040001-p-076

Формування пізнавальної діяльності в молодших школярів

25,00 грн.

Завдяки поступовому розвитку образного мислення, уяви, образно-логічного і понятійно-логічного мислення, логічної пам’яті, творчого мислення відбувається формування пізнавальної діяльності. У книжці подано послідовні етапи цілеспрямованого формування пізнавальних процесів. Також пропонується перелік ігор, завдань, вправ, які сприяють розвитку уяви, образно-логічного, понятійно-логічного, творчого мислення — тобто операційного компонента пізнавальної діяльності.
Книжка адресована шкільним психологам, вчителям початкової школи, методистам, завучам, батькам тощо.

В наявності

Опис товару

ЗМІСТ
Вступ...................................................................................................................4
Розділ 1. Організація інтелектуального тренінгу .....................................6
Послідовність цілеспрямованого формування пізнавальних процесів........6
Сім золотих правил проведення занять з розвитку розумових здібностей.............................................9
Розділ 2. Розвиток просторової уяви в учнів молодшого шкільного віку..12
Перший етап: перетворення об’єкта в просторі...........................................12
Другий етап: підкорення уяви певному задуму............................................18
Третій етап: розвиток просторової уяви на вербальному рівні..................20
Розділ 3. Тренування логічного мислення в дітей..................................22
Оволодіння логічною грамотністю................................................................22
Перший етап: розвиток порівняння...............................................................23
Другий етап: формування прийому «Узагальнення»...................................35
Третій етап: формування угрупування (первинної класифікації)...............39
Четвертий етап: формування систематизації................................................44
П’ятий етап: «Смислове співвіднесення».....................................................50
Розділ 4. Формування понятійно-логічного мислення...........................54
Правила здійснення понятійної класифікації...............................................54
Перший етап: формування в дітей вміння класифікувати поняття............57
Другий етап: розвиток вміння формулювати поняття.................................67
Розділ 5. Тренування логічної пам’яті в молодших школярів.............71
Основні визначення.........................................................................................71
Перший етап: формування мнемічного прийому «Повторювання»...........73
Другий етап: розвиток мнемічного прийому «Угрупування».....................77
Третій етап: розвиток мнемічного прийому «Смислове співвіднесення»........ 79
Четвертий етап: розвиток мнемічного прийому «Схематизація»...............84
П’ятий етап: розвиток мнемічного прийому «Складання плану»..............89
Розділ 6. Розвиток творчого мислення молодших школярів................94
Основні визначення.........................................................................................94
Що краще: інтелект чи творчі здібності?......................................................96
Прийоми творчого мислення..........................................................................99
Перший етап: формування прийому творчого мислення «Виділення
протилежних ознак»......................................................................................101
Другий етап: розвиток прийому «Вміння ставити запитання».................103
Третій етап: розвиток прийому «Переформулювання».............................106
Четвертий етап: розвиток прийому «Генерування ідей»...........................109
П’ятий етап: розвиток прийому «Комбінування»......................................113
Шостий етап: розвиток прийому «Пошук аналогії»..................................115
Сьомий етап: розвиток прийому «Асоціювання».......................................118
Використані джерела...................................................................................121

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.