gkb
gkb

Географія. Уроки. 8 клас

80,00 грн.

Збірник містить розробки уроків із географії, укладені за програмою для учнів 8‑го класу, розробленою на ос­нові Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06 червня 2012 р. № 664.

Запропоновані види робіт і завдань, форми й методи організації та проведення сучасного уроку географії якнайкраще сприяють формуванню учнівських компетентностей.

Для вчителів географії, методистів природничих дисциплін.

Немає в наявності

Опис товару

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування.

Україна у світі: природа і населення, 8-й клас

І СЕМЕСТР

Вступ

 • Урок 1. Фізична і суспільна географія України
 • Урок 2. Географічні відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження

РОЗДІЛ 1. Географічна карта та робота з нею

Тема 1.1. Географічна карта

 • Урок 3. Картографічні проекції та види спотворень на географічних картах

Читати далі

 • Урок 4. Способи зображення географічних об’єктів і явищ на карті
 • Урок 5. Класифікація карт. Навчальні карти і атласи

Тема 1.2. Топографічні карти

 • Урок 6. Топографічні карти
 • Урок 7. Читання та практичне використання топографічних карт

РОЗДІЛ 2. Географічний простір України

Тема 2.1. Україна на політичній карті Європи та світу

 • Урок 8. Політична карта світу, її елементи та процес формування
 • Урок 9. Форми правління і адміністративно-територіальний устрій країн
 • Урок 10. Фізико-географічне, економіко-географічне та політико-географічне (геополітичне) положення України.

Тема 2.2. Формування території України

 • Урок 11. Формування території України. Сучасний адміністративно-територіальний устрій

Тема 2.3. Україна на карті годинних поясів

 • Урок 12. Міжнародна система відліку часу. Час в Україні
 • Урок 13. Узагальнення знань із теми «Вступ, географічна карта та робота з нею, географічний простір України»

РОЗДІЛ 3. Природні умови і ресурси України

Тема 3.1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси України

 • Урок 14. Тектонічна будова України
 • Урок 15. Геологічна будова України
 • Урок 16. Загальний план будови поверхні України. Рівнинний рельєф
 • Урок 17. Рельєф гірських систем України
 • Урок 18. Типи рельєфу України за походженням
 • Урок 19. Класифікація корисних копалин. Паливні корисні копалини України
 • Урок 20. Рудні корисні копалини України
 • Урок 21. Нерудні корисні копалини України.
 • Урок 22. Узагальнення знань з теми «Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси України»

Тема 3.2. Клімат та кліматичні ресурси

 • Урок 23. Кліматотвірні чинники та їх взаємодія
 • Урок 24. Кліматичні показники
 • Урок 25. Загальні особливості клімату України. Кліматичні області
 • Урок 26. Несприятливі погодно-кліматичні явища
 • Урок 27. Кліматичні ресурси. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини

Тема 3.3. Води суходолу і водні ресурси

 • Урок 28. Поверхневі води України. Гідрографічні характеристики річок
 • Урок 29. Річкові системи України
 • Урок 30. Озера, водосховища, канали України
 • Урок 31. Болота і підземні води України. Водні ресурси, шляхи їх раціонального використання і охорони
 • Урок 32. Узагальнення знань із теми «Клімат і кліматичні ресурси, води суходолу і водні ресурси України»

УРОКИ. ІІ СЕМЕСТР

Тема 3.4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

 • Урок 33. Умови ґрунтоутворення
 • Урок 34. Основні типи ґрунтів. Земельні ресурси України
 • Тема 3.5. Рослинність
 • Урок 35. Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні

Тема 3.6. Тваринний світ України

 • Урок 36. Різноманітність тваринного світу. Закономірності поширення тваринного світу в Україні
 • Тема 3.7. Ландшафти України
 • Урок 37. Ландшафт як просторово-цілісна система
 • Урок 38. Районування природних ландшафтів
 • Урок 39. Природна зона мішаних та широколистих лісів України
 • Урок 40. Лісостепова природна зона
 • Урок 41. Природна зона степів України
 • Урок 42. Різноманіття природи підзон степової зони
 • Урок 43. Українські Карпати
 • Урок 44. Кримські гори
 • Урок 45. Чорне море
 • Урок 46. Азовське море
 • Урок 47. Складання порівняльної характеристики природних зон

Тема 3.8. Природокористування

 • Урок 48. Основні види забруднень довкілля в Україні
 • Урок 49. Природно-заповідний фонд України
 • Урок 49. Узагальнення знань з теми «Ландшафти України, природокористування»

РОЗДІЛ 4. Населення України та світу

 • Тема 4.1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України
 • Урок 51. Кількість населення в світі. Чинники, що впливають на кількість населення. Міграційна та демографічна політика держав
 • Урок 52. Кількість населення в Україні. Природний рух
 • Урок 53. Механічний рух населення світу: причини і види міграцій. Основні напрями міграційних потоків у світі. Статево-віковий склад населення світу
 • Урок 54. Механічний рух населення України. Статево-віковий склад
 • Урок 55. Українська діаспора

Тема 4.2. Розселення

 • Урок 56. Густота населення в Україні і світі. Територіальні відмінності густоти населення
 • Урок 57. Міські населені пункти. Міське населення
 • Урок 58. Сільське населення України та світу

Тема 4.3. Етнічний склад населення

 • Урок 59. Етнічний (національний) склад населення світу
 • Урок 60. Національний склад населення України

Тема 4.4. Релігійний склад населення

 • Урок 61. Релігійний склад населення України та світу

Тема 4.5. Зайнятість населення в світі й Україні

 • Урок 62. Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів
 • Урок 63. Узагальнення знань з теми «Населення України та світу»
 • Урок 70. Підсумковий урок. Узагальнення знань за рік. Контрольна робота за ІІ семестр

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.