gkb-2015-001-cv-1
gkb-2015-001-cv-1

Географія. Уроки. 7‑й клас

65,00 грн.

У книжці подано розробки уроків для 7-го класу з курсу «Географії материків і океанів», методичні рекомендації та опорні конспекти для учнів. Запропоновані матеріали вчитель може використати незалежно від того, за яким підручником він працює і навчає учнів, та з урахуванням вікових і психолого-педагогічних особливостей семикласників.

Видання буде корисним учителям під час планування і проведення уроків географії в загальноосвітніх навчальних закладах та викладачам у процесі здійснення фахової підготовки студентів вищих навчальних закладів.

Учителям географії, методистам, студентам, усім, хто причетний до навчання географії у школі.

 

 

 

В наявності

Опис товару

 

Зміст

Орієнтовне календарно­тематичне планування.................................... 5

Вступ......................................................................... 8

Урок  1. Вступ. Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії. 9

Урок  2. Джерела вивчення і дослідження материків та океанів. Карти материків та океанів,
їх класифікація за охопленням території, змістом і призначенням............... 10

Розділ 1. Загальні географічні закономірності ................................ 13

Урок  3. Форма й рух Землі.................................................... 14

Урок  4. Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки............ 16

Урок  5. Геологічна історія формування рельєфу материків. Платформи й пояси складчастості.
Практична робота 1. Аналіз тектонічної, геологічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків
між геологічною будовою, тектонічними структурами й формами рельєфу........... 20

Урок  6. Кліматотвірні чинники. Кліматичні пояси й типи клімату Землі......... 25

Урок  7. Ландшафти материків, закономірності їх поширення на рівнинах та в горах.
Широтна зональність і вертикальна поясність................................... 29

Розділ 2. Африка.............................................................. 33

Урок 8. Географічне положення Африки. Дослідження та освоєння материка.
Практична робота 2. Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності
материка з півночі на південь та із заходу на схід ........................... 34

Урок  9. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини Африки................... 39

Урок 10. Загальні риси клімату Африки......................................... 41

Урок 11. Кліматичні пояси й типи клімату Африки............................... 42

Урок 12. Води суходолу. Використання водних ресурсів.......................... 45

Урок 13. Води суходолу. Практична робота 2. Визначення географічних координат крайніх точок
та протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід (продовження)   49

Урок 14. Особливості ґрунтово­рослинного покриву. Природні зони, закономірності
їх розміщення. Зона вологих екваторіальних лісів. Зона саван та рідколісь..... 50

Урок 15. Зона пустель та напівпустель. Зона вічнозелених лісів та чагарників.. 51

Урок 16. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Об’єкти, занесені до Списку природної
і культурної спадщини ЮНЕСКО.................................................. 53

Урок 17. Населення Африки. Держави. Зв’язки України з державами Африки........ 58

 

Розділ 3. Австралія і Океанія................................................. 62

Урок 18. Географічне положення Австралії. Дослідження та освоєння материка.
Геологічна будова, рельєф, корисні копалини................................... 63

Урок 19. Клімат Австралії. Води суходолу. Практична робота 3. Нанесення об’єктів

географічної номенклатури Австралії на контурну карту ........................ 67

Урок  20. Рослинність і тваринний світ Австралії. Природні зони. Зміни природи материка
під впливом діяльності людини................................................. 70

Урок  21. Населення, його склад та розміщення. Австралія — країна­материк.
Україна й Австралія. Об’єкти, занесені до Списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО 74

Урок  22. Природні особливості й заселення Океанії. Нова Зеландія — країна в Океанії    78

 

Розділ 4. Південна Америка.................................................... 81

Урок  23. Географічне положення Південної Америки. Дослідження та освоєння материка     82

Урок  24. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини Південної Америки....... 85

Урок  25. Загальні риси клімату Південної Америки. Кліматичні пояси й типи клімату.
Практична робота 4. Визначення типів клімату за кліматичними діаграмами...... 88

Урок  26. Води суходолу. Практична робота 5. Позначення географічних об’єктів
Південної Америки на контурній    карті...................................................................................................................................................................... 89

Урок  27. Природні зони. Висотна поясність в Андах............................ 92

Урок  28. Зміни природи Південної Америки, спричинені людиною. Сучасні екологічні проблеми.
Об’єкти Південної Америки, занесені до Списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО    93

