umb-2016-005-cover
Снимок экрана 2017-09-08 в 11.52.21windows-screenshotСнимок экрана 2017-09-08 в 12.17.25

Українська мова. Уроки. 8 Клас II семестр (електронна книга)

15,00 грн.

Збірник містить розробки уроків з української мови, укладені згідно з програмою для учнів 8-го класу, розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 6 червня 2012 року № 664.
Пропоновані види робіт і завдань, форми й методи організації та проведення сучасного уроку української мови сприяють формуванню основних компетентностей і компетенцій учнів.
Для вчителів-словесників, методистів, студентів філологічних факультетів педагогічних вищих навчаль­них закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації. До розробок уроків додаються дидактичні матеріали.

Демо-весія:
посилання на урок: umb-2016-005-epub-block-demo,
на додатковий матеріал umb-2016-005-epub-add4print-p053.

Артикул: umb-2016-005-epub Категорія: Теґи: , ,

Опис товару

Авторський творчий колектив:
Роєнко Оксана Петрівна, Литвиненко Людмила Миколаївна, Дністрян Олена Михайлівна, учителі української мови і літератури Черкаської СШ І—ІІІ ст. № 18;
Ганноцька Світлана Василівна, учитель української мови і літератури Черкаської ЗОШ І—ІІІ ступенів № 11;
Гордієнко Лариса Василівна, Дядик Ганна Василівна, учителі української мови і літератури Черкаської спеціалізованої школи І—ІІІ ступенів № 13;
Гуріна Світлана Леонідівна, Завадська Світлана Дмитрівна, Линник Алла Михайлівна, учителі української мови і літератури Черкаської ЗОШ І—ІІІ ступенів № 10;
Задорожня Наталія Петрівна, учитель української мови і літератури Лебединського НВК «Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 1» Черкаської області;
Сіденко Людмила Анатоліївна, учитель української мови і літератури Черкаської ЗОШ І—ІІІ ступенів № 21;
Скринник Оксана Миколаївна, учитель української мови і літератури Черкаської ЗОШ І—ІІІ ступенів № 19.

Рецензенти: Н. І. Лісова, проректор із питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти «КНЗ Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»;
Т. М. Чернега, учитель української мови і літератури Черкаської СШ І—ІІІ ст.№ 18.

Редакційна рада: М. Мосієнко, Д. Долгова, О. Калюжна, О. Семібаламут
Упорядкування: Бондаренко О., Чмигова О.

ISBN 978-966-451-000-1
ISBN 978-617-7290-41-3

УДК 821.161.2.09(075.3)
ББК 83.3(4Укр)я721

(б-ка «Шк. світу») © Бондаренко О., Чмигова О., упорядкування, 2017

Зміст

Орієнтовне календарно-тематичне планування

Розділ 5. Односкладне речення

Урок 34. Повні й неповні речення. Незакінчені речення, їх стилістичні функції. Тире в неповних реченнях

Урок 35. Культура мовлення. Використання неповних речень у діалозі та у складних реченнях для уникнення невиправданих повторень. Правильне інтонування неповних речень

Урок 36. Розвиток мовлення № 9. Діалог, складений на основі телепередач, його розігрування в різних стилях мовлення

Розділ 6. Просте ускладнене речення

Урок 37. Речення з однорідними членами. Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Кома між однорідними членами речення. Поширені й непоширені однорідні члени речення

Урок 38. Розвиток мовлення № 10. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (зокрема на основі прослуханих телепередач)

Урок 39. Речення з кількома рядами однорідних членів. Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові). Культура мовлення. Правильна будова речень із сполучниками не лише..., а й...; як..., так і...

Урок 40. Однорідні й неоднорідні означення

Урок 41. Узагальнювальні слова в реченнях із однорідними членами (повторення й поглиблення). Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях із однорідними членами

Урок 42—43. Розвиток мовлення № 11. Контрольний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

Урок 44. Узагальнення вивченого. Синтаксичний розбір простого ускладненого речення

Урок 45. Контрольна робота № 3 з тем «Односкладне речення. Просте ускладнене речення». Розвиток мовлення № 12. Контрольне аудіювання

Розділ 7. Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

Урок 46. Звертання непоширені й поширені. Риторичне звертання. Розділові знаки при звертанні

Урок 47. Розвиток мовлення № 13. Жанри мовлення: конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки. Особливості їх будови

Урок 48. Вставні слова (словосполучення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням

Урок 49. Вставні речення. Розділові знаки при вставних реченнях

Урок 50—51. Розвиток мовлення № 14. Контрольний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

Урок 52. Культура мовлення. Використання звертань і вставних слів (словосполучень, речень) для передачі ставлення до адресата. Синонімічність вставних слів і речень у тексті

Урок 53. Контрольний диктант

Урок 54. Контрольна робота № 4 з теми «Речення із звертаннями, вставними словами(словосполученнями, реченнями)»

Розділ 8. Речення з відокремленими членами

Урок 55. Поняття про відокремлення

Урок 56. Відокремлені додатки

Урок 57. Відокремлені означення

Урок 58. Культура мовлення. Правильна побудова речень із дієприкметниковим зворотом

Урок 59. Відокремлені обставини

Урок 60. Культура мовлення. Правильна побудова речень із дієприслівниковим зворотом

Урок 61. Відокремлені уточнювальні члени речення. Культура мовлення. Інтонація речень із відокремленими й уточнювальними членами

Урок 62. Розвиток мовлення № 15. Усне повідомлення на тему про мову, що вимагає зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі

Урок 63. Відокремлені прикладки

Урок 64. Розвиток мовлення № 16. Інтерв’ю в публіцистичному стилі (письмово)

Урок 65. Синонімічність простих речень із відокремленими членами і складних речень. Культура мовлення. Відокремлення як засіб художнього зображення (література), використання конструкцій із відокремленням у текстах наукового стилю (історія, географія, фізика, література)

Урок 66. Узагальнення й систематизація вивченого про речення з відокремленими членами

Розділ 9. Повторення в кінці року відомостей про словосполучення й просте речення

Урок 67. Словосполучення та просте неускладнене речення

Урок 68. Речення з однорідними членами та розділові знаки в них. Звертання, вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки в них

Урок 69. Речення з відокремленими членами

Урок 70. Підсумково-узагальнювальний урок. «Прогулянка країною Синтаксис»

Використані джерела

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.