алгебра
алгебра

Алгебра.Уроки. 8 клас

65,00 грн.

У книжці вміщено програму, орієнтовний календарно-тематичний план та дидактичні матеріали для проведення уроків алгебри у 8‑му класі за новою навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін, Д. А. Номіровський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис, М. С. Якір), укладеною відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2015 року № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня».

Автор дібрала різнорівневий дидактичний матеріал навчального, коригувального, контролювального характеру. Відповідно до теми, що вивчається, пропонуються задачі логічного характеру, вправи різних рівнів складності, наводяться відповіді до завдань.

Посібник укладено з метою зручного використання карток для учнів не лише під час навчального заняття, а й для дидактичного наповнення кабінету математики.

Для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, студентів математичних спеціальностей педагогічних інститутів та університетів, учнів 8‑х класів.

В наявності

Артикул: 9786177290451 Категорії: , Теґ:

Опис товару

ЗМІСТ

Передмова......................................................................................................................................................................4

Навчальна програма з алгебри для учнів 8х класів загальноосвітніх навчальних закладів.....................5

Пояснювальна записка..................................................................................................................................................5

Характеристика навчального змісту й особливостей його реалізації......................................................................6

Структура програми......................................................................................................................................................7

Орієнтовне календарно-тематичне планування.........................................................................................................8

Тема І. Раціональні вирази (32 год).........................................................................................................................10

Уроки 1—4. Раціональні дроби. Дії з раціональними дробами. Основна властивість раціонального дробу.

Вправи і задачі...............................................................................................................................................................11

Уроки 5—6. Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. Вправи і задачі...........17

Уроки 7—10. Додавання і віднімання раціональних дробів із різними знаменниками..........................................21

Урок 11. Контрольна робота № 1 «Додавання і віднімання раціональних дробів»................................................25

Уроки 12—15. Множення і ділення раціональних дробів.........................................................................................27

Уроки 16—19. Тотожні перетворення раціональних виразів.....................................................................................32

Урок 20. Контрольна робота № 2 «Тотожні перетворення раціональних дробів»..................................................37

Уроки _______21—23. Рівносильні рівняння. Раціональні рівняння. Розв’язування задач за допомогою дробово-

раціональних рівнянь....................................................................................................................................................40

Уроки 24—26. Степінь із цілим від’ємним показником.............................................................................................45

Уроки 27—28. Стандартний вигляд числа...................................................................................................................50

Уроки 29—30. Функція ykx=, її графік і властивості. Побудова графіків оберненої пропорційності.................54

Урок 31. Узагальнення і систематизація знань про степінь із цілим показником...................................................59

Урок. 32. Контрольна робота № 3 «Степінь із цілим показником»..........................................................................62

Тема ІІ. Квадратні корені. Дійсні числа (14 год)...................................................................................................65

Уроки 33—34. Функція у = х2, її властивості та графік..............................................................................................66

Уроки 35—36. Арифметичний квадратний корінь. Числові множини.....................................................................72

Урок 37. Властивості арифметичного квадратного кореня (бінарний урок)...........................................................80

Уроки 38—42. Тотожні перетворення виразів, що містять знак арифметичного квадратного кореня..................85

Уроки 43—44. Функція yx=, її графік та властивості...........................................................................................89

Урок 45. Узагальнення знань і вмінь із теми «Квадратні корені».............................................................................97

Урок 46. Контрольна робота № 4 «Квадратні корені»...............................................................................................100

Тема ІІІ. Квадратні рівняння (18 год)......................................................................................................................102

Урок 47. Квадратні рівняння. Види неповних квадратних рівняняь........................................................................103

Урок 48. Розв’язування неповних квадратних рівнянь..............................................................................................106

Урок 49. Формула коренів квадратного рівняння.......................................................................................................109

Урок 50. Розв’язування квадратних рівнянь за формулою коренів..........................................................................113

Урок 51. Розв’язування квадратних рівнянь...............................................................................................................117

Уроки 52—53. Теорема Вієта........................................................................................................................................121

Урок 54. Розв’язування квадратних рівнянь різними способами.............................................................................125

Урок 55. Контрольна робота № 5 «Квадратні рівняння»...........................................................................................127

Уроки 56—57. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники...........................129

Урок 58—59. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних..........................................................................133

Уроки 60—63. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь,

які зводяться до квадратних.........................................................................................................................................139

Урок 64. Контрольна робота № 6 «Розв’язування рівнянь що зводяться до квадратних,

та розв’язування задач за допомогою рівнянь»..........................................................................................................146

Тема IV. Повторення і систематизація навчального матеріалу (6 год).............................................................148

Урок 65. Основні властивості раціональних дробів..................................................................................................149

Урок 66. Властивості арифметичних квадратних коренів.........................................................................................151

Уроки 67—68. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних................................................................154

Урок 69. Підсумкова контрольна робота № 7.........................................................................................................156

Урок 70. Аналіз контрольної роботи. Огляд основних тем курсу алгебри 8го класу...................................159

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.