umg уроки 2 семстр
umg уроки 2 семстр

Українська мова. Уроки. ІІ семестр. 7 клас

65,00 грн.

 

Посібник містить розробки уроків у IІ семестрі відповідно до календарно-тематичного планування, поданого в першій частині видання. Уроки насичені різноманітними формами роботи, які передбачають роботу біля дошки, в парах, групове та самостійне виконання вправ з учнями 7-го класу. Розроблено також дидактичні матеріали, які допоможуть учителеві під час організації роботи на уроці.

Для вчителів української мови, а також студентів вищих навчальних закладів.

 

 

В наявності

Артикул: 563 Категорія: Теґ:

Опис товару

ЗМІСТ

РОЗДІЛ V. ДІЄПРИСЛІВНИК..................................4

УРОК 42. Тема. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.................................................... 5

УРОК 43. Тема. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного виду, їх творення...... 8

УРОК 44. Тема. Дієприслівники доконаного виду, їх творення............................................................. 12

УРОК 45. Тема. Розвиток мовлення. Читання мовчки текстів діалогічного й монологічного характеру, що належать до різних стилів, типів мовлення та жанрів. Ознайомлювальне читання (практично).....16

УРОК 46. Тема. Дієприслівниковий зворот.............. 20

УРОК 47. Тема. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові.................. 24

УРОК 48. Тема. Не з дієприслівниками.................... 29

УРОК 49. Тема. Контрольна робота «Дієприслівник як особлива форма дієслова»................................. 32

РОЗДІЛ VІ. ПРИСЛІВНИК..................................... 35

УРОК 50. Тема. Розвиток мовлення. Особливості побудови опису дій. Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису дій у художньому стилі... 36

УРОК 51. Тема. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль................. 39

УРОК 52. Тема. Наголос у прислівниках. Культура мовлення й стилістика. Правильне наголошування прислівників........................................................... 42

УРОК 53. Тема. Розвиток мовлення. Усний твір-опис дій на основі власних спостережень (у формі інструкцій або настанов, керівництва до виконання певних дій)........................................ 45

УРОК 54. Тема. Розряди прислівників(практично)............................................................ 48

УРОК 55. Тема. Розвиток мовлення. Контрольний твір-опис дій, виконуваних автором, у художньому стилі (наприклад, приготування обіду, моделювання, малювання, шиття, вишивання тощо)..................... 51

УРОК 56. Тема. Ступені порівняння прислівників..... 53

УРОК 57. Тема. Способи творення прислівників...... 56

УРОК 58. Тема. Розвиток мовлення. Стислий переказ тексту наукового стилю. Стилістична помилка (практично)............................................................ 59

УРОК 59. Тема. Контрольна робота «Прислівник як частина мови»................................ 63

УРОК 60. Тема. Букви н та нн у прислівниках........... 66

УРОК 61. Тема. Не і ні з прислівниками................... 69

УРОК 62. Тема. И та і в кінці прислівників................ 72

УРОК 63. Тема. Розвиток мовлення. Контрольний докладний переказ тексту-роздуму дискусійного характеру............................................................... 75

УРОК 64. Тема. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників......... 77

УРОК 65. Тема. Написання прислівників окремо, разом і через дефіс................................................ 81

УРОК 66. Тема. Розвиток мовлення. Ділові папери. Розписка................................................................ 84

УРОК 67. Тема. Тренувальні вправи........................ 87

УРОК 68. Тема. Написання прислівниковихсловосполучень на зразок: раз у раз, з дня на день тощо.................................................. 91

УРОК 69. Тема. Прислівники-синоніми й антоніми; прислівники-омоніми до іменників із прийменниками.................................................. 94

УРОК 70. Тема. Контрольна робота «Прислівникяк частина мови. Правопис прислівників»............... 100

РОЗДІЛ VII. ПРИЙМЕННИК.................................. 103

УРОК 71. Тема. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні. Види прийменників за будовою.............................. 104

УРОК 72. Тема. Розвиток мовлення. Твір-роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю...... 109

УРОК 73. Тема. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс........................................................... 113

УРОК 74. Тема. Культура мовлення й стилістика.Особливості вживання деяких прийменників з іменниками. Прийменники-синоніми як засіб милозвучності мови (ву, ззііззо)............. 118

РОЗДІЛ VІІІ. СПОЛУЧНИК.................................... 121

УРОК 75. Тема. Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням,способом використання в реченні. Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності...................... 122

УРОК 76. Тема. Розвиток мовлення. Жанри мовлення: оповідання, замітка, особливості їх побудови. Твір-оповідання за поданим сюжетом..................... 126

УРОК 77. Тема. Сполучники й сполучні слова. Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів............ 130

УРОК 78. Тема. Контрольна робота «Прийменник і сполучник як службові частини мови»................... 135

РОЗДІЛ ІХ. ЧАСТКА. ВИГУК................................. 140

УРОК 79. Тема. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням. Частка у спонукальних та окличних реченнях..................... 141

УРОК 80. Тема. Розвиток мовлення.Контрольне аудіювання. Анотація........................... 146

УРОК 81. Тема. Правопис часток (із займенниками й прислівниками) (повторення). Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки................................. 152

УРОК 82. Тема. Контрольний диктант..................... 155

УРОК 83. Тема. Розвиток мовлення. Портретний нарис у публіцистичному стилі................................ 157

УРОК 84. Тема. Не, ні з різними частинами мови(узагальнення)....................................................... 159

УРОК 85. Тема. Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках...... 162

УРОК 86. Тема. Розвиток мовлення. Діалог, який доповнює почутий або прочитаний текст, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з характеристикою людей..................................................................... 165

РОЗДІЛ Х. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО...................... 168

УРОК 87. Тема. Частини мови, їх правопис і використання в мовленні...................................... 169

УРОК 88. Тема. Підсумково-узагальнювальний урок........................................................................ 176

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.