гендерний розвиток особистості

Ґендерний розвиток особистості

20,00 грн.

У посібнику наведено матеріали, які дадуть змогу читачам ознайомитись з ґендерним розвитком особистості, з різними підходами до ґендерної просвіти та ґендерного виховання. Посібник містить комплекс діагностичних методик, тренінгових занять та активних методів психолого-педагогічного впливу на ґендерний розвиток школярів.
Для психологів, соціальних педагогів, учителів загальноосвітніх навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації та студентів педагогічних вищих навчальних закладів.

В наявності

Опис товару

ЗМІСТ
Вступ ........................................................................................................... 5
Розділ 1. Ґендерний розвиток підлітків як психологічний феномен
Проблема статі та ґендерного розвитку особистості
в зарубіжній та вітчизняній психологічній науці .............................. 6
Детермінанти ґендерного розвитку в підлітковому віці ................. 11
Розвиток ґендерної «Я»-концепції підлітків ................................... 13
Виховні стратегії батьків щодо ґендерного розвитку дівчаток
і хлопчиків........................................................................................... 17
Ґендерні стереотипи вчителів та їхній вплив на розвиток
школярів .............................................................................................. 21
Розділ 2. Методичне забезпечення ґендерного виховання
школярів
Форми і методи ґендерного розвитку учнів ..................................... 28
Співпраця школи та сім’ї у ґендерному вихованні дітей ............... 32
Роль психолога у ґендерному розвитку школярів ........................... 36
Розділ 3. Методи дослідження ґендерних установок у різних вікових групах
Опитувальник С. Бем (BSRI) ............................................................ 40
Опитувальник «Я — жінка, Я — чоловік». ..................................... 43
Шкала «маскулінність — фемінність» із Фрайбурзького
особистісного опитувальника (РРІ). ................................................. 44
Тест М. Куна і Т. Макпартленда «Хто я?». ...................................... 45
Тест «Функціональна рольова узгодженість» ................................. 46
Анкета «Ґендерна соціалізація підлітків у системі педагогічних
методів» (авторська розробка) .......................................................... 50
Протокол спостереження ґендерного ставлення вчителя
до школярів (авторська розробка). .................................................... 54
Опитувальник «Дівчата та хлопці нашого класу»
(авторська розробка) .......................................................................... 54
Тест для батьків «Орієнтація на егалітарні стосунки» ................... 57
Методика діагностики батьківського ставлення
(за А. Варга, В. Столін) ...................................................................... 59

Розділ 4. Тренінги та корекційно-розвивальні заняття
Тренінг ґендерного розвитку підлітків ............................................. 64
Міні-тренінг для вчителів «Ґендерні особливості
взаєморозуміння» ............................................................................... 81
Заняття «Ґендерні стереотипи та упередження» ............................. 83
Заняття «Валентинів день — день закоханих» ................................ 86
Заняття «Як гідно поводитися у ситуації розриву стосунків» ....... 89
Заняття «Ґендерне та сексуальне насильство» ................................ 92
Розділ 5. Програма спецкурсу для студентів «Ґендерна
психологія та педагогіка»
Пояснювальна записка ....................................................................... 98
Навчально-тематичний план дисципліни....................................... 100
Конспект лекції для слухачів курсів підвищення кваліфікації .....111
Нормативні та законодавчі матеріали з ґендерної
проблематики .................................................................................... 120
Словник термінів ............................................................................. 121
Список літератури .................................................................................. 124

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.