umb-2017-003-cover
umb-2017-003-coverumb-2017-003-block_Страница_002umb-2017-003-block_Страница_005umb-2017-003-block_Страница_006umb-2017-003-block_Страница_009umb-2017-003-block_Страница_010

Українська мова. Уроки. 9 клас

85,00 грн.

Збірник містить розробки уроків з української мови, укладені згідно з програмою для учнів 9-го класу, розробленої на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06 червня 2012 р. № 664.

Пропоновані види робіт і завдань, форми й методи організації та проведення сучасного уроку української мови забезпечать формування компетентностей і компетенцій учнів.

Посібник стане в пригоді вчителям-словесникам, методистам, студентам філологічних факультетів педагогічних вищих навчальних закладів, слухачам курсів підвищення кваліфікації.

Автори: Роєнко Оксана, Архипова Валентина, Ганноцька Світлана, Гуріна Світланаа, Дністрян Олена, Завадська Світлана, Задорожня Наталія, Литвиненко Людмила, Скринник Оксана

Серія: Бібліотека “Шкільного світу”

Рік видання: 2017 p.

Обкладинка: М’яка

Формат : А4 (210х290 мм)

К-ть сторінок: 248
Вага: 373 г
УДК 373.5.016:811.161.2](073)
ISBN 978-966-451-000-1
ISBN 978-617-7290-93-2

Опис товару

ЗМІСТ

Орієнтовне календарно-тематичне планування

Урок 1. Українська мова серед інших мов. Розвиток української мови

Урок 2. Розвиток мовлення № 1. Повторення вивченого про мовлення. Вимоги до мовлення.

Мовленнєва ситуація. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо)

РОЗДІЛ 1. Повторення вивченого у 8-му класі

Урок 3. Просте неускладнене речення

Урок 4. Просте ускладнене речення

Урок 5. Розвиток мовлення № 2. Стилі, типи мовлення (повторення)

Урок 6. Основні правила правопису

Читати далі

РОЗДІЛ 2. Синтаксис. Пунктуація. Пряма й непряма мова

Урок 7. Пряма й непряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Культура мовлення й стилістика. Інтонація речень із прямою мовою

Урок 8. Заміна прямої мови непрямою

Урок 9. Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі. Культура мовлення й стилістика. Інтонація речень із діалогом

Урок 10. Розвиток мовлення № 3. Діалог, складений відповідно до пропонованої ситуації, розігрування діалогу

Урок 11. Цитата як спосіб передачі чужої мови

Урок 12. Розвиток мовлення № 4. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю

Урок 13. Контрольна робота № 1 (тестування) з теми «Синтаксис. Пунктуація. Пряма й непряма мова».

Розвиток мовлення № 5. Контрольне читання мовчки

РОЗДІЛ 3. Складне речення. Складносурядне речення

Урок 14. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язками

Урок 15. Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому

Урок 16—17. Розвиток мовлення № 6. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

Урок 18. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення

Урок 19. Розділові знаки між частинами складносурядного речення. Інтонація складносурядного речення

Урок 20. Синонімічність складносурядних речень із різними сполучниками, а також складносурядного речення й простих речень

Урок 21. Контрольний диктант

Урок 22. Контрольна робота № 2 (тестування) з теми «Складне речення. Складносурядне речення».

Розвиток мовлення № 7. Контрольне читання мовчки

РОЗДІЛ 4. Складнопідрядне речення

Урок 23. Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому

Урок 24. Розвиток мовлення № 8. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему

Урок 25. Розвиток мовлення № 9. Контрольний твір у публіцистичному стилі мовлення на морально-етичну тему

Урок 26. Підрядні сполучники й сполучні слова у складнопідрядних реченнях

Урок 27. Складнопідрядне речення з підрядною означальною частиною

Урок 28. Складнопідрядні речення з підрядною з’ясувальною частиною

Урок 29. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними способу дії, міри і ступеня, порівняння

Урок 30. Складнопідрядні речення з обставинними підрядними частинами місця й часу

Урок 31. Складнопідрядні речення з обставинними підрядними частинами причини, мети й умови

Урок 32. Складнопідрядні речення з обставинними частинами наслідку й допусту

Урок 33. Складнопідрядне речення з кількома підрядними

Урок 34. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях з кількома підрядними

Урок 35. Підсумкова самостійна робота з теми «Складнопідрядне речення»

РОЗДІЛ 5. Безсполучникове складне речення

Урок 36. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Культура мовлення й стилістика.

Особливості інтонації складного безсполучникового речення

Урок 37—38. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: кома та крапка з комою

Урок 39. Розвиток мовлення № 10. Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю

Урок 40—41. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: двокрапка

Урок 42—43. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: тире

Урок 44—45. Розвиток мовлення № 11—12. Контрольний вибірковий переказ тексту художнього стилю (на основі кількох джерел)

Урок 46. Контрольна робота № 3 (тестування) з теми «Безсполучникове речення». Розвиток мовлення № 13. Аудіювання

РОЗДІЛ 6. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

Урок 47. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

Урок 48. Складні речення з різними видами зв’язку (тренувальні вправи)

Уроки 49—50. Розвиток мовлення № 14—15. Контрольний твір у публіцистичному стилі мовлення на морально-етичну тему

Уроки 51—52. Розділові знаки в складних реченнях із різними видами зв’язку

Урок 53. Культура мовлення та стилістика. Синонімічність складних речень із простими

Урок 54. Контрольний диктант

Урок 55. Контрольна робота № 4 (тестування) з теми «Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку». Розвиток мовлення № 16. Контрольне аудіювання

РОЗДІЛ 7. Текст як одиниця мовлення та продукт мовленнєвої діяльності

Урок 56. Текст і його основні ознаки

Урок 57. Структура тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці

Урок 58. Оптимальне структурування абзаців і мікротем у висловлюваннях, що належать до різних типів і стилів мовлення

Урок 59. Розвиток мовлення № 17. Тези прочитаного (художнього твору, публіцистичної чи науково-пізнавальної статей)

Урок 60. Види й засоби міжфразного зв’язку. Актуальне членування у висловлюванні: відоме й нове

Урок 61. Розвиток мовлення № 18. Конспект почутого науково-навчального тексту

Урок 62. Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях

Урок 63. Розвиток мовлення № 19. Доповідь на основі двох-трьох джерел на морально-етичну або суспільну теми в публіцистичному стилі

РОЗДІЛ 8. Повторення й систематизація вивченого

Урок 64. Слово як предмет вивчення

Урок 65. Мовні аспекти вивчення речення. Порядок слів у реченні

Урок 66. Граматична основа. Види речень

Урок 67. Розвиток мовлення № 20. Ділові папери. Заява. Автобіографія. Резюме

Урок 68—69. Орфографія. Пунктуація

Урок 70. Підсумково-узагальнювальний урок

РОЗДІЛ 9. Підсумкові контрольні роботи

Методичні рекомендації

І семестр. Підсумкова контрольна робота. Пряма й непряма мова. Складносурядне речення.

Складнопідрядне речення

ІІ семестр. Підсумкова контрольна робота. Безсполучникове складне речення.

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

Текст як одиниця мовлення та продукт мовленнєвої діяльності

Відповіді на завдання

 

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.