хімія
хімія

Хімія. Уроки. 8 клас

57,00 грн.

Посібник містить уроки з хімії для 8-го класу, укладені відповідно до нової навчальної програми (Хімія. 7—9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 № 585). — 2015) та орієнтовне календарно-тематичне планування. Конспекти уроків включають усі обов’ язкові структурні компоненти та відповідають дидактичним принципам сучасної освіти. Посібник стане незамінним помічником у роботі учителів хімії загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам професійно-технічних навчальних закладів, у яких вивчають хімію за програмою рівня стандарт, викладачам ВНЗ та студентам педагогічних спеціальностей.

В наявності

Артикул: 9786177290529 Категорії: , Теґ:

Опис товару

ЗМІСТ

Передмова.................................................................................................. 6

Орієнтовне календарно-тематичне планування з хімії..................... 8

Повторення основних питань курсу хімії 7‑го класу.........................15

Уроки 1—2. Тема. Найважливіші поняття хімії.

Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення..............................................................16

Урок 3. Тема. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині.

Масова частка розчиненої речовини........................................................19

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА............................21

Урок 4. Тема. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів...............................................................22

Урок 5. Тема. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.......................................................................................................25

Урок 6. Тема. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва........................................................29

Урок 7. Тема. Структура періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва........................................................................32

Уроки 8—9. Тема. Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.......................36

Уроки 10—11. Тема. Ізотопи. Нуклід. Сучасне формулювання періодичного закону.........................................40

Уроки 12—13. Тема. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів із порядковими номерами 1—20.

Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі.

Уроки 14—15. Тема. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів із порядковими номерами

1—20. Електронні та графічні формули атомів хімічних елементів із порядковими номерами 1—20. Поняття про радіус атома.................46

Урок 16. Тема. Семінарське заняття з теми «Будова атома»..................49

Урок 17. Тема. Періодична система хімічних елементів із позиції теорії будови атома.....................................................................................52

Урок 18. Тема. Характеристика хімічних елементів із порядковими номерами 1—20 за їхнім місцем у ПС та будовою атома.......................56

Хімія. Уроки. 8 клас

Урок 19. Тема. Значення періодичного закону. Залікова робота з теми «Періодичний закон та періодична система»..........................................59

Урок 20. Тема. Захист навчальних проектів «З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів», «Форми періодичної

системи хімічних елементів»....................................................................64

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ.................65

Урок 21. Тема. Природа хімічного зв’ язку. Електронегативність..................................................................................66

Урок 22. Тема. Ковалентний зв’язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язки. Утворення

ковалентного неполярного зв’язку............................................................70

Урок 23. Тема. Електронні формули молекул. Виконання вправ...........................................................................73

Урок 24. Тема. Йони. Йонний зв’язок, його утворення..........................77

Урок 25. Тема. Ступінь окиснення............................................................80

Урок 26. Тема. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули

сполуки за відомими ступенями окиснення елементів...........................83

Урок 27. Тема. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристалічні ґратки. Залежність фізичних

властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.............................87

Урок 28. Тема. Тематичне оцінювання.....................................................90

Урок 29. Тема. Захист навчального проекту «Залежність

фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток»..........93

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. ОБЧИСЛЕННЯ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ.........................................................94

Урок 30. Тема. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро.........................95

Урок 31. Тема. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро.........................99

Урок 32. Тема. Молярна маса....................................................................103

Урок 33—34. Тема. Закон Авогадро. Молярний об’єм газів...................107

Урок 35. Тема. Відносна густина газів.....................................................111

Уроки 36. Тема. Розв’язування розрахункових задач.

Тематичне оцінювання...............................................................................114

 

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК....................................................................................................121

Урок 37. Тема. Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура............................................................................................122

Урок 38. Тема. Фізичні властивості оксидів............................................129

Уроки 39—40. Тема. Хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами,

іншими оксидами.

Урок 41. Тема. Фізичні властивості кислот..............................................135

Уроки 42—43. Тема. Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями...........140

Урок 44. Тема. Ряд активності металів.....................................................145

Урок 45. Тема. Реакції заміщення й обміну.............................................149

Урок 46. Тема. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

Залікова робота з теми «Основні класи неорганічних речовин. Оксиди і кислоти»......................................................................................152

Урок 47. Тема. Фізичні властивості основ...............................................159

Урок 48. Тема. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція

нейтралізації. Заходи безпеки під час роботи з лугами..........................165

Уроки 49—50. Тема. Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання унаслідок нагрівання....................................169

Урок 51. Тема. Фізичні властивості середніх солей................................172

Урок 52. Тема. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія із металами, кислотами, лугами, іншими солями...................................177

Урок 53. Тема. Хімічні властивості амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку): взаємодія із кислотами, лугами (у розчині

при сплавлянні)...........................................................................................180

Урок 54. Тема. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і середніх солей...........................................................................................185

Урок 55. Тема. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук...190

Урок 56. Тема. Практична робота. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.......................................................................196

Урок 57. Тема. Практична робота. Розв’язування експериментальних задач.............................................................................................................199

Урок 58. Тема. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ, солей. Вплив на довкілля...............................................................202

Урок 59—60. Тема. Залікова робота з теми «Основні класи неорганічних речовин. Основи і солі».............................................................................204

Використані джерела...............................................................................208

 

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.