zlb-2017-002-cover
zlb-2017-002-coverzlb-2017-002-block_Страница_002zlb-2017-002-block_Страница_003zlb-2017-002-block_Страница_004zlb-2017-002-block_Страница_005zlb-2017-002-block_Страница_006zlb-2017-002-block_Страница_007

Зарубіжна література. Уроки. 9 клас

82,00 грн.

Збірник складається з розробок уроків із зарубіжної літератури, укладених згідно з програмою для учнів 9-го класу, розробле­ною на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06 червня 2012 р. № 664.

Пропоновані види робіт і завдань, форми й методи організації та проведення сучасного уроку зарубіжної літератури якнайкраще забезпечать формування компетентностей і компетенцій учнів.

Збірник розрахований на вчителів-словесників, методистів, студентів філологічних факультетів педагогічних ВНЗ, слухачів кур­сів підвищення кваліфікації.

Автори: Любов Малигіна, Людмила Битко, Оксана Єрцова, Світлана Лімборська, Надія Підгорна, Ольга Северин, Лариса Сімон, Вікторія Чернуха, Людмила Юлдашева, Олена Бондаренко, Олена Чмигова

Серія: Бібліотека “Шкільного світу”

Рік видання: 2017 p.

Обкладинка: М’яка

Формат : А4 (210х290 мм)

К-ть сторінок:  176

Вага: 269 г

УДК 373.5.016:821(477-87).09

ISBN 978-966-451-000-1

ISBN 978-617-7290-99-4

Немає в наявності

Опис товару

ЗМІСТ

Урок 1. Літературні жанри й стилі

Урок 2. Перехідні явища в літературі. Специфіка жанрів у різних національних літературах

Розділ І. Просвітництво

Урок 3. Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм)

Урок 4. Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Ґуллівера» (1 частина). Історія написання твору

Урок 5. Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Ґуллівера». Просвітницькі ідеї у творі. Образ Ґуллівера як утілення концепції нової людини

Урок 6. Жанрова своєрідність роману «Мандри Лемюеля Ґуллівера» (поєднання реалістичних елементів і соціаль­ної фантастики)

Урок 7. Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова роману Джонатана Свіфта «Мандри Лемюеля Ґуллівера»

Урок 8. Розвиток мовлення. Проект. Презентація роману Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Ґуллівера»

Урок 9. Роль Йоганн Вольфганг Ґете в історії Просвітництва. Волелюбні мотиви та протистояння образів персона­жів у «Прометеї». Образ Прометея

Урок 10. Нове розуміння природи в ліриці Й. В. Ґете. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король». Ідея кохання і щастя в «Травневій пісні», ознаки фольклору

Читати далі

Урок 11. Просвітницька ідея об’єднання людства в оді Фрідріха Шиллера «До радості». Пафос твору, який став гім­ном Євросоюзу

Урок 12. Комбінована контрольна робота з теми «Просвітництво»

Розділ ІІ. Романтизм

Урок 13. Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття

Урок 14. Специфіка німецького романтизму і творчість Генріха Гейне. «Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи. «Не знаю, що стало зі мною»

Урок 15. Утілення високого почуття кохання у віршах митця. «На півночі кедр одинокий…», «Коли розлучаються двоє…». Особливості поетичної мови творів

Урок 16. Вплив творчості Джорджа Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності в ліриці поета. Фольклорні й біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона («Хотів би жити знов у горах», «Мій дух як ніч…») .

Урок 17. Українська тема в поемі Джорджа Байрона «Мазепа»

Урок 18. Специфіка зображення образу гетьмана в поемі Дж. Байрона «Мазепа» (монолог героя, романтичний пей­заж як засіб увиразнення образу, динаміка образу тощо)

Урок 19. Комбінована контрольна робота з теми «Із літератури романтизму. Творчість Г. Гейне, Дж. Байрона»

Урок 20. Значення творчості Олександра Сергійовича Пушкіна для розвитку російської та світової літератур. Про­відні мотиви його лірики. «Я пам’ятник собі поставив незотлінний». Тема призначення мистецтва

Урок 21. Тема кохання у віршах митця. «До А. П. Керн» («Я мить чудову пам’ятаю…»), «Я вас кохав…»

Урок 22. Взаємодія романтизму і реалізму в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті тощо) і образів

Урок 23. Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.). Дзеркальна композиція (лист Тетяни — відповідь Онєгіна — дуель — лист Онєгіна — відповідь Тетяни)

Урок 24. Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці та провінції, народних звичаїв і кола культур­них інтересів суспільства тощо) у романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»

Урок 25. Художнє новаторство О. С. Пушкіна в романі «Євгеній Онєгін» (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до зображення дійсності). Образ автора

Урок 26. Михайло Юрійович Лермонтов. Лірика. Мотиви світової скорботи в ліриці митця. «І нудно, і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»

