фізична географія україни 8 клас

Фізична географія України. Дидакт. Комплекс до вивчення шкільного курсу. 8 клас

20,00 грн.

 

Методичний посібник є авторським баченням сучасної методики навчання гео­графії в 8-му класі і враховує тривалий педагогічний досвід роботи в загальноосвіт­ніх навчальних закладах. Він складається з двох структурних частин.

У першій подано орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу, розгля­даються теоретичні основи ефективного використання опорно-інформаційних схем, характеризуються сучасні інтерактивні форми навчання, особливості організації і проведення практичних та самостійних робіт, поточного контролю та підсумкової тематичної атестації.

У другій частині наводиться оригінальний дидактичний комплекс для вивчення всіх розділів і тем курсу «Фізична географія України».

У кінці посібника подано відповіді на завдання для поточного контролю рівня знань і кросворди.

Методичний апарат є варіативним, що дозволяє творчо використовувати його в навчальному процесі на уроках географії.

Посібник розрахований на вчителів географії загальноосвітніх навчальних за­кладів та студентів-географів педагогічних університетів.

В наявності

Артикул: 548 Категорії: , Теґи: ,

Опис товару

ЗМІСТ

Слово до вчителя............................................................................................................................... 5

Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу «Фізична географія України»

(8-й клас)............................................... 8

Частина І. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ Розділ 1. Дидактичні можливості опорно-інформаційних схем для вдосконалення навчання географії

  • Значення й функції схематичної наочності ........................................................................ 12
  • Поняття про опорно-інформаційні схеми............................................................................ 12
  • Принципи складання опорно-інформаційних схем............................................................. 12
  • Система позначень та оформлення опорно-інформаційних схем......................................... 13
  • Методичні поради щодо застосування ОІС у процесі вивчення курсу

«Фізична географія України».................................................................................................... 16

Розділ 2. Інтерактивні форми навчання на уроках географії.......................................................... 17

Розділ 3. Практичні та самостійні роботи в курсі «Фізична географія України» ............................  18

Розділ 4. Поточне й тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів ......................................  19

Частина II. ДИДАКТИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ І ТЕМ КУРСУ «ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ» У 8-МУ КЛАСІ

  1. Вступ. Україна та її географічні дослідження
    • Методична сторінка ............................................................................................................. 21
    • Опорно-інформаційні схеми та картосхеми........................................................................... 22
    • Практичні й самостійні роботи ............................................................................................ 31
    • Завдання для поточного й тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів ................ 35
    • Сторінка цікавих фактів ...................................................................................................... 38
    • Кросворди............................................................................................................................ 40
  2. Тектонічні структури. Геологічна будова. Рельєф. Геоморфологічна будова. Мінерально-сировинні ресурси
    • Методична сторінка.............................................................................................................. 41
    • Опорно-інформаційні схеми та картосхеми .......................................................................... 41
    • Інтерактивні форми навчання .............................................................................................. 41
    • Практичні й самостійні роботи .......................................................................................... 50
    • Завдання для поточного й тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів ............... 52
    • Сторінка цікавих фактів ...................................................................................................... 59
    • Кросворди............................................................................................................................ 62
  3. Кліматичні умови та ресурси. Внутрішні води
    • Методична сторінка.............................................................................................................. 63
    • Опорно-інформаційні схеми та картосхеми ......................................................................... 63
    • Інтерактивні форми навчання................................................................................................... 63
    • Практичні й самостійні роботи .......................................................................................... 70
    • Завдання для поточного й тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів ............... 74
    • Сторінка цікавих фактів ...................................................................................................... 82
    • Кросворди............................................................................................................................ 84
  4. Ґрунти і земельні ресурси. Рослинний покрив і тваринний світ
    • Методична сторінка............................................................................................................. 86
    • Опорно-інформаційні схеми й таблиці ................................................................................ 87
      • Інтерактивні форми навчання................................................................. 92
      • Практичні й самостійні роботи ..................................................................... 93
      • Завдання для поточного й тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів.............. 94
      • Сторінка цікавих фактів .................................................................................... 98
      • Кросворди........................................................................................... 101
      1. Ландшафти і фізико-географічне районування
        • Методична сторінка..................................................................... 102
        • Опорно-інформаційні схеми й таблиці ................................................................ 103
        • Інтерактивні форми навчання..................................................................... 111
        • Практичні й самостійні роботи .................................................... 113
        • Завдання для поточного й тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів ..  114
        • Сторінка цікавих фактів ...................................................................................... 120
        • Кросворди................................................................................................ 122
      2. Використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона
        • Методична сторінка........................................................ 123
        • Опорно-інформаційні схеми й таблиці .............................. 123
        • Інтерактивні форми навчання .................................................... 123
        • Практичні й самостійні роботи .................................... 127
        • Завдання для поточного й тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів ..  129
        • Сторінка цікавих фактів .................................................................. 134
        • Кросворди....................................................................................... 135

      Відповіді до завдань .................................................................................  136

      Додаток. Цільові аспекти вивчення структурних складників курсу «Фізична географія України» (8-й клас).........................................................................................................139

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.