управління конфліктами в освітніх організаціях

Управління конфліктами в освітніх організаціях

20,00 грн.

У книзі розкрито технологію управління конфліктами в освітніх організаціях.

Визначено сутність конфлікту, його функції та основні типи конфліктів в на­вчальних закладах. Проаналізовано причини виникнення конфліктів в освітніх ор­ганізаціях, їх структуру та динаміку. Особливу увагу приділено висвітленню основ­них напрямків управління конфліктами в закладах освіти (запобігання конфліктам, обхід конфліктів; фактичне розв’язання конфліктів на основі колаборативного підходу). Представлено діагностичні методики для дослідження рівня конфлікто- логічних знань, умінь та навичок, стратегій поведінки в конфлікті та аналізу пси­хологічних характеристик учасників конфліктологічної взаємодії. Розкрито зміст і структуру тренінгу «Попередження та розв’язання конфліктів в освітніх організа­ціях». Детально проаналізовано інтерактивні техніки, які можуть бути використані для здійснення цього тренінгу.

Книжка розрахована на керівників та працівників освітніх організацій, психо­логів, викладачів та слухачів інститутів післядипломної освіти, науковців, а також усіх, хто цікавиться проблемами психології управління конфліктами.

В наявності

Опис товару

Зміст

Передмова............................................................................................................. 5

Розділ 1. Конфлікти в освітніх організаціях: сутність, структура, умови профілактики та подолання: інформаційний компонент технології............................................................ 7

1.1 Поняття про конфлікт та основні типи конфліктів в освітніх організаціях........................ 7

1.2 Причини виникнення конфліктів в освітніх організаціях..................................................... 9

1.3 Функції конфліктів в освітніх організаціях.............................................. 14

1.4 Структура та динаміка конфліктів в освітніх організаціях...................17

1.5 Способи запобігання конфліктам в освітніх організаціях...................... 27

1.6 Обхід конфліктів як напрям подолання конфліктів в освітніх організаціях.................. 29

1.7 Основні напрями фактичного розв’язання конфліктів в освітніх організаціях............................. 32  1.8 Розв’язання конфліктів на основі колаборативного підходу............................................................ 34

Резюме.................................................................................................................. 38

Словник основних термінів............................................................................ 41

Розділ 2. Методики для дослідження психологічних особливостей конфліктів в освітніх організаціях: діагностичний компонент технології.......................................................... 44

2.1. Методики для дослідження рівня конфліктологічних знань, умінь та навичок, стратегій поведінки в конфлікті...................... 44

Методика дослідження міжособистісного сприйняття у конфліктній ситуації А. І. Тащевої (модифікація

О. В. Місенко)..................................................................................................... 44

Методика «Управління міжособистісними конфліктами» (Д. А. Веттен, К. С. Камерон)................... 47

Методика дослідження стилю поведінки в конфлікті К. Томаса (адаптація Н. В. Грішиної).......................... 50

Методика «Стратегія боротьби з конфліктами» (Д. А. Веттен, К. С. Камерон)................................................... 56

Проблемні управлінські ситуації для визначення стратегії поведінки менеджерів освіти в умовах конфлікту .................................................................................58

Методики для дослідження ефективного спілкування та раціональної поведінки в конфлікті..................... 61

Методика діагностики готовності до переговорів і розв’язання конфліктів.......................................... 67

2.2. Методики для дослідження психологічних характеристик учасників конфліктологічної взаємодії......................... 70

Опитувальник «Самооцінка станів тривожності, фрустрації, агресивності та ригідності» (адаптований варіант методики Г. Айзенка)........................................... 70

Тест «Стійкість до стресу»............................................................................. 73

Опитувальник «Локус контролю»............................................................... 75

Опитувальник «Визначення асертивності».............................................. 77

Опитувальник «Виявлення толерантності (терпимості) до невизначеності»........................... 80

«Дослідження ціннісних орієнтацій менеджера освіти в діловій взаємодії» (модифікація

методики О. О. Єршова)................................................................................. 83

Методика оцінки стилю керівництва.......................................................... 91

Розділ 3. Підготовка працівників освітніх організацій до попередження та розв’язання конфліктів в освітніх організаціях: корекційно-розвивальний компонент технології.................................... 98

  • Зміст і структура тренінгу «Попередження та розв’язання конфліктів в освітніх організаціях».............................................................. 98
  • Система інтерактивних технік для здійснення тренінгу «Попередження та розв’язання конфліктів

в освітніх організаціях»................... 101

  • Приклади конфліктних ситуацій для здійснення тренінгу................................................................. 116
  • Орієнтовний алгоритм здійснення відеотренінгу................... 119

Список використаної та рекомендованої літератури......................... 122

Післямова......................................................................................................... 126

Інформація про автора................................................................................. 126

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.