укр мова
укр мова

Українська мова. Уроки. 8 клас. І семестр

55,00 грн.

Збірник складається з розробок уроків з української мови, укладених згідно з програмою для учнів 8-го класу, розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06 червня 2012 р. № 664.

Запропоновані види робіт і завдань, форми й методи організації та проведення сучасного уроку української мови сприяють формуванню компетентностей і компетенцій учнів.

Для вчителів-словесників, методистів, студентів філологічних факультетів педагогічних вищих навчаль­них закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації. До розробок уроків додаються дидактичні матеріали

В наявності

Артикул: 9786177290550 Категорії: , Теґ:

Опис товару

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ............................................................................................ 4

РОЗДІЛ 1. ВСТУП........................................................................................................................................................................................... 6

Урок 1. Тема. Вступ. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу........................................................... 7

Урок 2. Тема. Розвиток мовлення № 1. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи мовлення, вимоги до мовлення; засоби міжфразового зв’язку в тексті. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Вивчальне читання (практично) ................................................................................................... 10

РОЗДІЛ 2. ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО....................................................................................... 15

Урок 3. Тема. Лексикологія. Фразеологія .................................................................................................................................. 16

Урок 4. Тема. Морфологія й орфографія. Основні правила правопису................................................................................ 20

Урок 5. Тема. Морфологія й орфографія. Основні правила правопису................................................................................... 22

Урок 6. Тема. Розвиток мовлення № 2. Особливості будови опису пам’яток історії й культури. Усний вибірковий  переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в художньому стилі.......................... 25

РОЗДІЛ 3. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ................................................................................................................................... 27

Урок 7. Тема. Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова................................... 28

Урок 8. Тема. Види зв’язку в словосполученні. Граматична помилка та умовне позначення її (практично).................................... 30

Урок 9. Тема. Культура мовлення. Практичне засвоєння словосполучень, у яких допускаються помилки у формі залежного слова; синонімічність словосполучень різної будови.................................................................................... 33

Урок 10. Тема. Речення. Речення прості й складні (повторення). Культура мовлення. Зворотний порядок слів як засіб виразності мовлення........................................................................................................................................... 35

Урок 11—12. Тема. Розвиток мовлення № 3. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі............................................................................... 38

Урок 13. Тема. Двоскладні й односкладні речення........................................................................................................ 40

Урок 14. Тема. Контрольна робота № 1 (тестування) з тем «Повторення та узагальнення вивченого. Синтаксис. Пунктуація»... 42

РОЗДІЛ 4. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ................................................................................................................................................... 45

Урок 15. Тема. Двоскладне речення. Головні й другорядні члени речення. Порядок слів у реченні, логічний наголос.................. 46

Урок 16. Тема. Підмет і присудок. Способи вираження підмета............................................................................................ 49

Урок 17. Тема. Розвиток мовлення № 4. Усний твір-опис пам’яток історії та культури за картиною в публіцистичному стилі..... 53

Урок 18. Тема. Способи вираження присудка. Простий дієслівний присудок. Складений дієслівний присудок.............................. 56

Урок 19. Тема. Складений іменний присудок. Тире між підметом і присудком. Узгодження головних членів речення.................. 59

Уроки 20—21. Тема. Розвиток мовлення № 5. Контрольний твір-опис пам’яток історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.............................................................................. 63

Урок 22. Тема. Речення поширені й непоширені. Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення)..... 65

Урок 23. Тема. Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки................................................................................................................... 68

Урок 24. Тема. Види обставин (за значенням), способи їх вираження................................................................................. 71

Урок 25. Тема. Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами............................................................... 74

Урок 26. Тема. Контрольний диктант..................................................................................................................................... 77

Урок 27. Тема. Контрольна робота № 2 (тестування) з теми «Просте речення». Розвиток мовлення № 6. Контрольне читання мовчки ........................................................................................................................................... 79

РОЗДІЛ 5. ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ.................................................................................................................................. 84

Урок 28. Тема. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (особові)............................................. 85

Урок 29. Тема. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (безособові).................................... 90

Урок 30. Тема. Розвиток мовлення № 7. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу....................................................................... 94

Урок 31. Тема. Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета............................................................ 97

Урок 32. Тема. Розвиток мовлення № 8. Особливості будови опису місцевості. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі...............................................................................101

Урок 33. Тема. Односкладні речення як частина складного речення. Культура мовлення. Речення двоскладні й односкладні різних видів як синтаксичні синоніми....................................................................................................................104

Використані джерела..........................................................................................................................................................................113

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.