фізична географія україни 8 клас

Фізична географія України. Дидакт. Комплекс до вивчення шкільного курсу. 8 клас

20,00 грн.

 

Методичний посібник є авторським баченням сучасної методики навчання гео­графії в 8-му класі і враховує тривалий педагогічний досвід роботи в загальноосвіт­ніх навчальних закладах. Він складається з двох структурних частин.

У першій подано орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу, розгля­даються теоретичні основи ефективного використання опорно-інформаційних схем, характеризуються сучасні інтерактивні форми навчання, особливості організації і проведення практичних та самостійних робіт, поточного контролю та підсумкової тематичної атестації.

У другій частині наводиться оригінальний дидактичний комплекс для вивчення всіх розділів і тем курсу «Фізична географія України».

У кінці посібника подано відповіді на завдання для поточного контролю рівня знань і кросворди.

Методичний апарат є варіативним, що дозволяє творчо використовувати його в навчальному процесі на уроках географії.

Посібник розрахований на вчителів географії загальноосвітніх навчальних за­кладів та студентів-географів педагогічних університетів.

В наявності

Опис товару

ЗМІСТ

Слово до вчителя............................................................................................................................... 5

Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу «Фізична географія України»

(8-й клас)............................................... 8

Частина І. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ Розділ 1. Дидактичні можливості опорно-інформаційних схем для вдосконалення навчання географії

 • Значення й функції схематичної наочності ........................................................................ 12
 • Поняття про опорно-інформаційні схеми............................................................................ 12
 • Принципи складання опорно-інформаційних схем............................................................. 12
 • Система позначень та оформлення опорно-інформаційних схем......................................... 13
 • Методичні поради щодо застосування ОІС у процесі вивчення курсу

«Фізична географія України».................................................................................................... 16

Розділ 2. Інтерактивні форми навчання на уроках географії.......................................................... 17

Розділ 3. Практичні та самостійні роботи в курсі «Фізична географія України» ............................  18

Розділ 4. Поточне й тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів ......................................  19

Частина II. ДИДАКТИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ І ТЕМ КУРСУ «ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ» У 8-МУ КЛАСІ

 1. Вступ. Україна та її географічні дослідження
  • Методична сторінка ............................................................................................................. 21
  • Опорно-інформаційні схеми та картосхеми........................................................................... 22
  • Практичні й самостійні роботи ............................................................................................ 31
  • Завдання для поточного й тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів ................ 35
  • Сторінка цікавих фактів ...................................................................................................... 38
  • Кросворди............................................................................................................................ 40
 2. Тектонічні структури. Геологічна будова. Рельєф. Геоморфологічна будова. Мінерально-сировинні ресурси
  • Методична сторінка.............................................................................................................. 41
  • Опорно-інформаційні схеми та картосхеми .......................................................................... 41
  • Інтерактивні форми навчання .............................................................................................. 41
  • Практичні й самостійні роботи .......................................................................................... 50
  • Завдання для поточного й тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів ............... 52
  • Сторінка цікавих фактів ...................................................................................................... 59
  • Кросворди............................................................................................................................ 62
 3. Кліматичні умови та ресурси. Внутрішні води
  • Методична сторінка.............................................................................................................. 63
  • Опорно-інформаційні схеми та картосхеми ......................................................................... 63
  • Інтерактивні форми навчання................................................................................................... 63
  • Практичні й самостійні роботи .......................................................................................... 70
  • Завдання для поточного й тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів ............... 74
  • Сторінка цікавих фактів ...................................................................................................... 82
  • Кросворди............................................................................................................................ 84
 4. Ґрунти і земельні ресурси. Рослинний покрив і тваринний світ
  • Методична сторінка............................................................................................................. 86
  • Опорно-інформаційні схеми й таблиці ................................................................................ 87
   • Інтерактивні форми навчання................................................................. 92
   • Практичні й самостійні роботи ..................................................................... 93
   • Завдання для поточного й тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів.............. 94
   • Сторінка цікавих фактів .................................................................................... 98
   • Кросворди........................................................................................... 101
   1. Ландшафти і фізико-географічне районування
    • Методична сторінка..................................................................... 102
    • Опорно-інформаційні схеми й таблиці ................................................................ 103
    • Інтерактивні форми навчання..................................................................... 111
    • Практичні й самостійні роботи .................................................... 113
    • Завдання для поточного й тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів ..  114
    • Сторінка цікавих фактів ...................................................................................... 120
    • Кросворди................................................................................................ 122
   2. Використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона
    • Методична сторінка........................................................ 123
    • Опорно-інформаційні схеми й таблиці .............................. 123
    • Інтерактивні форми навчання .................................................... 123
    • Практичні й самостійні роботи .................................... 127
    • Завдання для поточного й тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів ..  129
    • Сторінка цікавих фактів .................................................................. 134
    • Кросворди....................................................................................... 135

   Відповіді до завдань .................................................................................  136

   Додаток. Цільові аспекти вивчення структурних складників курсу «Фізична географія України» (8-й клас).........................................................................................................139

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.