робоча книга заступника директора з навчально-виховної роботи

Робоча книга заступника директора з навчально-виховної роботи

25,00 грн.

Книга  вміщує матеріали з контролю та керівництва методичною роботою, я кістю уроків та позакласних заходів, станом ведення документації, якістю планування.Поданокалендарнийтижневий план роботи, основнівимогидорозкладу уроків та список документації, необхідної для його складання, критерії результативності методичної роботи, алгоритми роботи з вивчення і впровадження вимог директивних та нормативних документів, проведення тематичного, фронтального контролю, вивчення системи роботи вчителя.

Розраховано на заступників директора з навчально-виховної та науково- методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів.

В наявності

Артикул: 543 Категорії: , Теґи: ,

Опис товару

ЗМІСТ

Посадові обов’язки заступника директора школи з навчально-виховної роботи.............................. 6

Загальна інформація.......................................................................................................................................................... 7

Адреси та телефони установ і організацій, з якими школа підтримує постійні зв’язки.................................. 7

Адреси та номери телефонів працівників школи....................................................................................................... 8

Привітати....................................................................................................................................................................... 8

Режим роботи школи......................................................................................................................................................... 9

Структура навчального року......................................................................................................................................... 9

Розклад дзвінків................................................................................................................................................................... 9

Режим роботи:..................................................................................................................................................................... 9

шкільної бібліотеки............................................................................................................................................................ 9

педагога-організатора.................................................................................................................................................... 10

практичного психолога.................................................................................................................................................. 10

соціального педагога...................................................................................................................................................... 10

медичної сестри................................................................................................................................................................ 10

Режим роботи груп подовженого дня......................................................................................................................... 10

Календарний тижневий план роботи заступника директора школи з навчально-виховної роботи............... 11

Планування окремих напрямів роботи...................................................................................................................... 11

Контроль за виконанням вказівок, пропозицій тощо............................................................................................. 13

Робочий навчальний план школи............................................................................................................................... 13

Відомості про класні колективи................................................................................................................................... 14

Відомості про навчання учнів у НВК, школах мистецтв тощо........................................................................... 15

Основні вимоги до розкладу уроків................................................. ......................................... 16

Список документації, необхідної для складання розкладу уроків.................................................................... 16

Довідкова таблиця для складання розкладу уроків............................................................................................... 17

Розклад уроків на І семестр (1—4 кл.)....................................................................................................................... 18

Розклад уроків на II семестр (5—11 кл.)................................................................................................................... 19

Зміни в розкладі уроків................................................................................................................................................... 20

Розклад факультативів, курсів за вибором, індивідуальних та групових консультацій на

І семестр................24

Розклад роботи гуртків, клубів, секцій на І семестр............................................................................................... 25

Розклад проведення годин класних керівників на І семестр................................................................................ 26

Розклад уроків на П семестр (1—4 кл.)...................................................................................................................... 27

Розклад уроків на II семестр (5—11 кл.)................................................................................................................... 28

Зміни в розкладі уроків................................................................................................................................................... 29

Розклад факультативів, курсів за вибором, індивідуальних та групових консультацій

на II семестр...................................................................................................................................................................... 34

Розклад роботи гуртків, клубів, секцій на II семестр............................................................................................. 35

Розклад проведення годин класних керівників на II семестр.............................................................................. 36

Графік проведення учнівських конкурсів, виставок, олімпіад, змагань різних рівнів................................... 37

Методична робота                                                                                                                                                           38

Керівництво методичною роботою............................................................................................................................ 38

Критерії результативності методичної роботи....................................................................................................... 39

Форми методичної роботи............................................................................................................................................ 39

Пам’ятка з вивчення результативності методичної роботи в школі.................................................................. 39

Орієнтовна схема наказу про організацію методичної роботи.......................................................................... 40

Структура внутрішньошкільної методичної роботи............................................................................................. 40

Циклограма методичної роботи.................................................................................................................................. 41

Відомості про шкільні методичні підрозділи............................................................................................................ 41

Алгоритм роботи з вивчення і впровадження вимог директивних та нормативних документів. 42

Пам’ятка з вивчення стану планування роботи методичного об’єднання...................................................... 42

Пам’ятка з вивчення роботи шкільного методичного об’єднання..................................................................... 42

