-------
алгебра

Алгебра. Уроки. 7 клас

55,00 грн.

Книжка містить програму, орієнтовний календарно-тематичний план, розробки уроків і матеріали до них. Посібник створено за новою навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін та ін.), укладеною відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Програма затверджена Міністерством освіти і науки України (додаток до наказу № 585 від 29.05.2015 р.).

У книжці представлені різнорівневі дидактичні матеріали навчального, коригувального, контрольного характеру. До кожної теми пропонуються логічні задачі, вправи різних рівнів складності, також подаються відповіді до завдань.

Для вчителів математики, студентів математичних спеціальностей

В наявності

Артикул: 559 Категорії: , Теґ:

Опис товару

Передмова ...........................      5

Програма курсу алгебри для 7-го класу............................7

Орієнтовне календарно-тематичне планування ............ .11

Тема 1. Цілі вирази

Уроки 1—3. Вирази із змінними. Цілі раціональні вирази. 
Тотожність. Тотожні перетворення виразів          ...................................................15

Уроки 4—6. Степінь із натуральним показником
та його властивості................. 22

Уроки 7—9. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена. 
Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів. .............................30

Уроки 10—13. Многочлен. Додавання та віднімання
многочленів. ..................... 38

Урок 14. Контрольна робота 1. 
Додавання і віднімання многочленів ...... 46

Уроки 15—19. Множення одночлена і многочлена.
Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки.................................................................... 50

Уроки 20—23. Множення многочленів. Розкладання многочленів на множники способом групування          ................................................60

Урок 24. Контрольна робота 2. Розкладання многочленів на множники способом групування......66

Уроки 25—27. Добуток різниці та суми двох виразів.
Різниця квадратів двох виразів................................ 68

Уроки 28—31. Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів. Перетворення многочлена у квадрат суми або різниці
двох виразів................76

Урок 32. Контрольна робота 3. Різниця квадратів, квадрат суми
і квадрат різниці двох виразів....84

Уроки 33—37. Сума і різниця кубів двох виразів................................................. 88

Уроки 38—42. Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники  ............................................................................................................................................95

Урок 43. Контрольна робота 4. Цілі вирази .............................................102

Тема 2. Функції

Урок 44. Поняття про функцію. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції  ...............................................................................105

Урок 45. Графік функції ................................114

Урок 46. Побудова графіків функцій..........120

Урок 47. Розв’язування вправ ...................... 125

Урок 48. Лінійна функція................................130

Урок 49. Розв’язування вправ і задач ..........134

Урок 50. Розв’язування вправ на побудову графіків
лінійних функцій................. 138

Урок 51. Узагальнення і систематизація знань із теми «Функції»..........................144

Урок 52. Контрольна робота 5. Функції............................................................154

Тема 3. Лінійні рівняння та їх системи

Урок 53. Лінійне рівняння з однією змінною...........................................159

Урок 54. Розв’язування рівнянь.................................................................164

Урок 55. Лінійне рівняння з параметром і модулем ..............................169

Урок 56. Розв’язування задач за допомогою рівнянь .......................... 171

Урок 57. Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розв’язування системи двох лінійних рівнянь із двома змінними ............................................................................176

Урок 58. Графічний метод розв’язування системи двох лінійних рівнянь із двома змінними ..............182

Урок 59. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь із двома змінними способом підстановки.......190

Уроки 60—61. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь
із двома змінними способом додавання            ..............194

Уроки 62—64. Розв’язування задач за допомогою системи
двох лінійних рівнянь із двома змінними             ..............200

Урок 65. Контрольна робота 6. Розв’язування лінійних рівнянь
та їх систем ..........208

Тема 4. Повторення і систематизація навчального матеріалу

Урок 66. Властивості степеня з натуральним показником ......................211

Урок 67. Застосування формул скороченого множення до розв’язування рівнянь та дослідження значень виразів ...................................................................................................................216

Урок 68. Розв’язування лінійних рівнянь, систем рівнянь
і текстових задач ...........221

Урок 69. Контрольна робота 7................................................  226

Урок 70. Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок ..........................228

 

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.