Змист номера

X+Y+Z=?

Теорія поколінь як інструмент для реформ в освіті

ДІТИ ПОКОЛІННЯ Z

Як «цифровим емігрантам» працювати
із «цифровими аборигенами»?

Критиканство в освітніх інноваціях

Наступний номер!

У суспільстві майбутнього зможуть вижити лише відкриті системи, здатні швидко реагувати на будь-які зміни. І освіта теж має стати такою системою. У цьому номері директора школи якраз ітиме- ться про зміни (реформи) і про критику як один із чин- ників впливу на розвиток.
А ви — людина майбутнього?