Зміст номера

Інновації сучасної школи

Постіндустріальне суспільство потребує висококваліфікованих фахівців у галузі ІТ, соціально-економічного напряму, сфери послуг. Самостійно складно підготувати таких фахівців.

ПІШОХІДНИЙ ТУРИЗМ

Методичні рекомендації та навчальна програма. 

Пішохідний туризм — найбільш масовий і доступний вид спортивного туризму.

Туристські походи, краєзнавчі експедиції, екскурсіїпоєднуютьусобінавчальну,виховну, пізнавальну, морально-етичну діяльність разом із формами фізичного розвитку та за- гартовуванням. Зазначені заходи сприяють вихованню в учнів кращих людських якос- тей і сприяють формуванню в них важливих позитивних рис характеру.

Навчальна програма реалізується у гурт- ках пішохідного туризму позашкільних на- вчальних закладів і спрямована на вихован- ців віком від 9 до 18 років

Теорія поколінь як інструмент для реформ в освіті

Наступній номер!

Для здійснення ефективного педагогічного процесу потрібні взаєморозуміння, спільна для учня й учителя мета. Але як цього досягти, коли вони «з різних планет»?