Етапи роботи над науково-методичною проблемою............................................................................................ 42

Алгоритм вирішення науково-методичної проблеми............................................................................................ 43

Розклад роботи районних засідань методичного характеру.............................................................................. 44

Облік участі педагогів у позашкільній методичній роботі................................................................................... 45

Облік взаємовідвідування педагогами уроків, позакласних та позашкільних заходів................................ 46

Пам’ятка з вивчення рівня самоосвітньої роботи педагогів................................................................................ 47

Облік роботи з підвищення ефективності самоосвітньої діяльності педагогів............................................... 47

Облік роботи з педагогами, які в поточному навчальному році проходитимуть курси.............................. 49

Графік проведення відкритих уроків, позакласних та позашкільних заходів................................................ 49

Пам’ятка з вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду................................................... 50

Орієнтовна структура узагальненого опису перспективного педагогічного досвіду................................. 50

Рекомендації керівнику школи, який вивчає досвід роботи вчителя................................................................. 51

Недоліки при описі досвіду........................................................................................................................................... 51

План роботи з вивчення і запровадження передового досвіду вчителя з проблеми............................. 51

Шкільні конкурси професійної майстерності........................................................................................................... 52

Наукова, науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників........................................... 53

Відомості про впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій.............................. 54

Орієнтовна схема роботи заступника директора школи з навчально-виховної роботи

з молодими вчителями.................................................................................................................................................... 55

Облік роботи з інформаційно-консультативного обслуговування педагогічних працівників................... 55

Діагностична карта самоаналізу складнощів учителів при організації методичної діяльності............. 56

Внутрішньошкільний контроль................................................................................................................................... 57

Основні вимоги щодо ефективності внутрішньошкільного контролю.............................................................. 57

Циклограма внутрішньошкільного контролю на навчальний рік..................................................................... 57

Контроль за якістю уроків та позакласних заходів............................................................................................... 59

Вимоги до сучасного уроку.......................................................................................................................................... 59

Основні призначення відвідування та аналізу уроків............................................................................................ 59

Основні недоліки відвідування та аналізу уроків................................................................................................... 59

Орієнтовний перелік питань для визначення мети відвідування уроку............................................................ 60

Підготовка до відвідування уроків.............................................................................................................................. 61

План аналізу уроку......................................................................................................................................................... 61

Найбільш характерні недоліки уроку........................................................................................................................ 63

Варіант аналізу уроку.................................................................................................................................................... 64

Основні вимоги до висновку за наслідками спостереження уроку.................................................................... 66

Вимоги до рекомендацій, які надаються вчителеві після відвідування уроків............................................... 66

Внутрішньошкільний контроль за якістю виховної роботи................................................................................ 67

Об’єкти контролю і педагогічного аналізу виховного процесу......................................................................... 67

Характерні ознаки основних компонентів виховання........................................................................................... 67

Орієнтовна схема аналізу виховного заходу.......................................................................................................... 68

Загальні висновки з вивчення рівня вихованості школярів.................................................................................. 69

Пам’ятка з вивчення стану планування виховної роботи класними керівниками........................................ 69

Пам’ятка з вивчення роботи класного керівника.................................................................................................... 69

Графік відвідування уроків та позакласних заходів.............................................................................................. 70

Контроль за виконанням законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

щодо роботи з учнями, схильними до пропусків уроків без поважних причин............................................. 71

Алгоритм проведення тематичного, фронтального контролю........................................................................... 72

Алгоритм вивчення системи роботи вчителя........................................................................................................... 72

Пам’ятка з вивчення системи уроків учителя.......................................................................................................... 73

Пам’ятка з вивчення системи роботи вчителя......................................................................................................... 74

Контроль за якістю планування, станом ведення документації........................................................................ 76

Пам’ятка з вивчення стану календарного планування......................................................................................... 76

Пам’ятка з вивчення стану поурочного планування............................................................................................. 76

Пам’ятка вивчення стану виконання навчальних планів і програм.................................................................. 76

Примірна структура бесіди адміністрації школи з учителями за підсумками семестру............................. 76

Пам’ятка з вивчення стану ведення класних журналів......................................................................................... 77

Пам’ятка з вивчення стану ведення учнівських зошитів....................................................................................... 77