Урок 27. Зв’язок творчості митця із традиціями європейського романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.). Порівняння віршів Г. Гейне «На півночі кедр одинокий…» і М. Ю. Лермонтова «Сосна»

Урок 28. Особливості розвитку сюжету й композиції в романі «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною та духовною атмосферою доби

Урок 29. Складність образу Печоріна, його духовна трагедія

Урок 30. Новаторство М. Ю. Лермонтова в жанрі роману

Урок 31. Розвиток мовлення. Контрольний твір «Зображення життєвих ідеалів героїв роману у віршах О. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін”»; «Особистість і суспільство в романі М. Ю. Лермонтова “Герой нашого часу”»; «Онєгін і Печорін — герої свого часу»

Урок 32. Урок позакласного читання. Олександр Сергійович Грибоєдов «Лихо з розуму»

Підсумкова контрольна робота за І семестр

Розділ ІІІ. Реалізм

Урок 33. Поняття реалізму та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму. Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом)

Урок 34. Оноре де Бальзак. Основні віхи творчості й особливості світогляду письменника. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика й проблематика, образи

Урок 35. Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»)

Урок 36. Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа тощо), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, учинки, філософське ставлення до життя тощо)

Урок 37. Микола Васильович Гоголь. Петербурзький етап життя і творчості письменника

Урок 38. «Ревізор». Творча історія п’єси

Урок 39. Урок виразного читання. Читання за особами уривків твору. Образи чиновників

Урок 40. Образ Хлєстакова та його динаміка

Урок 41. Образи чиновників. Засоби комічного у творі

Урок 42. Специфіка художнього конфлікту й жанру п’єси

Урок 43. Цикл петербурзьких повістей: основні теми й проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель»

Урок 44. Особливості сюжету й композиції

Урок 45. Образ Башмачкіна й засоби його створення. Художнє новаторство М. Гоголя в розробленні теми «маленької людини»

Урок 46. Образ столиці як чужого й ворожого для людини простору. Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі

Урок 47. Контрольна робота (твір) «Гіркий сміх великого гуманіста (за комедією М. Гоголя “Ревізор”)», «Хто винен у смерті Акакія Акакійовича? (за повістю М. Гоголя “Шинель”)», «Скнара і філософ, істота підла й висока (за повістю О. де Бальзака “Гобсек”)»

Розділ ІV. Нові тенденції у драматургії кінця XIX — початку XX ст.

Урок 48. «Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX — початку XX ст

Урок 49. Роль Генріка Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма

Урок 50. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси Г. Ібсена «Ляльковий дім»

Урок 51. Образна система драми Г. Ібсена «Ляльковий дім». Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу

Урок 52. Розвиток мовлення. Дискусія з теми «Чи мала Нора Хельмер моральне право залишити родину?»

Урок 53. Джордж Бернард Шоу. Особливості світогляду. Специфіка втілення античного міфу в п’єсі «Пігмаліон»

Урок 54. Динаміка образу Елайзи Дулітл у п’єсі Джорджа Бернарда Шоу «Пігмаліон»

Урок 55. Ідеї «одухотворення» людини й життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови

Урок 56. Контрольна робота. Тестування

Розділ V. Література XXXXI ст. Життя, історія, культура

Урок 57. Рей Дуґлас Бредбері. Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії «451°за Фаренгейтом»

Урок 58—59. Тема знецінення культури. Провідні мотиви твору — книжки, пожежі, тотальний контроль, інакомис­лення. Натовп і влада. Складне прозрівання особистості в тоталітарному суспільстві

Урок 60. Ерік Вольф Сіґел «Історія одного кохання». Розповідь про зворушливе й трагічне кохання студента, сина міль­йонера, до дочки бідного італійського емігранта

Урок 61. Проблема життя і смерті, батьків і дітей у творі

Урок 62. Гарпер Лі «Убити пересмішника». Проблема входження молоді в дорослий світ

Урок 63. Зіткнення із жорстокістю в романі Гарпер Лі «Убити пересмішника»

Урок 64. Моральні ідеали у творі Гарпер Лі «Убити пересмішника»

Урок 65. Урок позакласного читання. Барбара Космовська «Позолочена рибка»

Урок 66. Розвиток мовлення. Рецензія на сучасний літературний твір

Урок 67. Міжнародні літературні премії.

Урок 68. Комбінована контрольна робота з теми «Література ХХ — ХХІ ст.»

Розділ VI. Підсумки

Урок 69. Узагальнення й систематизація навчального матеріалу. Літературний брейн-ринг «Коштовний вантаж кораблів думки»

Урок 70. Узагальнення й систематизація навчального матеріалу. Реклама книжки й читання

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр

 

 

 

 

 

 

 

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.