Розпродаж!
геометрія за новою програмою 11 клас

Геометрія за новою програмою. 11 клас

32,00 грн. 20,00 грн.

У книжці дібрані й методично розподілені завдання з геометрії з програмових тем рівнів стандарту, академічного, профільного та поглибленого вивчення математики: «Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі», «Многогранники», «Тіла обертання», «Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл».
У кожній темі виокремлено підтеми, матеріал до яких складається з двох частин: у першій пропонуються приклади розв’язань типових задач, у другій — завдання для організації самостійної роботи учнів.
Для вчителів математики, студентів математичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів та учнів 11-х класів профільної школи.

В наявності

Артикул: 270 Категорії: , Теґ:

Опис товару

ЗМІСТ
Від автора ......................................................................................................
Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі ..............
Зміст навчального матеріалу .................................................................
Точки в просторі .....................................................................................
Відстань між точками у просторі ..........................................................
Координати середини відрізка ..............................................................
Рівняння площини ..................................................................................
Сфера .......................................................................................................
Застосування координатного методу до розв’язування задач у про-
сторі .........................................................................................................
Рівність векторів .....................................................................................
Колінеарність векторів ...........................................................................
Компланарність векторів .......................................................................
Довжина вектора .....................................................................................
Виконання дій над векторами, заданими координатами ....................
Кут між векторами ..................................................................................
Розв’язування задач векторним методом .............................................
Симетрія в просторі ...............................................................................
Паралельне перенесення .......................................................................
Рух у просторі .........................................................................................
Завдання для самостійного розв’язування ...........................................
Многогранники ............................................................................................
Зміст навчального матеріалу .................................................................
Двогранний кут. Лінійний кут двогранного кута ................................
Призма. Паралелепіпед ..........................................................................
Піраміда. Зрізана піраміда .....................................................................
Завдання для самостійного розв’язування ...........................................

Тіла обертання ..............................................................................................
Зміст навчального матеріалу .................................................................
Циліндр та його властивості .................................................................
Конус та його властивості .....................................................................
Зрізаний конус та його властивості ......................................................
Куля. Площина та пряма, дотичні до кулі ............................................
Завдання для самостійного розв’язування ...........................................
Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл ..........................................
Зміст навчального матеріалу .................................................................
Об’єм призми, паралелепіпеда ..............................................................
Об’єм піраміди, зрізаної піраміди ........................................................
Об’єми тіл обертання: циліндра, конуса, кулі та її частин .................
Завдання для самостійного розв’язування ...........................................

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.