Урок  29. Населення Південної Америки. Держави. Зв’язки України з державами
Південної Америки............................................................. 97

 

Розділ 5. Антарктида й Антарктика............................................. 101

Урок  30. Антарктида й Антарктика. Географічне положення Антарктиди. Дослідження материка.
Особливості водних мас Південного океану. Практична робота 6. Позначення географічних об’єктів материка на контурній карті ......................................... 102

Урок  31. Геологічна будова, рельєф, клімат, рослинний і тваринний світи Антарктиди.
Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка............. 105

Урок  32. Узагальнення і систематизація знань учнів із теми «Австралія. Південна Америка.
Антарктида»................................................................... 109

 

Розділ 6. Північна Америка.................................................... 115

Урок  33. Географічне положення Північної Америки. Історія відкриття та освоєння  116

Урок  34. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини Північної Америки....... 120

Урок  35. Загальні риси клімату............................................... 124

Урок  36. Кліматичні пояси й типи клімату..................................... 125

Урок  37. Води суходолу. Практична робота 7. Позначення об’єктів географічної номенклатури
Північної Америки на контурній карті ......................................... 127

Урок  38. Природні зони. Висотна поясність. Практична робота 8. Складання порівняльної

характеристики висотної поясності в різних частинах Кордильєр................. 131

Урок  39. Зміни природи материка під впливом діяльності людини. Сучасні екологічні проблеми.
Об’єкти, занесені до Списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО............ 133

Урок  40. Населення Північної Америки. Держави. Україна й держави Північної Америки     136

 

Розділ 7. Євразія............................................................. 139

Урок  41. Географічне положення Євразії. Поділ Євразії на дві частини світу... 140

Урок  42. Дослідження та освоєння Євразії..................................... 141

Урок  43. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні........... 144

Урок  44. Корисні копалини Євразії............................................ 146

Урок  45. Загальні риси клімату............................................... 150

Урок  46. Кліматичні пояси: континентальні, сезонно­вологі й вологі типи клімату
Практична робота 9. Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу
за допомогою кліматодіаграм....................................................................................... 151

Урок  47. Води суходолу. Річки Євразії........................................ 155

Урок  48. Води суходолу. Озера Євразії. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння.
Практична робота 10. Позначення об’єктів географічної номенклатури Євразії на контурній карті.............................................................................. 156

Урок  49. Природні зони Євразії............................................... 160

Урок  50. Порівняльна характеристика ландшафтів у різних секторах однієї природної зони 161

Практична робота 11. Порівняльна характеристика ландшафтів

у різних секторах однієї природної зони....................................... 161

Урок  51. Висотна поясність................................................... 162

Урок  52. Зміни природи Євразії під впливом діяльності людини................. 164

Урок  53. Об’єкти Євразії, занесені до Списку природної
і культурної спадщини ЮНЕСКО.................................................. 167

Урок  54. Населення Євразії................................................... 169

Урок  55. Держави. Найбільші держави Європи та Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії.......................................................................... 170

 

Розділ 8. Світовий океан...................................................... 172

Урок  56. Головні особливості природи Світового океану. Рельєф дна океану. Водні маси,
їх властивості, географічне поширення. Течії у Світовому океані............... 173

Урок  57. Закономірності поширення життя у Світовому океані. Океан і людина.
Роль Світового океану в життєдіяльності людини................................ 175

Урок  58.Тихий океан. Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій
Тихого океану на контурній карті.............................................. 177

Урок  59. Атлантичний океан. Практична робота 13. Позначення географічних об’єктів
та течій Атлантичного океану на контурній карті............................... 181

Урок  60. Індійський океан. Практична робота 14. Складання лоції Індійського океану     187

Урок  61.Північний Льодовитий океан. Практична робота 15. Позначення географічних об’єктів
Північного Льодовитого океану на контурній карті ............................. 190

Урок  62. Урок перевірки знань і вмінь учнів із теми «Океани Землі»........... 195

 

Розділ 9. Природокористування ................................................ 198

Урок  63. Природні ресурси материків та океанів. Класифікація природних ресурсів.
Сфери використання природних ресурсів на материках і в океанах................ 199

Урок  64. Наслідки природокористування: порушення природної рівноваги,
створення антропогенних ландшафтів............................................ 201

Урок  65. Екологічні проблеми материків та океанів. Міжнародне співробітництво
у вирішенні екологічних проблем.....................................................205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.