Пам’ятка з вивчення стану ведення учнівських щоденників............................................................................... 77

Пам’ятка з вивчення стану ведення особових справ............................................................................................. 78

Пам’ятка з вивчення використання технічних засобів і засобів наочності в процесі навчання............... 78

Пам’ятка з вивчення результативності роботи навчального кабінету............................................................. 78

Контроль за рівнем навчальних досягнень школярів............................................................................................ 79

Етапи вимірювання навчальних досягнень школярів........................................................................................... 79

Вимоги щодо умов виявлення реальних показників у процесі оцінювання.................................................... 79

Пам’ятка з вивчення рівня навчальних досягнень школярів, сформованості практичних умінь і навичок....................................................... 79

Графік проведення контролю за рівнем навчальних досягнень школярів....................................................... 80

Основні вимоги щодо аналізу директорського контрольного діагностування та прийняття

рішення за підсумками його проведення................................................................................................................... 80

Вивчення стану викладання навчальних предметів.............................................................................................. 81

Пам’ятка з вивчення стану викладання навчального предмета......................................................................... 81

Пам’ятка з вивчення стану викладання навчальних предметів у початкових класах................................. 82

Українська мова............................................................................................................................................................... 83

Читання............................................................................................................................................................................... 83

Математика....................................................................................................................................................................... 83

Основи здоров’я і фізична культура........................................................................................................................... 84

Трудове навчання............................................................................................................................................................ 84

Художня праця................................................................................................................................................................. 85

Я і Україна......................................................................................................................................................................... 85

Музика................................................................................................................................................................................ 85

Образотворче мистецтво............................................................................................................................................... 86

Пам’ятка з вивчення стану викладання, рівня навчальних досягнень школярів

у середніх та старших класах...................................................................................................................................... 86

Українська мова............................................................................................................................................................... 86

Українська мова............................................................................................................................................................... 88

Іноземна мова................................................................................................................................................................... 90

Світова література.......................................................................................................................................................... 91

Історія.................................................................................................................................................................................. 93

Людина і світ..................................................................................................................................................................... 94

Географія............................................................................................................................................................................ 95

Основи економіки............................................................................................................................................................. 97

Правознавство.................................................................................................................................................................. 98

Математика....................................................................................................................................................................... 99

Інформатика.................................................................................................................................................................... 101

Хімія................................................................................................................................................................................... 102

Біологія............................................................................................................................................................................. 103

Фізика................................................................................................................................................................................ 105

Астрономія....................................................................................................................................................................... 107

Трудове навчання.......................................................................................................................................................... 108

Основи здоров’я............................................................................................................................................................. 110

Захист Вітчизни............................................................................................................................................................. 111

Фізична культура........................................................................................................................................................... 113

Пам’ятка з вивчення стану викладання, рівня навчальних досягнень школярів з предметів

художньо-естетичного циклу..................................................................................................................................... 114

Етика (5—6 кл.).............................................................................................................................................................. 115

Музичне мистецтво (5—8 кл.).................................................................................................................................... 115

Образотворче мистецтво (5—7 кл.).......................................................................................................................... 115

Мистецтво (5—8 кл.)..................................................................................................................................................... 115

Художня культура (8—11 кл.)................................................................................................................................... 115

Пам’ятка з вивчення стану начально-виховної роботи в групі подовженого дня...................................... 116

Пам’ятка з вивчення факультативних занять........................................................................................................ 117

Пам’ятка з вивчення стану гурткової роботи........................................................................................................ 117

Пам’ятка з вивчення роботи педагога-організатора........................................................................................... 117

Пам’ятка з вивчення стану роботи практичного психолога............................................................................. 118

Пам’ятка з вивчення роботи шкільної бібліотеки................................................................................................. 120

Пам’ятка з вивчення читацьких формулярів школярів........................................................................................ 120

Пам’ятка з вивчення санітарно-гігієнічного стану навчального закладу..................................................... 121

Вимоги щодо прийняття управлінського рішення................................................................................................ 121

Основні вимоги щодо прийняття та виконання управлінського рішення...................................................... 121

Примірна структура підсумкового матеріалу за результатами внутрішньошкільного контролю................................ 122

Вимоги щодо оформлення ділової документації.................................................................................................. 122

Словник............................................................................................................................................................................ 123

 

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.