INB
INB

Табличні процесори

55,00 грн.

Табличні процесори — одна з найцікавіших тем у вивченні прикладних програм у курсі шкільної інформатики. Цікава вона численними засобами автоматизації роботи, оформлення документів і багатими обчислювальними можливостями. Книжка містить теоретичний матеріал, що описує роботу двох рівноправних табличних процесорів Microsoft Office Excel 2010 та LibreOffice Calc 5.1. Описаний спектр можливостей програм майже безмежний: від ство­рення простих таблиць, побудови діаграм і графіків до вирішення складних обчислювальних завдань і моделювання різних процесів.

Книжка призначена для вчителів інформатики загальноосвітніх навчальних закладів, керівників гуртків позашкільних навчальних закладів інформаційно-технологічного профілю та студентів вищих навчальних закладів.

В наявності

Артикул: 9786177290536 Категорії: , Теґ:

Опис товару

ЗМІСТ

До читача...................................................................................... 6

Розділ І. Microsoft Office Excel.................................................... 9

Загальна інформація. Інтерфейс Microsoft Office Excel.............. 10

Стрічка інструментів.......................................................................11

Вкладки.......................................................................................... 13

Елементи управління.................................................................... 14

Вкладка Файл................................................................................. 18

Панель швидкого доступу............................................................. 20

Міні-панелі інструментів................................................................ 21

Рядок формул................................................................................ 21

Працюємо з комп’ютером............................................................. 22

Про файли Microsoft Office Excel 2010......................................... 23

Робота з документом.................................................................. 24

Структура документа..................................................................... 24

Перегляд аркушів.......................................................................... 24

Одночасний перегляд різних частин аркуша............................... 25

Закріплення областей аркуша...................................................... 26

Переміщення по книзі.................................................................... 26

Переміщення по аркушу................................................................ 27

Виділення фрагментів документа................................................ 28

Введення даних............................................................................. 30

Загальні правила введення даних................................................ 30

Використання автозаповнення..................................................... 31

Введення чисел............................................................................. 32

Введення дат і часу....................................................................... 33

Використання автозаповнення..................................................... 35

Створення користувацьких списків.............................................. 36

Організація даних на аркуші......................................................... 37

Розміщення даних......................................................................... 38

Переміщення й копіювання фрагментів аркуша......................... 38

Копіювання за допомогою спеціального вставляння.................. 40

Копіювання автозаповненням....................................................... 43

Додавання елементів таблиці....................................................... 43

Видалення елементів таблиці...................................................... 44

Формати даних.............................................................................45

Про числові формати....................................................................45

Форматування чисел.....................................................................46

Формати дробових чисел..............................................................48

Відсотковий формат......................................................................48

Експоненційний формат................................................................49

Фінансовий і грошовий формат....................................................49

Форматування дат і часу...............................................................50

Текстовий формат..........................................................................51

Додаткові формати........................................................................52

Форматування комірок.................................................................52

Встановлення параметрів шрифту...............................................52

Вирівнювання в комірках...............................................................55

Розподіл тексту в кілька рядків.....................................................56

Об’єднання комірок........................................................................57

Поворот вмісту комірок..................................................................58

Встановлення меж комірок............................................................59

Заповнення комірок.......................................................................60

Формули.........................................................................................62

Структура формули.......................................................................62

Створення й редагування формул...............................................63

Переміщення й копіювання формул. Використання посилань

у формулах.....................................................................................68

Відносні й абсолютні посилання...................................................69

Використання тривимірних посилань...........................................70

Використання імен комірок і діапазонів.......................................71

Перевірка помилок........................................................................72

Обчислення в електронних таблицях........................................74

Використання математичних функцій..........................................74

Тригонометричні обчислення........................................................76

Статистичні обчислення................................................................77

Функції дати й часу........................................................................78

Текстові функції..............................................................................78

Логічні функції................................................................................79

Діаграми......................................................................................... 81

Створення діаграми....................................................................... 82

Налаштування й редагування діаграм......................................... 83

Зміна положення діаграми та її елементів.................................. 87

Оформлення діаграми.................................................................. 88

Особливості оформлення осей.................................................... 93

Створення, копіювання й видалення міні-діаграм...................... 94

Розділ ІІ. Електронні таблиці Libreoffice Calc......................... 97

Загальна інформація..................................................................... 98

Робота з документом в LIBREOFFICE CALC........................... 101

Створення, відкриття і збереження документа.......................... 101

Робота з аркушами електронної таблиці Calc............................ 105

Налаштування відображення ярликів аркушів........................... 108

Переміщення й копіювання даних............................................... 109

Приховування та відображення аркуша таблиці.........................110

Захист даних..................................................................................110

Робота зі стовпцями й рядками аркуша.......................................111

Робота з комірками........................................................................117

Введення й форматування даних у комірках.............................119

Введення даних.............................................................................119

Вирізання й копіювання даних комірки....................................... 126

Автоматичне розміщення тексту................................................. 127

Імена комірок................................................................................ 128

Форматування даних.................................................................... 129

Форматування шрифту................................................................. 131

Форматування меж комірок.......................................................... 131

Форматування фону комірки........................................................ 133

Автоформат комірки..................................................................... 133

Використання тем......................................................................... 134

Примітки........................................................................................ 135

Робота з формулами................................................................... 138

Математичні функції..................................................................... 141

Логічні функції............................................................................... 143

Статистичні функції...................................................................... 144

Використання умовного форматування...................................... 144

Створення діаграм........................................................................ 146

Рекомендована література....................................................... 149

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.