gkb
gkb

Географія. Уроки. 8 клас

80,00 грн.

Збірник містить розробки уроків із географії, укладені за програмою для учнів 8‑го класу, розробленою на ос­нові Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06 червня 2012 р. № 664.

Запропоновані види робіт і завдань, форми й методи організації та проведення сучасного уроку географії якнайкраще сприяють формуванню учнівських компетентностей.

Для вчителів географії, методистів природничих дисциплін.

В наявності

Артикул: 9786177290604 Категорії: , Теґ:

Опис товару

До читача...............................................................................................................5

Орієнтовне календарно-тематичне планування.

Україна у світі: природа і населення, 8-й клас. ............................................ 6

І СЕМЕСТР

Вступ

Урок 1. Фізична і суспільна географія України............................................... 10

Урок 2. Географічні відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження......... 14

РОЗДІЛ 1. Географічна карта та робота з нею

Тема 1.1. Географічна карта

Урок 3. Картографічні проекції та види спотворень на географічних картах................................................ 18

Урок 4. Способи зображення географічних об’єктів і явищ на карті................ 22

Урок 5. Класифікація карт. Навчальні карти і атласи............................... 26

Тема 1.2. Топографічні карти

Урок 6. Топографічні карти........................................................................ 31

Урок 7. Читання та практичне використання топографічних карт.................. 34

РОЗДІЛ 2. Географічний простір України

Тема 2.1. Україна на політичній карті Європи та світу

Урок 8. Політична карта світу, її елементи та процес формування.............. 39

Урок 9. Форми правління і адміністративно-територіальний устрій країн........ 43

Урок 10. Фізико-географічне, економіко-географічне та політико-географічне

(геополітичне) положення України................................................. 47

Тема 2.2. Формування території України

Урок 11. Формування території України.

Сучасний адміністративно-територіальний устрій..................... 55

Тема 2.3. Україна на карті годинних поясів

Урок 12. Міжнародна система відліку часу. Час в Україні................................ 60

Урок 13. Узагальнення знань із теми «Вступ, географічна карта та робота з нею,

географічний простір України»............................................. 64

РОЗДІЛ 3. Природні умови і ресурси України

Тема 3.1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси України

Урок 14. Тектонічна будова України............................................. 68

Урок 15. Геологічна будова України..................................................... 72

Урок 16. Загальний план будови поверхні України. Рівнинний рельєф........ 77

Урок 17. Рельєф гірських систем України....................................................... 81

Урок 18. Типи рельєфу України за походженням............................................ 84

Урок 19. Класифікація корисних копалин. Паливні корисні копалини України.............................................. 87

Урок 20. Рудні корисні копалини України......................................... 91

Урок 21. Нерудні корисні копалини України........................................................ 96

Урок 22. Узагальнення знань з теми «Рельєф, тектонічна та геологічна будова,

мінеральні ресурси України»......................................................... 102

Тема 3.2. Клімат та кліматичні ресурси

Урок 23. Кліматотвірні чинники та їх взаємодія................................................. 106

Урок 24. Кліматичні показники...................................................................... 110

Урок 25. Загальні особливості клімату України. Кліматичні області.............. 114

Урок 26. Несприятливі погодно-кліматичні явища............................... 118

Урок 27. Кліматичні ресурси. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я

і господарську діяльність людини...................................................... 121

Тема 3.3. Води суходолу і водні ресурси

Урок 28. Поверхневі води України. Гідрографічні характеристики річок....... 126

Урок 29. Річкові системи України...................................................................... 130

Урок 30. Озера, водосховища, канали України...................................... 136

Урок 31. Болота і підземні води України. Водні ресурси, шляхи їх раціонального використання і охорони............................ 140

Урок 32. Узагальнення знань із теми «Клімат і кліматичні ресурси, води суходолу і водні ресурси України»....................................................... 144

УРОКИ. ІІ СЕМЕСТР

Тема 3.4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

Урок 33. Умови ґрунтоутворення................................................ 148

Урок 34. Основні типи ґрунтів. Земельні ресурси України............................. 153

Тема 3.5. Рослинність

Урок 35. Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні..................................................................................... 159

Тема 3.6. Тваринний світ України

Урок 36. Різноманітність тваринного світу. Закономірності поширення тваринного світу в Україні................................................................................ 165

Тема 3.7. Ландшафти України

Урок 37. Ландшафт як просторово-цілісна система.......................................... 171

Урок 38. Районування природних ландшафтів.............................................. 176

Урок 39. Природна зона мішаних та широколистих лісів України............... 180

Урок 40. Лісостепова природна зона........................................................... 185

Урок 41. Природна зона степів України...................................................... 189

Урок 42. Різноманіття природи підзон степової зони......................................... 192

Урок 43. Українські Карпати.......................................................................... 194

Урок 44. Кримські гори.................................................................. 199

Урок 45. Чорне море........................................................................................ 203

Урок 46. Азовське море...................................................................................... 208

Урок 47. Складання порівняльної характеристики природних зон................... 212

Тема 3.8. Природокористування

Урок 48. Основні види забруднень довкілля в Україні............................... 215

Урок 49. Природно-заповідний фонд України.................................................. 217

Урок 49. Узагальнення знань з теми «Ландшафти України, природокористування».................................... 221

РОЗДІЛ 4. Населення України та світу

Тема 4.1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України

Урок 51. Кількість населення в світі. Чинники, що впливають на кількість населення. Міграційна та демографічна політика держав.......................... 225

Урок 52. Кількість населення в Україні. Природний рух................................. 230

Урок 53. Механічний рух населення світу: причини і види міграцій.

Основні напрями міграційних потоків у світі. Статево-віковий склад населення світу............................................................................................. 236

Урок 54. Механічний рух населення України. Статево-віковий склад.......... 240

Урок 55. Українська діаспора............................................................................. 245

Тема 4.2. Розселення

Урок 56. Густота населення в Україні і світі. Територіальні відмінності густоти населення......................... 249

Урок 57. Міські населені пункти. Міське населення.................................... 254

Урок 58. Сільське населення України та світу............................................. 259

Тема 4.3. Етнічний склад населення

Урок 59. Етнічний (національний) склад населення світу................................. 264

Урок 60. Національний склад населення України......................................... 268

Тема 4.4. Релігійний склад населення

Урок 61. Релігійний склад населення України та світу...................................... 274

Тема 4.5. Зайнятість населення в світі й Україні

Урок 62. Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів.................. 280

Урок 63. Узагальнення знань з теми «Населення України та світу»................. 284

Урок 70. Підсумковий урок. Узагальнення знань за рік. Контрольна робота за ІІ семестр........................... 287

 

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.