економічна та соціальна географія україни

Економічна і соціальна географія України. Дидакт. комплекс до вивчення шкільного курсу. 9 клас

20,00 грн.

Методичний посібник є авторським баченням сучасної методики навчання гео­графії в 9-му класі і враховує тривалий педагогічний досвід роботи в загальноосвіт­ніх навчальних закладах. Він складається з двох структурних частин.

У першій подано орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу, розгля­даються теоретичні основи ефективного використання опорно-інформаційних схем, характеризуються сучасні інтерактивні форми навчання, особливості організації та проведення практичних і самостійних робіт, поточного контролю й підсумкової те­матичної атестації.

У другій частині наводиться оригінальний дидактичний комплекс для вивчення всіх розділів і тем курсу «Економічна і соціальна географія України».

У кінці посібника подано відповіді на завдання для поточного контролю знань і кросворди.

Методичний апарат є варіативним, що дозволяє творчо використовувати його в навчальному процесі на уроках географії.

Посібник розрахований на вчителів географії загальноосвітніх навчальних за­кладів та студентів-географів педагогічних університетів.

В наявності

Опис товару

ЗМІСТ

Слово до вчителя............................................................................................................................... 5

Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу «Економічна і соціальна географія України» (9-й клас)           8

Частина І. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ»

Розділ 1. Дидактичні можливості опорно-інформаційних схем для вдосконалення навчання географії

 • Значення й функції схематичної наочності ....................................................................... 13
 • Поняття про опорно-інформаційні схеми.......................................................................... 13
 • Принципи складання опорно-інформаційних схем............................................................ 13
 • Система умовних позначень та оформлення  опорно-інформаційних схем ......................... 14
 • Методичні поради щодо застосування ОІС........................................................... 14

Розділ 2. Інтерактивні форми навчання на уроках географії............................................................. 17

Розділ 3. Практичні та самостійні роботи......................................................................................... 18

Розділ 4. Поточне й тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів ......................................... 19

Частина II. ДИДАКТИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ І ТЕМ КУРСУ «ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ»

 1. Вступ. Україна на карті світу. Населення України
  • Методична сторінка.......................................................................................................... 21
  • Опорно-інформаційні схеми, таблиці та картосхеми ........................................................ 21
  • Інтерактивні форми навчання........................................................................................... 21
  • Практичні та самостійні роботи........................................................................................ ЗО
  • Завдання для поточного й тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів.............. 35
  • Сторінка цікавих фактів.................................................................................................... 46
  • Кросворди........................................................................................................................ 48
 2. Господарство. Галузі промисловості. Сільське господарство. Транспорт і зовнішні зв’язки
 • Методична сторінка.......................................................................................................... 50
 • Опорно-інформаційні схеми й таблиці.............................................................................. 50
 • Інтерактивні форми навчання........................................................................................... 50
 • Практичні та самостійні роботи........................................................................................ 69
 • Завдання для поточного й тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів............ 77
 • Сторінка цікавих фактів.................................................................................................... 96
 • Кросворди...................................................................................................................... 101
  1. Територіальний поділ України
  • Методична сторінка..........................................................................................................................104
  • Опорно-інформаційні схеми та картосхеми........................................................................... 104
  • Інтерактивні форми навчання.................................................................................................... 104
  • Практичні й самостійні роботи ................................................................................................... 119
  • Завдання для поточного й тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів...................... 120
  • Сторінка цікавих фактів ......................................................................................................126
  • Кросворди................................................................................................................................... 128

  Відповіді ................................................................................................................................................. 129

  Додаток. Цільові аспекти вивчення структурних елементів курсу «Економічна і соціальна географія України» (9-й клас) та їх реалізація у процесі формування навчальних досягнень школярів.......................................................................... 131

 

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.