психолго-педагогічний супровід обдарованих дітей

Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей

20,00 грн.

У книжці подано методичні рекомендаціі щодо виявлення та навчання обдарованих  дітей у загальноосвітніх навчальних закладах. У ній запро­поновано критерії для виявлення обдарованості, поради щодо організації роботи, форми і методи роботи з обдарованими дітьми, визначено проблеми обдарованих дітей та nодано рекомендації педагогам та батькам щодо роботи  з обдарованими дітьми. Розкрито певні асnекти виявлення , навчання та розвитку дитячої обдарованості.

Книжка допоможе психологам, учителям, батькам в організації роботи з обдарованими дітьми.

Укладено згідно з нормативними  документами  щодо роботи з обдарованими дітьми.

В наявності

Опис товару

ЗМІСТ

Вступне слово......................................................................................... 5

Ро:щіл 1. Тетяня Мотилько. <Шанс>>.Авторська програма розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного  віку....................6

Вступ................................................................................................... 6

Заняття  І. Знайомство....................................................................... 7

Заняття  2. Цікава історія Колобка.................................................... 9

Заняття  З. Подорож кружечка .........................................................11

Заняття 4. Чарівні олівці................................................................. 14

Заняття  5.Загадкові малюнки........................................................ 16

Заняття 6. Небесна фантазія........................................................... 18

Заняття 7. Кольорові долоньки ...................................................... 19

Заняття 8. Золота рибка .................................................................. 21

Занятrя 9. Загадкова торбинка ....................................................... 23

Заняття 10. Країна Фантазія ........................................................... 24

Наталія Леонова. Іrри та вправи для дітей дошкільного віку... 26

Розділ 2. Наталія Леонова. На крилах дитячої обдарованості..... 31

Передмова ........................................................................................ 31

Нормативні документи щодо організаці роботи з обдарованими  дітьми ....... 32

Програма <<Освіта Донеччини. 2012-2016 роки>>....................... 33

Здібності та задатки як базові чинники обдарованості............... 37

Виявлення обдарованих і талавовитих дітей ............................... 42

Типи та ознаки обдаровавості ....................................................... 44

Соціальна модель обдарованого учня ........................................... 51

Особливості вікової обдарованості дітей ..................................... 53

Система пошуку обдарованих дітей.............................................. 56

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей ....................... 58

Орrанізапіа роботи з обдарованими учнями в закладах новоготипу............ 60

Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей

Інтелектуальні змагання як засіб розвитку здібностей ............... 66

Рекомендації педагогам щодо підrотовки дітей до олімпіад...... 72

Формування лідерської обдарованості і соціальної крезтивності в навчально-виховному процесі .. 74

Ігри та вправи на виявлення лідера в колективі .......................... 80

Робота вчителів з обдарованими учнями ..................................... 89

Форми роботи вчителів з обдарованими дітьми .......................... 91

Якості, якими повинен володіти вчитель, для роботи з обдарованими дітьми .................... 91

Поради батькам щодо виховання обдарованої дитини в сім'ї.... 91

Методичні рекомендапії щодо орrанізаційио-методичного супроводу розвитку обдарованості................................................95

Додатки.......................................................................................... 101

Використані джерела .................................................................. 124

 

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.