уроки біології 10 клас 1 семестр

Уроки біології. 10 клас. І семестр

20,00 грн.

Книжка допоможе вчителям біології підготуватися й успішно провести уроки у 10-му класі з тем: «Вступ», «Неорганічні речовини», «Органічні речовини», «Загальний план будови клітин. Поверхневий апарат. Ядро». Уроки розроблено відповідно до програми для рівня стандарту
з урахуванням вимог до сучасного уроку біології, із застосуванням інформаційно-комп’ютерних технологій. Для методистів, учителів біології, студентів природничих факультетів педагогічних вузів.

В наявності

Артикул: 362 Категорії: , Теґ:

Опис товару

Зміст

Вступ. Т. Діхтяр
Урок 1. Система біологічних наук. Зв’язок біологічних наук
з іншими науками. Завдання сучасної біології. Значення
досягнень біологічних наук у житті людини і суспільства ...... 3
Урок 2. Методи біологічних досліджень. Рівні організації
живої природи ........................................................................... 12
Тема «Неорганічні речовини». Т. Громова
Урок 1. Елементний склад організмів .................................... 23
Урок 2. Вода. Особливості будови молекули води. Роль
води в життєдіяльності організмів .......................................... 30
Урок 3. Неорганічні речовини в клітині. Роль неорганічних
речовин у життєдіяльності організмів ................................... 43
Тема «Органічні речовини». І. Носаєва, Л. Юрченко
Урок 1. Органічні сполуки живих істот — вуглеводи ........... 52
Урок 2. Органічні сполуки живих істот — ліпіди ................. 57
Урок 3. Амінокислоти — мономери білків. Нуклеотиди —
мономери нуклеїнових кислот ............................................... 59
Урок 4. Будова, властивості, роль у життєдіяльності
організмів макромолекул (біополімерів) — білків ................ 62
Урок 5. Принципи дії ферментів, їх роль у життєдіяльності
організмів ................................................................................. 68
Урок 6. Будова, властивості макромолекул (біополімерів) —
нуклеїнових кислот ...................................................................76
Урок 7. Функції нуклеїнових кислот. Роль нуклеїнових
кислот у життєдіяльності організмів ......................................82
Тема «Загальний план будови клітин. Поверхневий апарат. Ядро».
Т. Небикова, О. Данелюк
Урок 1. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних
досліджень .................................................................................86
Урок 2. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів .......................94
Урок 3. Клітинні мембрани. Хімічний склад, молекулярна
організація та функції мембран..............................................101
Урок 4. Поверхневий апарат клітини — система отримання
інформації з навколишнього середовища, його функції ......106
Урок 5. Ядро — система збереження спадкової інформації.
Будова ядра. Функції ядра. Нуклеоїд прокаріотичних
клітин ........................................................................................ 110
Використана література ................................................................. 114

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.