КРАЇНОЮ МАГНЕТИЗМУ 5. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ТЕПЛОВІ МАШИНИ

№ 6 (березень, 2015) С. Саричева, Л. Прокопчук. Радіація: «за» і «проти». 11 клас. В. Шаромова, М. Проців. Ядерна енергетика та сучасні проблеми екології. Урок-реквієм. 9 клас. Олександр Романов. Уроки з теми «Кількість теплоти. Теплові машини». Фізика навколо нас. Кросворди.

№ 7 (квітень, 2015) В. Шаромова, М. Проців. Механіка та військова справа. Конференція у 10-му класі. О. Семерфельд, Ю. Семерфельд. Дослідження явища капілярності. Навчальна практика в 10 класі. О. Дмитрієва. «Основи здоров’я і фізика». Інтегрований урок. Ю. Мирошніченко, Ю. Крупа. Матеріали до уроків астрономії: до теми 6 «Зорі. Еволюція зір».

Анонси газети "Фізика"

№ 3 (лютий, 2015) Галина Рій. «Закон збереження механічної енергії» (урок засвоєння нових знань, 8 клас). Олександр Романов. Уроки з теми «Кількість теплоти. Теплові машини»: «Тепловий стан тіла. Температура. Вимірювання температури» та «Внутрішня енергія тіла та способи її змінення. Види теплопередачі» (8-й клас). Оксана Артюшенко. «Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму» (урок з професійним спрямуванням, 11-й клас). Вступні завдання до УЗФТШ (з математики, інформатики, фізики).

№ 4 (лютий, 2015) Олександр Романов. Уроки з теми «Кількість теплоти. Теплові машини»: урок 3 «Кількість теплоти. Питома теплоємність тіла», урок 4 «Лабораторна робота «Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури», урок 5 Лабораторна робота «Визначення питомої теплоємності речовини», урок 6 «Теплота згоряння палива». Юрій Мирошніченко та Юрій Крупа. Матеріали до уроків астрономії: до теми 4 «Сонячна Система» та теми 5 «Сонце — найближча зоря». Наталія Кудояр, Світлана Сердюк. КВК «Світ навколо нас». Інтегрований позакласний захід з фізики та хімії. 7 клас

№ 5 (березень, 2015) Олександр Романов. Уроки з теми «Кількість теплоти. Теплові машини»: Урок 7 «Плавлення і кристалізація. Температура плавлення», урок 8 «Питома теплота плавлення. Розв'язування задач», урок 9 «Випаровування і конденсація», урок 10 «Кипіння. Питома теплота пароутворення і конденсації».

Матеріали до Дня космонавтики.

Фізика, №24, грудень 2014

fig-2014-024-cv-1

Зміст номера: Цікаві новини. Властивості поверхні рідини. Поверхневий натяг рідини. 10‑й клас. Геометрична оптика. 11‑й клас. Механічний рух. Розв’язування задач. 8‑й клас. У світі теплоти. Урок-подорож. 8‑й клас. Чи є в енергозбережувальних ламп майбутнє? Фізичний календар. Січень. Вкладка: Матеріали до уроків астрономії. Для учнів і вчителів.

Фізика, №23, грудень 2014

fig-2014-023-cv-1

Зміст номера: Цікаві новини. Розв'язування задач із механіки з використанням редактора електронних таблиць EXCEL. Капілярні явища. 10‑й клас. Нобелівська премія в запитаннях і відповідях. Вкладка: Альтернативна енергія. Дослідницькі проекти.

Фізика, №22, листопад 2014

fig-2014-022-cv-1

Зміст номера: Квантова голограма може зберігати інформацію. Загрозливий всесвіт. Найбільший вулкан сонячної системи. Шкідливий ультрафіолет. Розв'язання завдань L Всеукраїнської олімпіади юних фізиків м. Херсон, 2013 р. 10‑й клас. Креативна освіта на уроках фізики. Фізичний календар. Грудень 26. Вкладка: Енергія зв'язку атомних ядер. Фізика в таблицях.

Фізика, №21, листопад 2014

fig-2014-021-cv-1

Зміст номера:

Цікаві новини Око. Будова ока. Вади зору. 7‑й клас. Світлові явища. Урок розв’язування вправ і задач. 7‑й клас. Закон Джоуля — Ленца. Електронагрівальні прилади. Проблема енергозбереження. 9‑й клас. Борис Грабовський — творець електронної музики. Урок-панорама. 11‑й клас. Вкладка: Механічна робота та енергія. Цикл уроків. 8‑й клас.

Книжка 2015: Олімпіадні завдання. Фізика

физика

Ми знаємо, як підкорити Олімп! Якщо ви прагнете виховати справжніх знавців фізики або виростити вітчизняних ейнштейнів, тоді цей збірник для вас! Видання містить найцікавіші та найкращі задачі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики за 2009— 2013 н. рр., що доповнені авторськими розв’язками та ілюстраціями педагогів-практиків. Для вашої зручності задачі структуровано за роками та класами. Відтепер цікавий, але напрочуд складний процес підготовки учнів до олімпіад стане легшим. Ми допоможемо вам відчинити перед дітьми двері у захопливий світ фізики, побачити життя по-новому, знайти себе. Поспішайте замовити! Тираж обмежений! Замовляйте книжку за телефонами: (044) 284-24-50, (067) 408-84-73

Фізика, №17, вересень 2014

fig-2014-017 Зміст номера: Новини. Розв'язання завдань L Всеукраїнської олімпіади юних фізиків. М. Херсон, 2013 р., 9‑й клас. Практичні роботи з астрономії. Явище електромагнітної індукції. Методичні аспекти вивчення. Густина речовини. 7‑й клас. Українські фізики у світовій науці. Усний журнал.

Анонс наступного номера: Методичні засади формування багатокомпонентної системи знань із фізики в учнів гуманітарних класів. Агрегатні стани речовини.  Закон Архімеда. Умови плавання тіл. Урок-дослідження.

Властивості

Кількість місяців передплати

12, 06, 03, 01

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.