наближені обчислення на уроках математики 5-9 класи

Наближені обчислення на уроках математики. 5—9 класи

20,00 грн.

Книжка містить практичні матеріали, що дають можливість реалізувати навчання наближених обчислень в основній школі. В ній сформульовано цілі, наведено зміст та структуру вивчення наближених обчислень.
Планування навчального матеріалу вибудовується в контексті програми з математики. Для кожного класу наведені відповідні методичні розробки, задачі, коментарі щодо їх розв’язування, організаційні моделі навчально-дослідницької діяльності.
Для вчителів математики, викладачів і студентів фізико-математичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, авторів підручників.

В наявності

Артикул: 274 Категорії: , Теґ:

Опис товару

ЗМІСТ
Передмова...................................................................................................5
Цілі та зміст вивчення наближених обчислень ..................................7
Організаційно-структурна модель ......................................................7
Мета і завдання ...............................................................................7
Організація навчально-виховного процесу ..................................8
Структура вивчення наближених обчислень ...............................9
Цілі вивчення наближених обчислень ................................................9
Зміст навчання наближених обчислень ............................................11
Подання навчального матеріалу з наближених обчислень
у курсі математики 5—6-х класів .......................................................13
5 клас ...................................................................................................13
Натуральні числа ..........................................................................13
Вимірювання і побудова відрізків ...................................................
Додавання і віднімання натуральних чисел. Властивості
додавання ......................................................................................18
Кут. Вимірювання та побудова кутів ..........................................27
Множення натуральних чисел .....................................................28
Ділення натуральних чисел .........................................................30
Прямокутник, квадрат та їх периметри ......................................33
Трикутник, його периметр. Види трикутників ..........................34
Площа прямокутника. Площа квадрата ......................................35
Дробові числа. Звичайні дроби ...................................................36
Десяткові дроби. Округлення десяткових дробів ......................37
Додавання, віднімання, множення і ділення
десяткових дробів .........................................................................40
Відсотки. Задачі на відсотки ........................................................43
Масштаб. Середнє арифметичне ................................................44
6 клас ...................................................................................................48
Подільність чисел .........................................................................48
Звичайні дроби. Додавання, віднімання, множення і ділення
звичайних дробів ..........................................................................48
Десяткове наближення звичайного дробу ..................................51
Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами .............53
Відношення. Пропорції. Відсоткові розрахунки .......................54
Коло. Круг .....................................................................................57

Стовпчасті та кругові діаграми ...................................................60
Раціональні числа та дії з ними ...................................................61
Координатна площина ..................................................................63
Розгортання навчального матеріалу з наближених обчислень
у курсах алгебри та геометрії 7—9 класів .........................................64
7 клас ...................................................................................................64
Цілі вирази. Вимірювання відрізків і кутів ................................64
Степінь з натуральним показником ............................................73
Відносна похибка на уроках алгебри і геометрії .......................75
Функції. Системи лінійних рівнянь з двома змінними .............78
8 клас ...................................................................................................80
Прямокутник .................................................................................80
Раціональні вирази .......................................................................83
Степінь із цілим показником та його властивості .....................87
Квадратні корені. Дійсні числа ...................................................89
Функції y kx= , y = x2 , y = x , їх графіки та властивості .....97
9 клас .................................................................................................102
Нерівності. Застосування числових нерівностей
для оцінювання значення виразу ..............................................102
Розв’язування трикутників ........................................................108
Об’єднання та переріз числових проміжків .............................112
Квадратична функція .................................................................115
Елементи прикладної математики. Відсоткові розрахунки ....117
Література ...............................................................................................124

 

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.