фізика
фізика

Захист Вітчизни на уроках фізики. Збірник задач

40,00 грн.

Книжка містить розробки задач на межі фізики та військової справи, розраховані на учнів 7—11-х класів, які вивчають фізику за програмою рівня стандарту. Задачі можна використовувати на уроках, позакласних заходах, конкурсах, підсумкових уроках із тем.

Матеріали посібника можуть бути використані в роботі вчителями фізики та захисту Вітчизни.

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також учителів фізики й захисту Вітчизни.

В наявності

Артикул: 9786177290499 Категорії: , Теґ:

Опис товару

Передмова.................................................................................... 6

7 клас

Механічний рух........................................................................... 8

 1. Тіло відліку......................................................................... 8
 2. Траєкторія........................................................................... 8
 3. Швидкість руху.................................................................. 9
 4. Обертальний рух................................................................ 11
 5. Коливальний рух................................................................ 12

Взаємодія тіл. Сила.................................................................... 13

 1. Маса як міра інертності тіла............................................. 13
 2. Густина................................................................................ 14
 3. Взаємодія тіл...................................................................... 14
 4. Сила пружності.................................................................. 14
 5. Додавання сил.................................................................. 15
 6. Сила тяжіння. Вага тіла................................................... 16
 7. Тертя. Сила тертя............................................................. 16
 8. Тиск і сила тиску.............................................................. 17
 9. Тиск рідин і газів.............................................................. 18
 10. Закон сполучених посудин.............................................. 19

Механічна робота й енергія...................................................... 20

 1. Механічна робота............................................................. 20
 2. Потужність........................................................................ 20
 3. Потенціальна енергія....................................................... 21
 4. Кінетична енергія............................................................. 22
 5. Закон збереження механічної енергії............................. 22
 6. Момент сили..................................................................... 23

8 клас

Теплові явища............................................................................. 26

 1. Види теплообміну............................................................ 26
 2. Кількість теплоти............................................................. 27
 3. Випаровування й конденсація......................................... 27
 4. Згоряння пального........................................................... 27
 5. Теплові двигуни............................................................... 28

Електричні явища. Електричний струм............................... 29

 1. Сила струму. Електрична напруга.................................. 29
 2. Електричний опір............................................................. 29
 3. Робота й потужність електричного струму................... 30
 4. Закон Фарадея для електролізу....................................... 30

9 клас

Магнітні явища.......................................................................... 32

 1. Постійні магніти. Магнітне поле Землі......................... 32

Світлові явища........................................................................... 32

 1. Око. Оптичні прилади..................................................... 32

Механічні й електромагнітні хвилі......................................... 34

 1. Механічні хвилі................................................................ 34
 2. Електромагнітні хвилі..................................................... 35

Рух і взаємодія. Закони збереження........................................ 37

 1. Рівноприскорений рух..................................................... 37
 2. Прискорення..................................................................... 37
 3. Закони Ньютона............................................................... 38
 4. Імпульс.............................................................................. 38
 5. Реактивний рух................................................................. 39

 

10 клас

Кінематика................................................................................... 41

 1. Відносність траєкторії..................................................... 41
 2. Додавання швидкостей.................................................... 41
 3. Рівноприскорений рух..................................................... 42
 4. Вільне падіння тіл............................................................ 43
 5. Рівномірний рух тіла по колу.......................................... 44

Динаміка...................................................................................... 45

 1. Перший закон Ньютона................................................... 45
 2. Другий і третій закони Ньютона.................................... 45
 3. Рівновага тіл..................................................................... 46
 4. Імпульс. Закон збереження імпульсу............................. 48
 5. Реактивний рух................................................................. 48
 6. Механічна енергія............................................................ 49

Властивості газів, рідин, твердих тіл...................................... 51

 1. Капілярні явища............................................................... 51

11 клас

Коливання і хвилі....................................................................... 53

 1. Електромагнітні хвилі..................................................... 53

Хвильова і квантова оптика.................................................... 54

 1. Розсіювання світла........................................................... 54
 2. Інтерференція й дифракція світлових хвиль................. 54

Відповіді та розв’язки................................................................ 55

Словник термінів....................................................................... 101

Додатки......................................................................................... 104

Використані джерела................................................................. 108__

 

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.