inb-2017-003-cover
inb-2017-003-coverinb-2017-003-block_Страница_001inb-2017-003-block_Страница_002inb-2017-003-block_Страница_003inb-2017-003-block_Страница_004inb-2017-003-block_Страница_005inb-2017-003-block_Страница_007

Інформатика Уроки. 9 клас

96,00 грн.

Збірка містить розробки уроків інформатики для 9-го класу за навчальною програмою курсу «Інформатика» для учнів 5—9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів згідно з новим Державним стандартом повної загальної середньої освіти. Усі уроки структуровані, містять короткий теоретичний матеріал, добірку вправ, інтерактивних, тестових , практичних завдань тощо. Для вчителів інформатики, які працюють у 9-х класах.

Автори: Людмила Демченко, Оксана Журибеда, Світлана Новосьолова

 Серія: Бібліотека “Шкільного світу”

Рік видання: 2017 p.

Обкладинка: М’яка

Формат : А4 (210х290 мм)

К-ть сторінок:  216

Вага: 322 г

УДК 373.5.016.004](073)

ISBN 978-966-451-000-1

ISBN 978-617-7290-95-6

Опис товару

ЗМІСТ

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУСПІЛЬСТВІ

Урок 1. Інформаційні системи та інформаційні технології

Урок 2. Поняття інформаційного суспільства. Практична робота № 1. Освітні інформаційні ресурси і системи

ТЕМА 2. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Урок 3. Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Адресація в мережах. Мережеві протоколи. Поняття про протоколи передавання даних. Поняття ІP-адреси

Урок 4. Призначення й структура Інтернету. Передавання даних у мережі Інтернет. Адресація в Інтернеті. Поняття доменного імені та URL-адреси. Адміністрування доменних імен Інтернету. Канали зв’язку, їх види. Мережеві пристрої. Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера

Урок 5. Сучасні сервіси Інтернету (інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі). Сервіси Веб 2.0. Геосервіси

Урок 6. Спеціальні інструменти пошуку (добірки посилань, пошукові каталоги, експертні системи). Розширений пошук

Урок 7. Урок узагальнення знань. Комплексна практична робота № 1

Читати далі

ТЕМА 3. КОМП’ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Уроки 8—9. Етапи розробки презентації. Вимоги до презентації. Елементи дизайну презентації. Макети слайдів. Стильове оформлення слайдів презентації

Урок 10. Використання схем і діаграм у презентаціях

Урок 11. Гіперпосилання та елементи керування в презентаціях. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації. Керування показом презентації. Практична робота № 2. Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями

Урок 12. Елементи анімації. Практична робота № 3. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом

Урок 13. Урок узагальнення та систематизації знань. Комплексна практична робота № 2

ТЕМА 4. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Урок 14. Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії та боротьба з ними. Загрози, що виникають під час роботи в Інтернеті

Урок 15. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Захист від спаму. Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних

Урок 16. Урок узагальнення знань. Комплексна практична робота № 3. Налаштування параметрів безпеки в середовищі браузера

ТЕМА 5. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Уроки 17—18. Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’єктів.....89

Урок 19. Практична робота № 5. Комп’ютерне моделювання»

 Урок 20. Карти знань, їх призначення. Редактор карт знань

Урок 21. Практична робота № 6. Створення карт знань»

 Урок 22. Урок узагальнення знань. Комплексна практична робота № 4

ТЕМА 6. ТАБЛИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА АЛГОРИТМИ ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ

Урок 23.Табличні величини

Урок 24. Елемент керування «багаторядкове текстове поле». Введення та виведення табличних величин

Урок 25. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам

Урок 26. Практична робота № 7. Складання та виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами в навчальному середовищі програмування

Урок 27. Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим або найменшим значенням

Урок 28. Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук заданого елемента

Урок 29. Практична робота № 8. Складання та виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування

Урок 30. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів

Урок 31. Розв’язування задач на складання алгоритмів

Урок 32. Урок узагальнення знань. Комплексна практична робота № 5

ТЕМА 7. КОМП’ЮТЕРНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Урок 33. Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Основні складові публікацій

Урок 34. Створення, редагування та форматування комп’ютерних публікацій і їх об’єктів

Урок 35. Практична робота № 9. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону

Урок 36. Практична робота № 10. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження

Урок 37. Урок узагальнення знань. Комплексна практична робота № 6

ТЕМА 8. КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА. ВЕКТОРНИЙ ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР

Уроки 38—39. Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних. Поняття колірної моделі. Растрові зображення, їх властивості. Формати файлів растрових зображень. Векторні зображення, їх властивості. Формати файлів векторних зображень. Переваги й недоліки різних видів графіки

Уроки 40—41. Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень. Засоби векторного графічного редактора. Алгоритм побудови зображення з графічних примітивів

Урок 42. Практична робота № 11. Створення простих векторних зображень

Урок 43. Створення малюнків із кривих і ламаних. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Групування та вирівнювання об’єктів. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах. Практична робота № 12. Створення складних векторних зображень

Урок 44. Урок узагальнення знань. Комплексна практична робота № 7

ТЕМА 9. СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Урок 45. Поняття персонального навчального середовища. Використання Інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Хмарні технологі

Урок 46. Опитування з використанням онлайн-форм. Організація та планування колективної діяльності. Використання офісних веб-програм для створення спільних документів

Урок 47. Практична робота № 13. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм

Уроки 48—49. Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів із використанням онлайн- систем

Уроки 50—51. Практична робота № 14. Конструювання сайтів із використанням онлайн-систем

Урок 52. Урок узагальнення знань. Комплексна практична робота № 8

ТЕМА 10. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Уроки 53—58. Розв’язування компетентнісних задач

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.